Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

ZW Data Action Technologies Báo cáo kết quả tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023 chưa kiểm toán

(SeaPRwire) –   BEIJING, Nov. 20, 2023 — ZW Data Action Technologies Inc. (Nasdaq: CNET) (công ty “Công ty”), một nhà cung cấp tích hợp quảng cáo trực tuyến, tiếp thị chính xác, phân tích dữ liệu và các dịch vụ giá trị gia tăng khác phục vụ khách hàng doanh nghiệp, hôm nay công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán cho quý ba và chín tháng đầu năm 2023.

Kết quả kinh doanh quý ba năm 2023

Doanh thu

Trong quý ba năm 2023, doanh thu tăng khoảng 1,97 triệu USD, tức 27,2%, lên 9,18 triệu USD so với 7,22 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng doanh thu chủ yếu là nhờ tăng trưởng doanh thu dịch vụ chính là phân phối quyền sử dụng dịch vụ tiếp thị công cụ tìm kiếm do đợt bùng phát đỉnh điểm của COVID-19 trong quý đầu tiên của năm 2023 dẫn đến sự trở lại hoạt động kinh doanh bình thường dần dần trong quý hai. Ngoài ra, một số khách hàng chuyển chi tiêu quảng cáo từ dịch vụ đặt quảng cáo trên cổng thông tin công ty sang dịch vụ tiếp thị công cụ tìm kiếm.

Chi phí hoạt động

Tổng chi phí hoạt động tăng khoảng 1,92 triệu USD, tức 26,4%, lên 9,19 triệu USD trong quý ba năm 2023 so với 7,27 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng chi phí liên quan đến chi phí mua dịch vụ tiếp thị công cụ tìm kiếm từ các công cụ tìm kiếm chính, phù hợp với sự tăng trưởng doanh thu liên quan.

Lỗ gộp và tỷ lệ lỗ gộp

Lỗ gộp là khoảng 0,004 triệu USD trong quý ba năm 2023, so với lỗ gộp 0,05 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Tổng tỷ lệ lỗ gộp là 0,04% trong quý ba năm 2023, so với 0,7% cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí bán hàng và quản lý

Chi phí bán hàng và quảng cáo là khoảng 0,06 triệu USD trong quý ba năm 2023, so với 0,07 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Sự giảm chi phí bán hàng và quảng cáo chủ yếu là do quy mô nhóm bán hàng tại văn phòng Hồ Bắc dần thu nhỏ trong giai đoạn này, như một phần kế hoạch giảm chi phí của ban lãnh đạo trong năm tài chính 2023.

Chi phí quản lý giảm khoảng 0,10 triệu USD, tức 6,3%, xuống 1,55 triệu USD trong quý ba năm 2023 so với 1,65 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Sự giảm chi phí quản lý chủ yếu là do giảm khấu hao tài sản hành chính khoảng 0,44 triệu USD, chủ yếu do lỗ lãi suất được ghi nhận đối với tài sản vô hình cuối năm tài chính 2022 và giảm chi phí quản lý khác khoảng 0,55 triệu USD, do kế hoạch cắt giảm chi phí được ban lãnh đạo thực hiện, bù đắp một phần bởi tăng dự phòng tín dụng khoảng 0,89 triệu USD.

Lỗ hoạt động

Lỗ từ hoạt động là khoảng 1,61 triệu USD trong quý ba năm 2023, so với 1,83 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ lỗ hoạt động là 17% trong quý ba năm 2023, so với 25% cùng kỳ năm ngoái.

Thu nhập/(chi phí) khác, thuần

Tổng thu nhập khác, thuần là khoảng 0,09 triệu USD trong quý ba năm 2023, so với tổng chi phí khác, thuần là khoảng 1,01 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng chủ yếu là do tăng giá trị hợp lý của khoản mục nợ phải trả.

Lỗ ròng và lỗ trên cổ phiếu

Lỗ ròng là khoảng 1,52 triệu USD, tương đương lỗ mỗi cổ phiếu là 0,21 USD, trong quý ba năm 2023. So với lỗ ròng 2,84 triệu USD, tương đương lỗ mỗi cổ phiếu là 0,40 USD, cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả kinh doanh chín tháng đầu năm 2023

Doanh thu

Trong chín tháng đầu năm 2023, doanh thu tăng khoảng 3,50 triệu USD, tức 16,1%, lên 25,32 triệu USD từ 21,81 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng doanh thu chủ yếu là nhờ tăng trưởng doanh thu dịch vụ phân phối quyền sử dụng dịch vụ tiếp thị công cụ tìm kiếm.

Chi phí hoạt động

Tổng chi phí hoạt động tăng khoảng 3,94 triệu USD, tức 18,0%, lên 25,75 triệu USD trong chín tháng đầu năm 2023 so với 21,81 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng chi phí hoạt động chủ yếu là do tăng chi phí mua dịch vụ tiếp thị công cụ tìm kiếm trong giai đoạn, phù hợp với sự tăng trưởng doanh thu liên quan.

Lợi nhuận gộp/lỗ gộp và tỷ lệ lợi nhuận gộp/lỗ gộp

Lỗ gộp là khoảng 0,43 triệu USD trong chín tháng đầu năm 2023, so với lợi nhuận gộp 0,002 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Tổng tỷ lệ lỗ gộp là 2% trong chín tháng đầu năm 2023, so với tỷ lệ lợi nhuận gộp 0,01% cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí bán hàng và quản lý

Chi phí bán hàng và quảng cáo giảm khoảng 0,07 triệu USD, tức 32,4%, xuống 0,15 triệu USD trong chín tháng đầu năm 2023 so với 0,22 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Sự giảm chi phí bán hàng và quảng cáo chủ yếu là do quy mô nhóm bán hàng tại văn phòng Hồ Bắc dần thu nhỏ trong giai đoạn này, như một phần kế hoạch giảm chi phí của ban lãnh đạo trong năm tài chính 2023.

Chi phí quản lý giảm khoảng 2,04 triệu USD, tức 35,8%, xuống 3,66 triệu USD trong chín tháng đầu năm 2023 so với 5,70 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Sự giảm chi phí quản lý chủ yếu là do giảm chi phí công tác nhân sự khoảng 0,04 triệu USD; giảm khấu hao tài sản hành chính khoảng 1,33 triệu USD, chủ yếu do lỗ lãi suất được ghi nhận đối với tài sản vô hình cuối năm tài chính 2022; và giảm chi phí quản lý khác khoảng 1,07 triệu USD, do kế hoạch cắt giảm chi phí được ban lãnh đạo thực hiện, bù đắp một phần bởi tăng dự phòng tín dụng khoảng 0,40 triệu USD.

Lỗ hoạt động

Lỗ từ hoạt động là khoảng 4,25 triệu USD trong chín tháng đầu năm 2023, so với 6,10 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ lỗ hoạt động là 17% trong quý ba năm 2023, so với 28% cùng kỳ năm ngoái.

Thu nhập khác, thuần

Tổng thu nhập khác, thuần giảm xuống khoảng 0,19 triệu USD trong chín tháng đầu năm 2023 so với 0,82 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Sự giảm trưởng chủ yếu là do giảm lợi nhuận từ biến động giá trị hợp lý của khoản mục nợ phải trả.

Lỗ ròng và lỗ trên cổ phiếu

Lỗ ròng là khoảng 4,07 triệu USD, tương đương lỗ mỗi cổ phiếu là 0,57 USD, trong chín tháng đầu năm 2023. So với lỗ ròng 5,27 triệu USD, tương đương lỗ mỗi cổ phiếu là 0,74 USD, cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình tài chính

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp dịch vụ phân phối thông cáo báo chí cho khách hàng toàn cầu bằng nhiều ngôn ngữ (Hong Kong: HKChacha , BuzzHongKong ; Singapore: SingdaoPR , TodayinSG , AsiaFeatured ; Thailand: THNewson , ThailandLatest ; Indonesia: SEATribune , IndonesiaFolk ; Philippines: PHNewLook , EventPH , PHBizNews ; Malaysia: BeritaPagi , SEANewswire ; Vietnam: VNFeatured , SEANewsDesk ; Arab: DubaiLite , ArabicDir , HunaTimes ; Taiwan: TWZip , TaipeiCool ; Germany: NachMedia , dePresseNow ) 

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, Công ty có tiền mặt và tiền gử