Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

BlueNord: Sản lượng sơ bộ tháng 9 và quý 3 năm 2023

24 3 BlueNord: Preliminary Production for September and Third Quarter 2023

OSLO, Na Uy, 5 tháng 10, 2023 — BlueNord ASA (“BlueNord” hoặc “Công ty”) đã công bố số liệu sản xuất sơ bộ cho tháng 9 và quý 3 năm 2023.

Công ty có sản lượng sơ bộ tháng 9 đạt 25,0 mboepd ròng và hơn nữa, con số sản lượng thực tế tháng 8 đã được xác nhận là 26,1 mboepd ròng, cao hơn 0,3 mboepd so với mức 25,8 mboepd ròng đã công bố trước đó. Do đó, sản lượng sơ bộ quý 3 là 24,7 mboepd ròng, ở mức trên của khoảng dự báo quý 24,0 – 25,0 mboepd.

BlueNord sẽ công bố kết quả quý 3 năm 2023 vào ngày 18 tháng 10 năm 2023.

Thông tin này phải tuân thủ các yêu cầu về công bố thông tin theo mục 5-12 của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán Na Uy và các yêu cầu của Quy định Lạm dụng Thị trường EU.

Liên hệ:
Cathrine Torgersen, EVP Quan hệ Nhà đầu tư & ESG
Điện thoại: +47 915 28 501
Email: cathrine.torgersen@bluenord.com