Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Abbisko trình bày hai kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 35 về Mục tiêu phân tử và Điều trị ung thư (EORTC-NCI-AACR)

Health20 healthher Abbisko presented two preclinical research results at the 35th International Molecular Targets and Cancer Treatment Conference (EORTC-NCI-AACR)

SHANGHAI, Ngày 16 tháng 10 năm 2023 — Công ty Abbisko Therapeutics Co., Ltd. (“Abbisko” sau này) thông báo rằng kết quả của hai nghiên cứu tiền lâm sàng của công ty được công bố tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 35 về Mục tiêu phân tử và Điều trị ung thư (EORTC) sẽ được tổ chức tại Boston, Mỹ. Hai kết quả nghiên cứu này lần lượt thể hiện tiến trình nghiên cứu tiền lâm sàng mới nhất của thế hệ PRMT5 * MTA thế hệ tiếp theo và các chất ức chế PD-L1 nhỏ xâm nhập não trong đường ống của Abbisko. Là hội nghị nghiên cứu chất lượng cao nhất tập trung vào mục tiêu phân tử và điều trị ung thư, hội nghị ENA tổng hợp các nghiên cứu tiên tiến nhất về thuốc đột phá và phương pháp điều trị ung thư.

Abbisko trình bày các bài thuyết trình sau tại hội nghị ENA:

Tiêu đề: Khám phá và đặc trưng của chất ức chế PRMT5 đồng hợp với MTA và xâm nhập não

Số bài thuyết trình: C130

Ngày và thời gian phiên: Thứ bảy, ngày 14 tháng 10 | 12:30 chiều-4:00 chiều

Địa điểm phiên: Tầng 2, Hội trường D

Bối cảnh: MTAP bị mất đồng hợp trong khoảng 50% trong ung thư não và nhiều ung thư khác. Sự ức chế PRMT5 * MTA đã được chứng minh là gây chết tế bào đồng hợp với sự mất MTAP. Các chất ức chế PRMT5 thế hệ đầu tiên không thể phân biệt giữa PRMT5 * MTA hoặc PRMT5 đơn thuần, do đó bị hạn chế bởi cửa sổ an toàn sinh học hẹp trong sử dụng lâm sàng. Việc phát triển các chất ức chế PRMT5 * MTA có chọn lọc có thể cải thiện không chỉ an toàn mà còn hiệu quả điều trị. Nhờ phân tích cấu trúc hỗ trợ tính toán và thiết kế hóa dược tiên tiến, chúng tôi đã khám phá ra một chất ức chế PRMT5 có độc lực mạnh và chọn lọc ABK-PRMT5-1, thể hiện hoạt động chống ung thư mạnh mẽ và khả năng xâm nhập não trong các mô hình tiền lâm sàng khác nhau.

Kết luận:

ABSK-PRMT5-1 ức chế mạnh độ phát triển tế bào trong dòng tế bào ung thư mất MTAP, với tác dụng tối thiểu đối với dòng tế bào có MTAP bình thường. Hơn nữa, nó đáng kể giảm SDMA trong dòng tế bào ung thư mất MTAP. Quản trị đường uống ABSK-PRMT5-1 ức chế mạnh sự phát triển khối u trong mô hình khối u chủng ngẫu nhiên mất MTAP. Ngoài ra, ABSK-PRMT5-1 thể hiện khả năng xâm nhập não mạnh mẽ với giá trị Kp xuất sắc ở động vật. Hồ sơ DMPK và an toàn cho thấy tính chất dược lý tốt của ABK-PRMT5-1. ABK-PRMT5-1, được trình bày bởi Công ty Abbisko Therapeutics, là một chất ức chế PRMT5 có độc lực cao, đồng hợp với MTA và có khả năng xâm nhập não. Hồ sơ ưu việt của nó hỗ trợ sự phát triển tiền lâm sàng nhanh chóng.

Tiêu đề: Khám phá và đặc trưng của một chất ức chế PD-L1 nhỏ xâm nhập não mới

Số bài thuyết trình: B151

Ngày và thời gian phiên: Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 | 12:30 chiều-4:00 chiều

Địa điểm phiên: Tầng 2, Hội trường D

Bối cảnh: Miễn dịch trị liệu đã cách mạng hóa điều trị ung thư trong thập kỷ qua. Một số kháng thể PD-1 và PD-L1 đơn dòng đã được phê duyệt để điều trị các loại ung thư khác nhau. Các chất ức chế PD-L1 nhỏ xâm nhập não có thể có tiềm năng vượt qua các hạn chế của kháng thể và mang lại lợi ích cho bệnh nhân có khối u não. Nhờ phân tích cấu trúc hỗ trợ tính toán và thiết kế hóa dược tiên tiến, chúng tôi đã thành công trong việc khám phá ra một chất ức chế PD-L1 nhỏ xâm nhập não ABSK044 có thể uống đường miệng. Trong các thí nghiệm tiền lâm sàng, hợp chất này thể hiện khả năng kích hoạt tế bào T mạnh mẽ, hiệu quả chống ung thư mạnh mẽ và khả năng xâm nhập não.

Kết luận:

ABSK044 mạnh mẽ ức chế tương tác PD-1-PD-L1 với IC50 dưới 1nM in vitro và rất mạnh mẽ cứu thoát sự ức chế tín hiệu kích hoạt tế bào T do PD-L1 gây ra trong tế bào, đạt mức tương đương với kháng thể chống PD-L1. Trong các nghiên cứu in vivo, quản trị đường uống ABSK044 mạnh mẽ ức chế sự phát triển khối u ở mức tương đương với kháng thể trị liệu chống PD-L1. Đáng chú ý, ABSK044 thể hiện khả năng xâm nhập não xuất sắc với giá trị Kp vượt quá 0,4. Hồ sơ DMPK và an toàn cho thấy tính chất dược lý tốt của ABSK044.

ABSK044, được trình bày bởi Công ty Abbisko Therapeutics, là một chất ức chế PD-L1 nhỏ xâm nhập não có độc lực cao và có thể uống đường miệng. Hồ sơ ưu việt của nó hỗ trợ sự phát triển tiền lâm sàng nhanh chóng của nó.

Nguồn: Abbisko