Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Báo cáo Kinh doanh Mua Ngay Trả Sau của Trung Quốc 2023-2028 có sự tham gia của Tencent, Alipay, Huabei, Baitiao, JD Finance, Afterpay và Fen Fu trong số những công ty khác

DUBLIN, 4 tháng 10 năm 2023 — Báo cáo “”Trung Quốc Mua Ngay Trả Sau Kinh Doanh và Đầu Tư Cơ Hội Báo Cáo 2023-2028” đã được thêm vào danh mục của ResearchAndMarkets.com.

Các khoản thanh toán Mua Ngay Trả Sau (BNPL) ở Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng 17,0% hàng năm để đạt 119,6 tỷ USD vào năm 2023.

Ngành Mua Ngay Trả Sau (BNPL) ở Trung Quốc hứa hẹn tăng trưởng trung và dài hạn, thể hiện triển vọng vững chắc. Việc áp dụng các giải pháp thanh toán BNPL được dự đoán sẽ tăng trưởng ổn định sẽ thúc đẩy Tốc độ Tăng trưởng Kép hàng năm (CAGR) 10,5% trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2028.

Một sự tăng trưởng đáng kể được dự báo trong Giá trị hàng hóa gộp BNPL trong Trung Quốc, tăng từ 102,3 tỷ USD vào năm 2022 lên con số ấn tượng 196,9 tỷ USD vào năm 2028. Quỹ đạo ấn tượng này được thúc đẩy bởi sự bền vững và thích ứng của ngành, như được chứng minh bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ trong bốn quý trước đó, được hỗ trợ đáng kể bởi sự mở rộng dấu chân thương mại điện tử.

Báo cáo toàn diện này cung cấp một cái nhìn sâu sắc vào cảnh quan BNPL, cung cấp một phân tích dựa trên dữ liệu bao quát các danh mục bán lẻ khác nhau. Với bộ sưu tập rộng lớn hơn 75 Chỉ số hiệu suất chính (KPI) được điều chỉnh cho thị trường Trung Quốc, báo cáo này cung cấp một cái nhìn toàn diện về động lực thị trường BNPL, quy mô, dự báo và thông tin về thị phần.

Nó phân tích các cơ hội thị trường theo mô hình kinh doanh, kênh bán hàng (cả ngoại tuyến và trực tuyến) và chiến lược phân phối. Ngoài ra, nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về hành vi người tiêu dùng và động lực chi tiêu bán lẻ ở Trung Quốc, cung cấp một sự hiểu biết toàn diện về động lực thị trường cuối.

Đối với những người tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc về cảnh quan Mua Ngay Trả Sau, báo cáo này làm rõ các xu hướng thị trường quan trọng thông qua các KPI quan trọng, bao gồm Giá trị hàng hóa gộp, Khối lượng và Giá trị trung bình mỗi Giao dịch. Những hiểu biết như vậy là vô giá trị để đi trước đường cong của ngành.

Hơn nữa, báo cáo này cung cấp những hiểu biết quý giá về các ngành sử dụng cuối, cung cấp cửa sổ vào các cơ hội mới trên nhiều ngành công nghiệp. Bằng cách đi sâu vào động lực thị trường cụ thể cho các ngành khác nhau, nó trao quyền cho các doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng với các xu hướng mới nhất và sắp tới trong thị trường BNPL động.

Phạm vi

Phân tích thị phần BNPL của Trung Quốc theo Nhà cung cấp chính

 • Tencent
 • JD Finance
 • Alipay
 • Huabei
 • Baitiao
 • Happay
 • AsiaPay
 • Atome
 • Splitit
 • UnionPay International
 • LexinFintech
 • Afterpay
 • Fen Fu

Quy mô và Mô hình chi tiêu BNPL của Trung Quốc, 2019-2028

 • Phân tích xu hướng Giá trị hàng hóa gộp
 • Phân tích xu hướng Giá trị trung bình mỗi Giao dịch
 • Phân tích xu hướng Khối lượng Giao dịch

Doanh thu BNPL của Trung Quốc, 2019-2028

 • Doanh thu Mua Ngay Trả Sau
 • Thị phần Doanh thu Mua Ngay Trả Sau theo Phân khúc Doanh thu
 • Doanh thu Mua Ngay Trả Sau theo Hoa hồng Bán hàng
 • Doanh thu Mua Ngay Trả Sau theo Doanh thu Phí Thanh toán Bị Bỏ lỡ
 • Doanh thu Mua Ngay Trả Sau theo Doanh thu Trả Ngay & Thu nhập khác

KPI và Thống kê hoạt động BNPL của Trung Quốc, 2019-2028

 • Cơ sở Người tiêu dùng Hoạt động BNPL
 • Nợ xấu BNPL

BNPL của Trung Quốc theo Mục đích, 2019-2028

 • Tiện lợi – Khoản vay Ngắn hạn
 • Tín dụng – Khoản vay Dài hạn

BNPL của Trung Quốc theo Mô hình Kinh doanh, 2019-2028

 • Hai bên (BNPL được cung cấp bởi các nhà bán lẻ)
 • BNPL ba bên

BNPL của Trung Quốc theo Hệ sinh thái Người bán, 2019-2028

 • Hệ thống Vòng mở
 • Hệ thống Vòng đóng

Phân tích Mô hình Phân phối BNPL của Trung Quốc, 2019-2028

 • Độc lập
 • Ngân hàng & Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán
 • Thị trường

Phân tích BNPL của Trung Quốc theo Kênh, 2019-2028

 • Kênh Trực tuyến
 • Kênh POS

Mua Ngay Trả Sau trong Mua sắm Bán lẻ của Trung Quốc: Quy mô Thị trường và Dự báo, 2019-2028

 • Phân tích xu hướng Giá trị hàng hóa gộp
 • Phân tích xu hướng Giá trị trung bình mỗi Giao dịch
 • Phân tích xu hướng Khối lượng Giao dịch

Mua Ngay Trả Sau trong Cải thiện Nhà ở của Trung Quốc: Quy mô Thị trường và Dự báo, 2019-2028

 • Phân tích xu hướng Giá trị hàng hóa gộp
 • Phân tích xu hướng Giá trị trung bình mỗi Giao dịch
 • Phân tích xu hướng Khối lượng Giao dịch

Mua Ngay Trả Sau trong Du lịch/Giải trí của Trung Quốc: Quy mô Thị trường và Dự báo, 2019-2028

 • Phân tích xu hướng Giá trị hàng hóa gộp
 • Phân tích xu hướng Giá trị trung bình mỗi Giao dịch
 • Phân tích xu hướng Khối lượng Giao dịch

Mua Ngay Trả Sau trong Dịch vụ của Trung Quốc: Quy mô Thị trường và Dự báo, 2019-2028

 • Phân tích xu hướng Giá trị hàng hóa gộp
 • Phân tích xu hướng Giá trị trung bình mỗi Giao dịch
 • Phân tích xu hướng Khối lượng Giao dịch

Mua Ngay Trả Sau trong Ô tô của Trung Quốc: Quy mô Thị trường và Dự báo, 2019-2028

 • Phân tích xu hướng Giá trị hàng hóa gộp
 • Phân tích xu hướng Giá trị trung bình mỗi Giao dịch
 • Phân tích xu hướng Khối lượng Giao dịch

Mua Ngay Trả Sau trong Chăm sóc Sức khỏe và Sức khỏe của Trung Quốc: Quy mô Thị trường và Dự báo, 2019-2028

 • Phân tích xu hướng Giá trị hàng h