Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

HTX Energy thông báo đầu tư lớn vào dự án sắp tới

Buenos Aires, Argentina ngày 25 tháng 10 năm 2023 – Công ty HTX Energy tự hào thông báo các cập nhật mới nhất trong dự án được gọi là Salar de Muetina. Nó nằm ở tỉnh phía bắc của Argentina và là một trong những mỏ muối liti chưa khai thác lớn nhất và có chất lượng cao nhất trên thế giới. Đầu tư sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc phát triển ban đầu của dự án, bao gồm việc xây dựng nhà máy thử nghiệm và bắt đầu các hoạt động thăm dò. Công ty dự kiến bắt đầu sản xuất tại dự án vào năm 2024.

“Chúng tôi rất phấn khởi khi công bố đầu tư đáng kể này vào dự án Salar de Muetina,” theo lời Giám đốc điều hành của HTX Energy. “Dự án này có tiềm năng trở thành một trong những mỏ lithi lớn và sản xuất nhiều nhất trên thế giới, và nó sẽ đóng một vai trò then chốt trong việc đáp ứng nhu cầu lithi toàn cầu ngày càng tăng.”

Liti là thành phần chính trong pin lithium-ion, được sử dụng trong xe điện, điện tử tiêu dùng và các ứng dụng lưu trữ năng lượng khác. Nhu cầu toàn cầu đối với lithi dự kiến sẽ tăng mạnh trong những năm tới, khi quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch được đẩy mạnh.

“Argentina là nhà lãnh đạo thế giới về tài nguyên lithi, và chúng tôi cam kết phát triển dự án Salar de Muetina một cách bền vững và có trách nhiệm,” theo lời Giám đốc điều hành của HTX Energy. “Chúng tôi tin rằng dự án này sẽ tạo ra lợi ích kinh tế đáng kể cho nền kinh tế địa phương và Argentina nói chung.”

Lợi ích kinh tế

Dự án Salar de Muetina dự kiến sẽ tạo ra hàng trăm việc làm trong giai đoạn xây dựng và vận hành, nó cũng sẽ tạo ra doanh thu thuế đáng kể cho cộng đồng địa phương. Dự án cũng sẽ đóng góp vào việc phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ địa phương.

Phát triển bền vững

HTX Energy cam kết phát triển dự án Salar de Muetina một cách bền vững và có trách nhiệm. Công ty đã triển khai một số biện pháp nhằm giảm thiểu tác động môi trường của dự án, bao gồm sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ bảo tồn nước. HTX Energy cũng đang làm việc với cộng đồng địa phương để đảm bảo rằng họ hưởng lợi từ dự án.

Kết luận

Dự án Salar de Muetina là một đầu tư đáng kể vào tương lai của ngành công nghiệp lithi của Argentina. Dự án có tiềm năng tạo ra lợi ích kinh tế và việc làm đáng kể, đồng thời đóng góp vào việc phát triển các phương pháp khai thác bền vững. HTX Energy cam kết phát triển dự án một cách có trách nhiệm và bền vững.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi

Liên hệ báo chí

HTX Energy

admin@htxenergy.com

(+54) 115 254 1395

Av. del Libertador 2442

http://www.htxenergy.com

Nguồn: HTX Energy