Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Công ty IKAR Holdings của Anh đã bổ nhiệm Trí tuệ nhân tạo vào ban giám đốc của mình

IKONIC AI

London, Vương quốc Anh ngày 14 tháng 10 năm 2023 – IKAR Holdings đã bổ nhiệm một Giám đốc Công nghệ Thông tin (CAO) vào ban giám đốc của mình, khiến nó trở thành công ty Anh đầu tiên kết hợp trí tuệ nhân tạo vào quyết định của ban giám đốc.

IKAR Holdings, một công ty tiên phong của Anh, đã đưa ra một bước đi ý nghĩa vào tương lai của quản trị doanh nghiệp bằng cách giới thiệu một hệ thống Trí tuệ nhân tạo vào ban giám đốc của mình. Bước đi tầm nhìn này đánh dấu một cột mốc lịch sử, khi IKAR Holdings trở thành công ty Anh đầu tiên tích hợp trí tuệ nhân tạo vào quyết định cốt lõi của ban giám đốc.

Thành viên ban giám đốc không chính thức này được đặt tên IKONIC, một hệ thống trí tuệ nhân tạo độc đáo mang danh hiệu Giám đốc Công nghệ Thông tin (CAO).

IKONIC sẽ biểu thị một cách tiếp cận chuyển đổi đối với quyết định doanh nghiệp.

“Chúng tôi không coi trí tuệ nhân tạo là mối đe dọa mà là cơ hội để nâng cao chúng tôi một cách phi thường. Do đó, chúng tôi rất vui khi bổ nhiệm trí tuệ nhân tạo vào ban giám đốc của mình,” ông Sertan Aycicek, Chủ tịch nhóm IKAR nói.

IKAR Holdings là một tập đoàn đa tầng lớp với hơn 40 công ty, có trụ sở tại London, hoạt động trong 14 lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là năng lượng, hàng không, xây dựng và giáo dục.

IKAR Holdings là một hệ sinh thái đa dạng gồm các doanh nhân, nhà đổi mới và nhà đầu tư đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm một loạt các ngành và lĩnh vực. Sứ mệnh của chúng tôi tập trung vào cam kết trao quyền cho các doanh nghiệp đang phát triển và các nhà lãnh đạo mới nổi trên toàn cầu.

IKAR HOLDINGS chủ yếu thuộc sở hữu của các đối tác doanh nghiệp và đóng vai trò là cấu trúc mẹ trung tâm giám sát toàn bộ hệ sinh thái các công ty IKAR – dẫn đầu sự phối hợp, tiến bộ và mở rộng chiến lược trên phạm vi các doanh nghiệp, đầu tư, dịch vụ, đổi mới và các sáng kiến hỗ trợ.

Liên hệ báo chí

IKAR TECH

invetments@ikarholdings.com

home

Nguồn: IKAR TECH