Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

ChroniFI Cách mạng hóa Tài chính Cá nhân với Phương pháp Tiếp cận Dựa trên Thời gian Đổi mới

ChroniFI

Denver, Colorado ngày 17 tháng 10 năm 2023 – ChroniFI, một nền tảng quản lý tài chính cá nhân SaaS tiên phong, sẵn sàng biến đổi cách các cá nhân nhận thức và quản lý tài chính của họ. ChroniFI trao quyền cho người dùng để đơn giản hóa hành trình tài chính của họ bằng cách cung cấp một quan điểm duy nhất dựa trên thời gian, giúp họ đưa ra lựa chọn cuộc sống tốt hơn, phù hợp công việc với giá trị của họ và đạt được an ninh và độc lập tài chính.

ChroniFI vượt ra ngoài quản lý tài chính thông thường; nó là về việc nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn. Nó đặt thời gian làm trọng tâm cho các lựa chọn tài chính của bạn, để hỗ trợ bạn xây dựng cuộc sống phản ánh giá trị và tham vọng của bạn. Khi đối mặt với các sự kiện quan trọng trong cuộc sống, nhiều người thiếu kiến thức cần thiết để đưa ra quyết định tài chính thông minh, chẳng hạn như:

  • Chúng tôi là một gia đình có hai thu nhập đang mong đợi đứa con. Nếu một trong hai người ở nhà, chúng tôi có thể quản lý bao lâu với một nguồn thu nhập duy nhất, và điều đó ảnh hưởng thế nào đến mục tiêu tài chính dài hạn của chúng tôi?
  • Tôi muốn từ chức và bắt đầu kinh doanh. Điều đó có khả thi dựa trên tiết kiệm và chi phí hiện tại của tôi, và nếu vậy, tôi có bao nhiêu thời gian để đưa công ty của mình hoạt động?

ChroniFI giải quyết những thách thức này một cách trực diện, cung cấp một giải pháp toàn diện và dễ hiểu kết hợp các chỉ số dễ hiểu, công cụ phân tích mạnh mẽ và nội dung giáo dục.

Sự đổi mới căn bản của ChroniFI nằm ở tầm nhìn của nó về thời gian thay vì tiền tệ, giúp người dùng hiểu sâu sắc hơn về tình hình tài chính của họ và vạch ra con đường dẫn đến tương lai hứa hẹn hơn.

Tính năng chính

  • Xác định bao lâu tài chính của bạn có thể hỗ trợ.
  • Theo dõi liên tục sức khỏe tài chính toàn diện của bạn.
  • Hiểu cả ảnh hưởng ngắn hạn và dài hạn của chi phí một lần.
  • Tính toán ảnh hưởng của thói quen chi tiêu theo thời gian.
  • Khảo sát nguồn và đích đến của thu nhập để hiểu rõ tiền lương của bạn được chi tiêu đi đâu.
  • Khám phá các tùy chọn với phân tích kịch bản toàn diện.

Tam giác quyền lực tài chính của ChroniFI: Đơn giản hóa, Khảo sát, Quyết định

ĐƠN GIẢN HÓA: ChroniFI đơn giản hóa bức tranh tài chính của bạn bằng cách dịch từ khối tài sản của bạn, chi phí và các khía cạnh tài chính khác thành một chỉ số rõ ràng và đơn giản: số năm bạn có thể duy trì lối sống. Đó là sự rõ ràng tài chính tuyệt vời nhất.

KHẢO SÁT: Với ChroniFI, bạn có thể theo dõi tiến trình và những yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng tài chính của mình. Theo dõi thói quen, tiết kiệm và đầu tư của bạn để duy trì tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát.

QUYẾT ĐỊNH: Hiểu cách lựa chọn của bạn ảnh hưởng đến mục tiêu tài chính. ChroniFi giúp bạn đưa ra những quyết định quan trọng mà bạn cần phải đưa ra ngay bây giờ, ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn ngày hôm nay và lâu dài.

“ChroniFI không chỉ là về quản lý tiền bạc; đó là về tối ưu hóa cuộc sống. Bằng cách đặt thời gian làm trung tâm cho các quyết định tài chính của bạn, chúng tôi giúp bạn xây dựng cuộc sống phù hợp với giá trị và tham vọng của mình.”, Giám đốc điều hành và người sáng lập ChroniFI, Ben Miller cho biết.

ChroniFI đã tạo ra tác động sâu sắc đến cuộc sống của người dùng, như được thể hiện bởi những khách hàng hài lòng:

“ChroniFI đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp sự rõ ràng, nhưng quan trọng hơn, sự tự tin cho tôi để đưa ra quyết định rời việc làm hơn một thập kỷ và theo đuổi một dự án mới phù hợp hơn với giá trị cá nhân của tôi.” – Ryan Andrade.

“Hiểu tiền bạc và thói quen của mình theo thời gian đã mở ra một cái nhìn mới. Sự khuyến khích và lập kế hoạch liên tục tôi nhận được từ phần mềm này không giống bất kỳ công cụ tính toán tài chính nào mà tôi từng sử dụng.” – Maree Doolan.

ChroniFI đáp ứng nhu cầu chính của khách hàng bằng cách cung cấp sự rõ ràng và an tâm bằng cách giúp người dùng hiểu chi tiêu, giải mã ý nghĩa của thói quen và khảo sát cách các mảnh ghép tài chính của họ kết hợp lại. Điều làm nên sự khác biệt của ChroniFI so với các đối thủ cạnh tranh là cách tiếp cận khác biệt, cung cấp những hiểu biết vượt ra ngoài dữ liệu để tiết lộ ý nghĩa thực sự của tài chính.

ChroniFI được vị thế hóa để chuyển đổi lĩnh vực quản lý tài chính cá nhân bằng cách giúp mọi người đưa ra quyết định tài chính thông minh, bước đi rõ ràng dựa trên thời gian.

Để biết thêm thông tin hoặc trải nghiệm ChroniFI, vui lòng truy cập: https://www.chronifi.com/

Liên hệ báo chí

Cutting Edge Marketing Communication

*****@thecuttingedgegroup.com

Nguồn: ChroniFI