Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Autoliv tiến hành cắt giảm nhân sự gián tiếp

8 Autoliv advances its indirect headcount reductions

STOCKHOLM, 5 tháng 10 năm 2023Autoliv, Inc. (NYSE: ALV) và (SSE: ALIVsdb), nhà lãnh đạo toàn cầu về hệ thống an toàn ô tô, hôm nay cung cấp cập nhật về các sáng kiến đang diễn ra của mình nhằm giảm quy mô lực lượng lao động toàn cầu, bao gồm cắt giảm 300 nhân viên gián tiếp tại Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Điển, Hoa Kỳ, và đóng cửa văn phòng tại Hà Lan.

Autoliv tiếp tục thích ứng và giảm tổng lực lượng lao động của mình, tối ưu hóa dấu chân địa lý. Vào ngày 8 tháng 6 năm 2023, Autoliv thông báo ý định giảm tới 2.000 nhân viên gián tiếp. Vào ngày 13 tháng 7 năm 2023, Autoliv đưa ra chi tiết các sáng kiến bao gồm dự định giảm 1.100 nhân viên gián tiếp và trực tiếp. Hôm nay, Công ty thông báo thêm 300 nhân viên gián tiếp sẽ rời Autoliv như một phần của khung cắt giảm chi phí đã công bố. Phần lớn số giảm biên chế mới này dự kiến sẽ rời Công ty trước cuối năm 2023.

Các khoản dự phòng liên quan đến 300 nhân viên gián tiếp dự kiến sẽ không đáng kể và sẽ được hạch toán trong quý 3 và quý 4 năm 2023. Các khoản phí phi tái diễn bổ sung dự kiến sẽ phát sinh trong các quý tiếp theo khi Autoliv tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm nhân sự và chi phí cơ cấu toàn cầu.

Liên hệ:

Truyền thông: Gabriella Etemad, Tel +46 (70) 612 64 24
Nhà đầu tư & Phân tích: Anders Trapp, Tel +46 (0)8 587 206 71
Nhà đầu tư & Phân tích: Henrik Kaar, Tel +46 (0)8 587 206 14

Các tệp sau có sẵn để tải xuống:

https://mb.cision.com/Main/751/3847812/2338966.pdf

Thông cáo báo chí dưới dạng PDF