Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Posts by admin:

EQS-News: 51Talk releases first quarter results, announcing spin-off with listed company targeting overseas market

EQS-News: 51Talk releases first quarter results, announcing spin-off with listed company targeting overseas market

EQS-News / 04/07/2022 / 11:20 UTC+8 51Talk releases first quarter results, announcing spin-off with listed company targeting overseas market On 24 June 2022, 51Talk(COE.US) announced its first quarter 2022 financial results. The report indicates 51Talk has restructured its mainland and overseas business and completed operational restructuring. By spinning off its mainland business from the listed company, […]

CLIP: Cận cảnh tuyến đường 160 tỉ bị “nắn cong” để qua đất 20 cán bộ ở Trà Vinh

CLIP: Cận cảnh tuyến đường 160 tỉ bị “nắn cong” để qua đất 20 cán bộ ở Trà Vinh

Clip Tuyến đường bị “nắn” vào nhà nhiều cán bộ ở Trà Vinh Ngày 4-7, đại diện DNTN Bình An (Trà Vinh) cho biết tuyến đường số 1 hoàn thành vào cuối năm 2018 nhưng doanh nghiệp này vẫn chưa nhận được quỹ đất ở 34.420 m2 theo hợp đồng ký kết giữa DNTN Bình […]