Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Alphabet Attracts Value Buyers Ahead of Q3 Earnings

Alphabet Stock

Công ty Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG) đã thể hiện sự bền bỉ trong hiệu suất cổ phiếu của mình trong tháng qua, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư giá trị khi công ty chuẩn bị công bố kết quả quý 3 vào ngày 24 tháng 10. Cơ hội này có sức hấp dẫn đặc biệt đối với những nhà giao dịch put ngoài tiền tệ sử dụng các lựa chọn put ngoài tiền tệ để tạo ra thu nhập bổ sung.

Trước đây, những nhà giao dịch put ngắn hạn nhận được mức chiết khấu 90 xu Mỹ, với chỉ ba tuần còn lại cho đến khi hết hạn của các lựa chọn. Điều này dịch nghĩa thành mức lợi suất 0,73% đối với khoản đầu tư của họ. Khi tính toán theo cơ sở hóa năm (giả sử chiến lược này được lặp lại mỗi ba tuần trong một năm), lợi suất dự kiến đạt mức hấp dẫn 12,4%.

Tiến tới hiện tại, những put đó có khả năng sẽ hết hạn vô giá trị, bởi giá cổ phiếu hiện tại đứng ở mức 138,93 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư không phải đối mặt với rủi ro bị buộc phải mua cổ phiếu ở mức giá khởi điểm 123 đô la. Do đó, việc xem xét lặp lại giao dịch này trong ba tuần tới là hợp lý.

Khám phá mức giá khởi điểm ngoài tiền tệ mới

Ví dụ, xem xét ngày hết hạn 3 tháng 11, là 21 ngày tới, và bao gồm việc công bố kết quả quý 3, có thể xem xét mức giá khởi điểm 130 đô la. Mức giá khởi điểm này thấp hơn giá cổ phiếu hiện tại 6,39% và cung cấp mức chiết khấu 1,52 đô la ở mức trung bình. Do đó, những nhà bán ngắn có thể ngay lập tức đảm bảo mức lợi suất 1,169% (1,52 đô la chia cho 130 đô la).

Hơn nữa, khi tính theo cơ sở hóa năm, lợi suất này tương đương với mức lợi suất ấn tượng 20%, đạt được bằng cách nhân 1,169% với 17 (phản ánh 17 giai đoạn ba tuần trong một năm). Đây là cách thức hoạt động thực tế: Một nhà đầu tư có thể phân bổ 13.000 đô la tiền mặt và/hoặc biên lợi nhuận với công ty chứng khoán của họ, có thể cao hơn nếu họ nắm giữ cổ phiếu GOOG. Họ sau đó có thể thực hiện lệnh “Bán mở” cho một hợp đồng put với mức giá khởi điểm 130 đô la, hết hạn vào ngày 3 tháng 11. Điều này sẽ ngay lập tức tạo ra 152 đô la tiền mặt, tương đương với mức lợi suất 1,169% đối với khoản đầu tư 13.000 đô la trong giao dịch.

Nếu chiến lược này có thể được lặp lại mỗi ba tuần trong suốt một năm, tài khoản có thể tích lũy được 2.584 đô la (152 đô la nhân với 17). Mức lợi suất tích lũy này tương đương 19,87% đối với khoản đầu tư ban đầu 13.000 đô la, mặc dù quan trọng phải lưu ý rằng điều kiện thị trường có thể dao động theo thời gian.

Mặc dù không có bảo đảm gì, phương pháp tiếp cận này trình bày một cách hấp dẫn để tạo ra thu nhập với cổ phiếu GOOG hiện có và cho phép các nhà đầu tư giá trị có thể tích lũy thêm cổ phiếu nếu giá cổ phiếu giảm xuống mức giá khởi điểm trong thời gian hết hạn. Điều này khiến nó trở thành chiến lược thuận lợi để dần xây dựng vị thế trong cổ phiếu GOOG theo thời gian.