Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Grindrod Shipping Holdings Ltd. đã công bố kế hoạch thực hiện đợt cắt giảm vốn có chọn lọc

(SeaPRwire) –   SINGAPORE, ngày 04 tháng 04 năm 2024 —

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 

Exhibit 99.1
GRINDROD SHIPPING HOLDINGS LTD.
(Được thành lập tại Singapore)
(Số đăng ký: 201731497H)
Niêm yết chính trên Sàn giao dịch chứng khoán toàn cầu NASDAQ
Niêm yết phụ trên Sàn giao dịch chứng khoán chính JSE
Mã cổ phiếu NASDAQ: GRIN và Số CIK SEC: CIK0001725293
Mã cổ phiếu JSE: GSH và ISIN: SG9999019087
(Công ty “Công ty”)

1 GIỚI THIỆU
Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vận tải biển Grindrod (Công ty) mong muốn thông báo rằng HĐQT đề xuất tìm kiếm sự chấp thuận của cổ đông Công ty (Cổ đông) tại Đại hội cổ đông bất thường của Công ty (ĐHĐCĐBT) sẽ được triệu tập, cho một cuộc giảm vốn chọn lọc sẽ được thực hiện bởi Công ty (Giảm vốn chọn lọc) theo các điều khoản từ 78G đến 78I của Luật công ty 1967 Singapore (Luật công ty).

2 GIẢM VỐN CHỌN LỌC

2.1 Bối cảnh
Vào ngày 28 tháng 10 năm 2022, Công ty Good Falkirk (MI) Limited (“GF”) – một công ty con sở hữu 100% của Công ty Đầu tư Hàng hải Taylor (“TMI”, và cùng với GF được gọi là “Cổ đông không tham gia”) đã thực hiện một đề nghị mua cổ phiếu tự nguyện có điều kiện bằng tiền mặt (Đề nghị mua) đối với tất cả cổ phiếu phổ thông đã phát hành của Công ty (“Cổ phiếu”) (ngoại trừ Cổ phiếu do GF nắm giữ và Cổ phiếu đang nắm giữ trong kho bạc), theo Quy tắc 15 của Bộ luật Singapore về các đề nghị mua và hợp nhất (Bộ luật) và các quy tắc của Ủy ban Chứng khoán và Hàng hải Mỹ (SEC).
Tính đến thời điểm đóng cửa Đề nghị mua vào lúc 23 giờ 59 phút (giờ New York) ngày 19 tháng 12 năm 2022, tổng số Cổ phiếu được sở hữu, kiểm soát hoặc đồng ý mua bởi GF và các bên liên quan và Cổ phiếu được hợp lệ đưa vào Đề nghị mua là tổng cộng 16.206.365 Cổ phiếu, chiếm khoảng 83,23% tổng số Cổ phiếu đã phát hành tính đến ngày đó.
Tính đến ngày công bố thông cáo này (Ngày công bố), GF nắm giữ 16.206.365 Cổ phiếu, chiếm khoảng 82,33%1 tổng số Cổ phiếu đã phát hành.

2.2 Đề xuất của Công ty
Công ty đề xuất thực hiện Giảm vốn chọn lọc và hủy bỏ tất cả Cổ phiếu do các Cổ đông nắm giữ, ngoại trừ Cổ phiếu do GF nắm giữ (các Cổ đông có Cổ phiếu sẽ bị hủy theo Giảm vốn chọn lọc được gọi là Cổ đông tham gia), bao gồm 3.479.225 Cổ phiếu (Cổ phiếu tham gia).
Cổ đông tham gia sẽ nhận được 14,25 USD cho mỗi Cổ phiếu tham gia bị hủy do kết quả của Giảm vốn chọn lọc.

1 Để tính toán trong Thông cáo này, tổng số Cổ phiếu đã phát hành là 19.685.590 Cổ phiếu; Công ty không nắm giữ bất kỳ Cổ phiếu nào trong kho bạc.
1

2.3 Giảm vốn