Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

C3.ai Tăng cường Nỗ lực Bền vững với Đối tác Chiến lược

C3.Ai stock

C3.ai (NYSE:AI) đã tham gia vào một quan hệ đối tác chiến lược với ESG Book, với mục tiêu chuyển đổi những hiểu biết và khả năng bền vững cho các nhóm ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) doanh nghiệp. Sự hợp tác này giải quyết các thách thức phức tạp đặt ra bởi dữ liệu bị phân mảnh, kỳ vọng ngày càng tăng của các bên liên quan, và các yêu cầu quy định thay đổi trong lĩnh vực bền vững.

Ứng dụng ESG dựa trên AI của C3.ai, kết hợp với dữ liệu bền vững toàn diện của ESG Book, trang bị cho các nhóm bền vững các công cụ phân tích tiên tiến. Những công cụ này tạo điều kiện cho việc ra quyết định sáng suốt, phát hiện rủi ro và đạt được các mục tiêu ESG, phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng về dữ liệu ESG và khí hậu chất lượng cao trên toàn cầu.

Mở rộng cơ sở khách hàng thúc đẩy tăng trưởng

Cổ phiếu của C3.ai đã thể hiện sự tăng trưởng đáng chú ý, tăng 116,4% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 33,8% trong ngành Công nghệ và Máy tính Zacks. Hiệu suất đáng chú ý này có thể được quy cho sự áp dụng nhanh chóng nền tảng AI tổng hợp dẫn đầu của nó và sự mở rộng cơ sở khách hàng.

Trong quý tài chính đầu tiên, C3.ai đã ký kết các thỏa thuận mới và mở rộng với các tổ chức nổi bật, bao gồm Thành phố Thông minh Ả Rập Xê Út, NEOM, Nucor, Roche, Pantaleon ở Trung Mỹ, Ball, Cargill, Con Edison, Shell, Tyson Foods và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Đáng chú ý, vào tháng 9, C3.ai đã công bố rằng Pantaleon đã mở rộng cam kết của mình bằng cách tận dụng C3 Generative AI để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Việc tối ưu hóa này kéo dài từ việc thu hoạch mía đường đến quản lý tài liệu và triển vọng giá cả.

Danh mục đầu tư mạnh mẽ của C3.ai là một yếu tố then chốt thúc đẩy sự tăng trưởng của nó. Việc giới thiệu Bộ Công cụ AI Tổng hợp C3, có 28 giải pháp cụ thể theo từng lĩnh vực, đã dựa trên thành công của các triển khai trước đó với các khách hàng như Georgia-Pacific, Nucor và Con Edison. Ngoài ra, nó cũng giải quyết các lo ngại về bảo mật liên quan đến các mô hình ngôn ngữ lớn.

Quan hệ đối tác của C3.ai với Shell đã chứng kiến sự mở rộng đáng kể, đặc biệt là trong chương trình bảo trì dự đoán của họ, hiện giám sát gần 20.000 bộ phận thiết bị. Sáng kiến này có khả năng tiết kiệm hơn 2 tỷ đô la mỗi năm và ngăn chặn các thảm họa tốn kém, chẳng hạn như sự cố thanh dầu ngoài khơi.

Quan hệ đối tác với Koch đã mang lại gần 4 triệu đô la dự đoán hàng tháng trên 300+ tài sản, dẫn đến mức cải thiện lên đến 5% hiệu quả thiết bị tại Georgia-Pacific. Hai dự án AI Tổng hợp cũng đã được khởi xướng để đơn giản hóa quá trình xử lý dữ liệu.

Trong quý tài chính đầu tiên, C3.ai đóng 60% các thỏa thuận của mình với sự hỗ trợ của mạng lưới đối tác của mình, bao gồm các ông lớn công nghiệp như Google Cloud, AWS, Microsoft và Booz Allen Hamilton.

Triển vọng đầy hứa hẹn

Đối với quý 2 năm tài chính 2024, C3.ai dự kiến tổng doanh thu trong khoảng từ 72 triệu đô la đến 76,5 triệu đô la. Ước tính của Các nhà phân tích của Zacks cho quý 2 hiện đang ở mức 74,55 triệu đô la, cho thấy mức tăng trưởng 19,45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ước tính của Các nhà phân tích của Zacks cho doanh thu năm tài chính 2024 được định giá ở mức 307,99 triệu đô la, cho thấy tốc độ tăng trưởng 15,44%. Những con số này làm nổi bật triển vọng đầy hứa hẹn của công ty và cam kết liên tục của nó đối với sự tăng trưởng và đổi mới bền vững trong không gian ESG.