Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Canopy Growth công bố đợt chào bán riêng lẻ lên đến 50 triệu USD

13 6 Canopy Growth Announces Private Placement of up to US$50 Million

SMITHS FALLS, ON, 18 tháng 9 năm 2023 – Canopy Growth Corporation (“Canopy Growth” hoặc “Công ty“) (TSX: WEED) (Nasdaq: CGC), hôm nay đã thông báo rằng họ đã ký kết các thỏa thuận đăng ký (các “Thỏa thuận Đăng ký“), có ngày 18 tháng 9 năm 2023, với một số nhà đầu tư tổ chức (các “Nhà đầu tư“) trong một đợt chào bán riêng lẻ (đợt “Chào bán“) 22.929.468 đơn vị (“Đơn vị“) với giá mỗi Đơn vị là 1,09 USD để thu về tổng doanh thu gộp khoảng 25.000.000 USD. Các Nhà đầu tư cũng nắm quyền mua thêm 22.929.468 Đơn vị với giá mỗi Đơn vị là 1,09 USD để thu về tổng doanh thu gộp 25.000.000 USD theo quyết định của các Nhà đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày 2 tháng 11 năm 2023 (được gọi là “Quyền mua thêm“).


Canopy Growth Announces Private Placement of up to US$50 Million (CNW Group/Canopy Growth Corporation)

Mục đích của đợt chào bán là cung cấp cho Công ty nguồn vốn bổ sung lên tới 50 triệu USD để tiếp tục củng cố vị thế tài chính của Canopy Growth và dự kiến sẽ được sử dụng cho vốn lưu động và các mục đích tổng quát khác của công ty.

Mỗi Đơn vị sẽ bao gồm một cổ phiếu phổ thông của Công ty (một “Cổ phiếu phổ thông“) và một chứng quyền mua cổ phiếu phổ thông (một “Chứng quyền“). Mỗi Chứng quyền sẽ cho phép người nắm giữ mua một Cổ phiếu phổ thông của Công ty với giá bằng 1,35 USD trong thời hạn năm năm kể từ ngày phát hành. Công ty cũng đồng ý cung cấp cho các Nhà đầu tư các quyền đăng ký thông thường.

Việc đóng cửa đợt chào bán riêng lẻ theo các Thỏa thuận Đăng ký (không bao gồm Quyền mua thêm) dự kiến sẽ diễn ra vào hoặc xung quanh ngày 19 tháng 9 năm 2023, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

Thông cáo báo chí này được ban hành theo Quy tắc 135c của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và không cấu thành một lời chào bán hoặc lôi kéo để mua các chứng khoán này, cũng như không có bất kỳ giao dịch bán nào liên quan đến các chứng khoán này tại bất kỳ bang hoặc khu vực tài phán nào khác mà việc chào bán, lôi kéo hoặc bán đó sẽ bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hoặc khu vực tài phán đó. Bất kỳ đợt chào bán nào theo bản cáo bạch đăng ký bán lại chỉ thông qua bản cáo bạch.

Về Canopy Growth

Canopy Growth là một công ty hàng đầu Bắc Mỹ về cần sa và hàng tiêu dùng đóng gói (“CPG”), cam kết giải phóng sức mạnh của cần sa để cải thiện cuộc sống. Thông qua cam kết không lay chuyển đối với khách hàng của mình, Canopy Growth cung cấp các sản phẩm đổi mới với trọng tâm là các thương hiệu cần sa cao cấp và chính thống như Doja, 7ACRES, Tweed và Deep Space. Danh mục CPG của Canopy Growth có các giải pháp chăm sóc da và sức khỏe 24 giờ nhắm mục tiêu từ This Works, các sản phẩm sức khỏe cao cấp của Martha Stewart CBD và công nghệ vaporizer định nghĩa thể loại được sản xuất tại Đức bởi Storz & Bickel.

Canopy Growth cũng đã thiết lập một hệ sinh thái toàn diện để hiện thực hóa các cơ hội được tạo ra bởi thị trường THC của Mỹ thông qua quyền của mình đối với Acreage Holdings, Inc., một nhà khai thác cần sa đa bang được tích hợp dọc với các hoạt động chính tại các bang đông dân cư ở khu vực Đông Bắc, cũng như Wana Brands, một thương hiệu thực phẩm chứa cần sa hàng đầu ở Bắc Mỹ, và Jetty Extracts, một nhà sản xuất chiết xuất cần sa chất lượng cao ở California và là người tiên phong của công nghệ vape sạch.

Vượt ra ngoài các sản phẩm hạng nhất thế giới của mình, Canopy Growth đang dẫn đầu ngành công nghiệp tiến lên phía trước thông qua cam kết về công bằng xã hội, sử dụng có trách nhiệm và đầu tư lại cộng đồng – tiên phong cho một tương lai mà ở đó cần sa được hiểu và chào đón vì tiềm năng giúp đạt được sự thịnh vượng và nâng cao cuộc sống tốt hơn.

Để biết thêm thông tin, truy cập www.canopygrowth.com

Tuyên bố tiên đoán

Thông cáo báo chí này chứa các “tuyên bố tiên đoán” theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Tư pháp Chứng khoán Tư nhân năm 1995 của Hoa Kỳ và “thông tin tiên đoán” theo luật chứng khoán áp dụng của Canada. Thường xuyên, nhưng không phải luôn luôn, các tuyên bố và thông tin tiên đoán có thể được xác định bằng cách sử dụng các từ như “kế hoạch”, “mong đợi” hoặc “không mong đợi”, “dự kiến”, “ước tính”, “dự định”, “dự báo” hoặc “không dự báo”, “tin tưởng” hoặc các biến thể của các từ và cụm từ đó hoặc tuyên bố rằng một số hành động, sự kiện hoặc kết quả “có thể”, “sẽ”, “có khả năng”, “sẽ” hoặc “sẽ” được thực hiện, xảy ra hoặc đạt được. Các tuyên bố và thông tin tiên đoán liên quan đến các rủi ro đã biết và không chắc chắn, sự không chắc chắn và các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế, hiệu suất hoặc thành tựu của Công ty hoặc các công ty con có sự khác biệt đáng kể so với bất kỳ kết quả tương lai, hiệu suất hoặc thành tựu được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố hoặc thông tin tiên đoán được đề cập trong thông cáo báo chí này. Các ví dụ về các tuyên bố và sự không chắc chắn bao gồm các tuyên bố liên quan đến Quyền mua thêm trong đợt Chào bán; ngày đóng dự kiến của đợt Chào bán; kỳ vọng về việc củng cố vị thế tài chính của Công ty; và kỳ v