Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Barrick Gold Công bố doanh thu và sản lượng quý 3 mạnh mẽ sơ bộ

Barrick Gold Stock

Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) vừa công bố kết quả sơ bộ quý 3, tiết lộ những thành tích đáng chú ý về doanh số và sản lượng. Công ty báo cáo doanh số bán 1,03 triệu ounce vàng và 101 triệu pound đồng, với số liệu sản lượng lần lượt là 1,04 triệu ounce vàng và 112 triệu pound đồng. Mặc dù sản lượng quý 3 vượt quý 2, nhưng nó vẫn chưa đạt mục tiêu theo quý ban đầu, đặc biệt tại Pueblo Viejo, nơi các vấn đề thiết kế thiết bị dẫn đến trì hoãn dự án mở rộng.

Trong quý 3, giá vàng trung bình trên thị trường đạt 1.928 USD/ounce, trong khi đồng trung bình là 3,79 USD/pound.

Sự tăng trưởng sản lượng vàng sơ bộ quý 3 so với quý 2 được quy cho sản lượng tăng tại Cortez. Sự tăng trưởng này đến từ sản lượng oxit tăng tại mỏ Crossroads và khai thác ngầm tại Cortez Hills. Công tác bảo trì tự động tại Turquoise Ridge trong quý trước và chất lượng quặng tốt hơn tại Kibali cũng góp phần vào sản lượng tăng. Tuy nhiên, Carlin lại chứng kiến sự sụt giảm sản lượng do chất lượng quặng xử lý tồn kho giảm.

So với quý 2, chi phí bán hàng vàng trên ounce dự kiến sẽ giảm 2-4% trong quý 3, chi phí mặt bằng trên ounce dự kiến sẽ giảm 4-6%, và chi phí duy trì toàn diện trên ounce dự kiến sẽ tăng tối đa 6-8%.

Sản lượng đồng sơ bộ quý 3 vượt quý 2, chủ yếu do sản lượng tăng tại Lumwana. So với quý 2, chi phí bán hàng đồng trên pound dự kiến sẽ giảm 5-7% trong quý 3, trong khi chi phí C1 trên pound dự kiến sẽ giảm 9-11%. Tuy nhiên, chi phí duy trì toàn diện trên pound dự kiến sẽ tăng 2-4%, chủ yếu do hoạt động khai thác mở rộng tăng tại Lumwana.

Đáng chú ý, cổ phiếu Barrick Gold đã tăng 6,9% trong vòng 1 năm qua, mặc dù nó vẫn kém xa mức tăng ấn tượng 26,6% của ngành trong cùng kỳ.