Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Chỉ số đồng đô la Mỹ: Các yếu tố ảnh hưởng đến đà tăng gần đây và triển vọng trong tương lai

Dollar Index

Trong những tháng gần đây, Chỉ số Đô la, đo lường đồng tiền của Mỹ so với các công cụ ngoại hối dự trữ thế giới chính khác, đã tăng lên, đạt mức 107. Một số yếu tố đóng góp vào đà tăng của chỉ số đô la, nhưng xu hướng trong tương lai của nó vẫn chưa chắc chắn.

Lãi suất là động lực then chốt

Chênh lệch lãi suất đóng vai trò quan trọng trong giá trị tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Chỉ số Đô la đo lường đồng đô la Mỹ so với các loại tiền tệ khác nhau, bao gồm đồng euro, yên Nhật, bảng Anh, đô la Canada, franc Thụy Sĩ và krona Thụy Điển. Lãi suất Cở sở Liên bang ngắn hạn của Mỹ đã tăng đáng kể, từ 0% vào tháng 3/2022 lên 5,375% vào tháng 10/2023. Sự tăng đáng kể về lãi suất này có xu hướng hỗ trợ một chỉ số đô la cao hơn.

Các yếu tố địa chính trị

Căng thẳng địa chính trị trên toàn thế giới, bao gồm liên minh Trung-Nga, xung đột ở Ukraine và tình hình ở Đài Loan, đã dẫn đến những bất định và xung đột. Truyền thống, những rủi ro địa chính trị như vậy đã khiến dòng vốn chảy vào đồng đô la Mỹ và thị trường trái phiếu Mỹ như những kênh trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, bối cảnh địa chính trị hiện tại chưa từng có và không đảm bảo các dòng vốn như vậy trong tương lai.

Chia rẽ chính trị trong nước Mỹ: Trong khi địa chính trị quốc tế vẫn rối ren, bối cảnh chính trị trong nước ở Hoa Kỳ được đánh dấu bởi sự chia rẽ. Việc sa thải gần đây của Chủ tịch Hạ viện và các cuộc chiến chính trị đang diễn ra không có lợi cho đồng đô la hoặc thị trường trái phiếu, cả hai đều dựa vào đức tin và tín nhiệm đầy đủ của chính phủ Hoa Kỳ.

Các mức hỗ trợ và kháng cự

Từ góc độ ngắn hạn, chỉ số đô la đã phá vỡ xu hướng giảm giá kéo dài từ mức cao tháng 9/2022. Hỗ trợ được nhìn thấy ở mức kháng cự trước đó là 104,70, với kháng cự kế tiếp ở mức cao tháng 11/2022 là 113,15. Mặc dù có không gian để chỉ số đô la tăng thêm, hoạt động giá gần đây đã hơi giảm phía trên mức 107.

Các ETF UUP và UDN

Các nhà đầu tư tìm cách phơi nhiễm với chỉ số đô la có thể sử dụng các ETF UUP và UDN, theo dõi các chuyển động của chỉ số. UUP tăng cùng với chỉ số đô la, trong khi UDN tăng khi chỉ số đô la giảm. Những ETF này cung cấp một cách thuận tiện để tham gia vào các chuyển động của chỉ số đô la.

Khi thị trường ngoại hối phản ánh các bối cảnh kinh tế và địa chính trị luôn thay đổi vào tháng 10/2023, hãy mong đợi độ biến động giá cao trong chỉ số đô la trong những tuần và tháng tới. Con đường của đồng đô la vẫn chưa chắc chắn, với nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hướng đi của nó.