Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Ascendiant Capital Markets duy trì đánh giá Mua đối với Knightscope

Nâng mục tiêu giá cổ phiếu lên 3,75 USD

MOUNTAIN VIEW, Calif. – 19 tháng 9 năm 2023 – Knightscope, Inc. [NASDAQ: KSCP] (“Knightscope” hoặc “Công ty”), một nhà phát triển hàng đầu của robot bảo vệ tự động và hệ thống truyền thông khẩn cấp ánh sáng xanh, hôm nay thông báo rằng Ascendiant Capital Markets LLC (“Ascendiant”) đã duy trì xếp hạng mua và đã điều chỉnh mức giá mục tiêu lên 3,75 USD một cổ phiếu từ 3,50 USD một cổ phiếu.

Ascendiant đã tiến hành nghiên cứu và phân tích sâu rộng, tuyên bố rằng: “Chúng tôi tin rằng tăng trưởng mạnh mẽ trong năm tới và tài sản AI sẽ thúc đẩy cổ phiếu tăng cao hơn nữa.”

Ascendiant là một công ty đầu tư ngân hàng và nghiên cứu cổ phiếu chuyên về các lĩnh vực tăng trưởng cao, với chuyên môn trong công nghệ, chăm sóc sức khỏe và các ngành công nghiệp mới nổi khác. Trong 12 tháng qua, công ty không nhận được bất kỳ khoản thù lao tư vấn hoặc đầu tư ngân hàng nào từ Công ty.

Định giá hấp dẫn: Chúng tôi duy trì xếp hạng MUA nhưng nâng mục tiêu giá 12 tháng lên 3,75 USD từ 3,50 USD, dựa trên phân tích giá trị hiện tại ròng, đại diện cho tiềm năng tăng giá đáng kể so với giá cổ phiếu hiện tại. Chúng tôi tin rằng định giá này cân bằng hợp lý giữa các rủi ro cao của công ty với triển vọng tăng trưởng cao và cơ hội tăng giá lớn của nó.” – Ascendiant

Các nhà đầu tư, nhà phân tích và thành viên truyền thông được khuyến khích xem lại báo cáo nghiên cứu tại đây.

Về Knightscope

Knightscope là một công ty công nghệ an ninh tiên tiến xây dựng các robot bảo vệ hoàn toàn tự động và hệ thống truyền thông khẩn cấp ánh sáng xanh giúp bảo vệ những nơi mọi người sinh sống, làm việc, học tập và ghé thăm. Tham vọng lâu dài của Knightscope là biến Hoa Kỳ trở thành quốc gia an toàn nhất thế giới. Tìm hiểu thêm về chúng tôi tại www.knightscope.com. Theo dõi Knightscope trên Facebook, Twitter, LinkedIn và Instagram.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Thông cáo báo chí này có thể chứa “những tuyên bố hướng tới tương lai” về các kỳ vọng, kế hoạch, triển vọng và cơ hội trong tương lai của Knightscope. Những tuyên bố hướng tới tương lai như vậy có thể được xác định bằng cách sử dụng các từ như “nên”, “có thể”, “dự định”, “dự kiến”, “tin tưởng”, “ước tính”, “dự báo”, “mong đợi”, “kế hoạch”, “đề xuất” và các biểu hiện tương tự. Những tuyên bố hướng tới tương lai được đưa ra trong thông cáo báo chí này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các tuyên bố về con đường đi tới lợi nhuận của Công ty, mức doanh thu hàng năm nhắm đến của Công ty, kế hoạch tăng trưởng doanh thu của Công ty, khả năng của Công ty trong việc giao hàng trên cơ sở các đơn đặt hàng mới, lợi ích của kế hoạch tinh giản hoạt động và điều chỉnh quy mô lực lượng lao động kết hợp của Công ty và khả năng của Công ty trong việc đạt được biên lợi nhuận cải thiện. Mặc dù Knightscope tin rằng các kỳ vọng được phản ánh trong những tuyên bố hướng tới tương lai này dựa trên các giả định hợp lý, có một số rủi ro và không chắc chắn có thể dẫn đến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các tuyên bố đó. Những rủi ro và không chắc chắn này bao gồm, trong số những điều khác, rủi ro chi phí và khoản phí cấu trúc lại có thể lớn hơn dự kiến; rủi ro các nỗ lực cấu trúc lại của Công ty có thể ảnh hưởng xấu đến các chương trình nội bộ của Công ty và khả năng tuyển dụng và giữ chân nhân viên tài năng và động lực, và có thể gây phân tâm cho nhân viên và ban quản lý; rủi ro các nỗ lực cấu trúc lại của