Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

ChipMOS BÁO CÁO DOANH THU QUÝ 3/2023 TĂNG 6,2% SO VỚI CÙNG KỲ VÀ DOANH THU THÁNG 9/2023 TĂNG 20,2% SO VỚI CÙNG KỲ

HSINCHU, 6 tháng 10 năm 2023 /PRNewswire-FirstCall/ — ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (“ChipMOS” hoặc “Công ty”) (Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan: 8150 và NASDAQ: IMOS), một nhà cung cấp dịch vụ lắp ráp và thử nghiệm bán dẫn hàng đầu trong ngành (“OSAT”), hôm nay đã báo cáo doanh thu hợp nhất chưa được kiểm toán của mình cho tháng tháng 9 năm 2023 và cho quý kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023. Tất cả các con số đô la Mỹ được trích dẫn trong thông cáo báo chí này dựa trên tỷ giá hối đoái NT$32,24 đổi 1 đô la Mỹ vào ngày 29 tháng 9 năm 2023.

Doanh thu quý ba năm 2023 là NT$5.581,5 triệu hoặc 173,1 triệu đô la Mỹ, tăng 2,5% so với quý hai năm 2023 và tăng 6,2% so với quý ba năm 2022. Công ty lưu ý tăng trưởng doanh thu trong quý ba năm 2023, cả năm so với năm và quý so với quý, phản ánh các mức độ hàng tồn kho kênh lành mạnh hơn và các mức tải ổn định của nền tảng thử nghiệm DDIC cao cấp.

Doanh thu tháng tháng 9 năm 2023 là NT$1.912,3 triệu hoặc 59,3 triệu đô la Mỹ, tăng 4,3% so với tháng 8 năm 2023 và tăng 20,2% so với tháng 9 năm 2022.

Doanh thu hàng tháng hợp nhất (chưa được kiểm toán)

Tháng 9 năm 2023

Tháng 8 năm 2023

Tháng 9 năm 2022

Thay đổi MoM

Thay đổi YoY

Doanh thu

(triệu NT$)

1.912,3

1.833,0

1.590,9

4,3%

20,2%

Doanh thu

(triệu USD)

59,3

56,9

49,3

4,3%

20,2%

Doanh thu quý hợp nhất (chưa được kiểm toán)

Quý 3

Năm 2023

Quý 2

Năm 2023

Quý 3

Năm 2022

Thay đổi QoQ

Thay đổi YoY

Doanh thu

(triệu NT$)

5.581,5

5.444,1

5.254,0

2,5%

6,2%

Doanh thu

(triệu USD)

173,1

168,9

163,0

2,5%

6,2%

Về ChipMOS TECHNOLOGIES INC.:

ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (“ChipMOS” hoặc “Công ty”) (Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan: 8150 và NASDAQ: IMOS) (www.chipmos.com) là nhà cung cấp dịch vụ lắp ráp và thử nghiệm bán dẫn hàng đầu trong ngành. Với các cơ sở tiên tiến tại Khu Khoa học Hsinchu, Khu Công nghiệp Hsinchu và Khu Công nghệ phía Nam Đài Loan ở Đài Loan, ChipMOS nổi tiếng với hồ sơ thành tích xuất sắc và lịch sử đổi mới. Công ty cung cấp các dịch vụ lắp ráp và thử nghiệm từ đầu đến cuối cho các công ty bán dẫn hàng đầu thế giới không sản xuất thiết bị, các nhà sản xuất thiết bị tích hợp và các nhà máy sản xuất bán dẫn độc lập phục vụ gần như tất cả các thị trường trên toàn thế giới.

Tuyên bố hướng tới tương lai:

Thông cáo báo chí này có thể chứa một số tuyên bố hướng về tương lai. Những tuyên bố hướng về tương lai này có thể được xác định bằng các từ như “tin tưởng”, “mong đợi”, “dự đoán”, “dự án”, “dự định”, “nên”, “tìm kiếm”, “ước tính”, “tương lai” hoặc các biểu hiện tương tự hoặc thảo luận về, trong số những thứ khác, chiến lược, mục tiêu, kế hoạch hoặc ý định liên quan đến hoạt động trong tương lai, sản phẩm và dịch vụ, và tuyên bố về hiệu suất trong tương lai. Các kết quả thực tế trong tương lai có thể kh