Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

BNCM Bounce Mobile mở rộng các Doanh nghiệp Tạo Doanh thu

BNCM Bounce Mobile Systems

BNCM mở rộng hoạt động tư vấn và bất động sản

Reno, Nevada, 11 tháng 9 năm 2023 – Bounce Mobile Systems, Inc. (OTC: BNCM) hôm nay công bố kế hoạch tập trung mở rộng các hoạt động kinh doanh mang lại doanh thu nhiều hơn, sẽ trở thành một phần của hệ sinh thái cho hoạt động kinh doanh của mình. Các hoạt động kinh doanh này có quan hệ bổ trợ lẫn nhau và tối đa hóa nguồn nhân lực, mạng lưới và lợi nhuận đầu tư hiện tại của cổ đông.

  • Mở rộng hoạt động tư vấn

BNCM và SERVEBANK Financial Group (SERVEBANK) hiện đang tham gia quản lý việc niêm yết của Delex Healthcare Group Inc. (DELEX). DELEX đã tham gia phát triển và phân phối các sản phẩm dược phẩm trong hơn 12 năm. DELEX hiện có hơn 1.000 kênh phân phối bao gồm bệnh viện, nhà thuốc, phòng khám và trung tâm chăm sóc sức khỏe.

DELEX dự định tìm kiếm niêm yết trên thị trường NASDAQ trong vòng hai năm tới. BNCM sẽ nhận tổng cộng 100 triệu cổ phiếu phổ thông của DELEX thông qua SERVEBANK, sau khi DELEX được chấp thuận niêm yết trên thị trường NASDAQ. Cổ phiếu sẽ trị giá 100 triệu đô la dựa trên giá 1 đô la/cổ phiếu. Tiền thu được từ việc bán cổ phiếu sẽ được BNCM sử dụng để mở rộng thêm hoạt động và các dự án kinh doanh của mình.

BNCM và SERVEBANK cũng đồng ý hợp tác với DELEX để mua lại các công ty chăm sóc sức khỏe khác trong khu vực, đặc biệt là những công ty có ban quản lý ổn định, bảng cân đối tài chính mạnh mẽ và tiềm năng lớn để niêm yết công khai. Điều này sẽ cho phép BNCM tiếp tục phát triển và củng cố hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của mình.

  • Phát triển hoạt động bất động sản

BNCM và SERVEBANK sẽ tham gia phát triển bất động sản với sự hợp tác của các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong ngành, những người đã thực hiện thành công nhiều dự án phát triển bất động sản. BNCM sẽ tập trung vào việc bảo đảm các lô đất ở vị trí tốt. BNCM sẽ hợp tác với các kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất và nhà thầu có năng lực để cung cấp các dịch vụ thiết kế và xây dựng cho những người mua nhà này. Điều này sẽ cho phép BNCM tập trung vào nhiều dự án hơn, duy trì chi phí cố định thấp với lợi nhuận rõ ràng và được bảo đảm từ các dự án của mình.

Nhóm cũng đồng ý với đề xuất của BNCM về việc tập trung vào bán nhà và đất, từ thị trường bình dân đến trung cấp. Với nhu cầu nhà ở hiện thiếu hụt khoảng 4 triệu đến 6 triệu đơn vị, có một khoảng trống lớn về nhu cầu nhà ở. Chúng tôi bước vào ngành công nghiệp này với một khái niệm kinh doanh giúp mọi người có khả năng sở hữu ngôi nhà của họ. Chúng tôi muốn được biết đến như một công ty quan tâm đến lợi ích của người dân.

Dự kiến các con số này sẽ tiếp tục tăng theo sự gia tăng dân số. Từ năm 1960 đến năm 2022, dân số Philippines tăng từ 26,27 triệu lên 115,56 triệu người. Đây là mức tăng 339,9% trong 62 năm. (nguồn: World Data).

Mục tiêu ban đầu là đạt doanh số 10 triệu đô la trong hai (2) năm đầu tiên và 100 triệu đô la trong năm (5) năm tới.

BNCM và SERVEBANK đồng ý liên tục cập nhật cho cổ đông về tiến độ kinh doanh bất động sản của mình.

Về BNCM

www.bncm.net

BNCM (Bounce Mobile Systems, Inc.) là một công ty quản lý tài sản và tư vấn quản lý các tài sản hoặc cổ phần của các công ty mà nó hiện sở hữu. BNCM hiện sở hữu tài sản và/hoặc cổ phần trong các công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bất động sản. Các công ty này được đăng ký và hoạt động tại Châu Á, Úc, New Zealand và Mỹ.