Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Justin Etzin Nói Về Dự Báo Đầu Tư, và Những Gợi Ý cho Doanh Nhân

Justin Etzin  Businessman

Justin Etzin là doanh nhân, nhà đầu tư và nhà từ thiện người Anh/Seychelles nổi tiếng. Công việc và sở thích của ông bao gồm các lĩnh vực bất động sản, khách sạn, bán lẻ, du lịch, bảo hiểm, y tế, giải trí và công nghệ.

North Castle, New York Oct 31, 2023  – Justin Etzin là doanh nhân, nhà đầu tư và nhà từ thiện người Anh/Seychelles nổi tiếng. Công việc và sở thích của ông bao gồm các lĩnh vực bất động sản, khách sạn, bán lẻ, du lịch, bảo hiểm, y tế, giải trí, và công nghệ. Ông là CEO của Global Ocean, chuyên về đầu tư bất động sản, cổ phiếu tư nhân và phát triển, và tài trợ nợ toàn cầu.

Justin Etzin nói rằng năm tới sẽ mang lại cơ hội tuyệt vời cho các doanh nghiệp thành công. Bởi vì chủ doanh nghiệp cần theo kịp xu hướng, điều này có thể khó khăn. Doanh nghiệp nhỏ cần thích ứng với thị trường liên tục thay đổi. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và luôn dẫn đầu so với đối thủ cạnh tranh, việc theo dõi xu hướng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn là rất quan trọng, và không có thời điểm tốt hơn để suy ngẫm hơn là đầu năm mới.

Lời khuyên cho doanh nhân

Justin Etzin tin rằng quản lý doanh nghiệp khởi nghiệp là nghệ thuật kết hợp các ý tưởng sáng tạo đổi mới với kiến thức doanh nghiệp khởi nghiệp để hỗ trợ và thiết lập các ý tưởng kinh doanh mới trên thị trường. Đó là quá trình ra mắt, thiết kế và vận hành các doanh nghiệp mới. Quá trình này được thực hiện bởi cá nhân hoặc nhóm cá nhân cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ khác nhau và đầu tư thời gian và tiền bạc của họ.

Khi doanh nhân đầu tư tiền của họ, hoặc cung cấp cổ phần trong doanh nghiệp của họ để đổi lấy dịch vụ của các cá nhân, và bao gồm các hình thức tài trợ khác như hoãn thanh toán cho đối tác, cung cấp cổ phần lao động cho nhân viên và các bên liên quan khác, v.v. Hình thức tài trợ này chỉ có thể được sử dụng nếu nhà đầu tư không cần vốn lớn bởi vì nó có hạn chế về huy động vốn.

Triển vọng đầu tư trong tương lai

Bạn cần phải làm gì đó trong đời mình dẫn đến mục tiêu phát triển. Nếu bạn không dừng lại và suy nghĩ về nơi bạn muốn đi và phải làm gì, bạn sẽ không bao giờ quyết định cách đầu tư thời gian và tiền bạn. Mọi người đều biết rằng đầu tư là chìa khóa thành công, nhưng không phải ai cũng biết cách đầu tư.

Justin Etzin tin rằng mọi người nên đầu tư vào điều gì đó. Đầu tư và tiết kiệm là hai điều khác nhau. Nhiều người tiết kiệm tiền nhưng họ không đầu tư chúng. Đầu tư là chiến lược dài hạn dựa trên giả định rằng các khoản đầu tư sẽ phát triển trong tương lai. Justin nói rằng nếu bạn tiết kiệm tiền, bạn đang để tiền sang một bên sử dụng trong tương lai nhưng bạn có thể không biết khi nào cần sử dụng tiền đó, bạn thậm chí có thể không biết sẽ sử dụng tiền đó vào việc gì. Nếu bạn đầu tư tiền cho tăng trưởng tương lai của mình, bạn đang sử dụng tiền hiện tại để kiếm thêm tiền sau này.

Justin Etzin Diplomatdiscover the seychellesjustin etzin about ooofabout justin etzin

Liên hệ báo chí

Global Ocean

justinetzin.us@gmail.com

Justin Etzin

Home

Nguồn: Global Ocean