Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Chủ tịch Được Chỉ định COP28 thúc đẩy ngành Dầu khí giảm phát thải

COP28 President-Designate rallies Oil and Gas industry to decarbonize
  • Phát biểu tại Abu Dhabi, Chủ tịch được bổ nhiệm của COP28 kêu gọi ngành dầu khí “tăng cường, thống nhất về mục tiêu ròng không trước hoặc trước năm 2050, loại bỏ hoàn toàn phát thải mêtan và chấm dứt đốt khí thường xuyên vào năm 2030.”
  • Tại ADIPEC, ông chào đón hành động từ hơn 20 công ty dầu khí, bao gồm cả các công ty dầu khí quốc tế và quốc doanh, đã “trả lời tích cực” lời kêu gọi hành động khí hậu quyết liệt.
  • Lưu ý đây là bước đầu tiên và thúc đẩy ngành công nghiệp giảm phát thải nhanh hơn và mạnh mẽ hơn.
  • Chủ tịch được bổ nhiệm của COP28 nhấn mạnh rằng các nền kinh tế hiện đang chạy bằng tương đương 250 triệu thùng dầu, khí và than mỗi ngày mà chúng ta cần thay thế hoặc giảm phát thải.
  • Nhấn mạnh: “Nhiệm vụ vĩ đại sẽ đòi hỏi phải chuyển đổi toàn bộ hệ thống của các nền kinh tế, một sự thay đổi hoàn toàn về mô hình và không phải là kinh doanh như thường lệ.”
  • Lời kêu gọi của Tiến sĩ Al Jaber diễn ra một ngày sau khi tập hợp cả các doanh nghiệp phía cung và cầu tại Abu Dhabi với tư cách là đại diện từ các ngành năng lượng, xi măng, vận tải nặng, thép và nhôm tụ họp để phát triển và thúc đẩy các giải pháp có thể thực hiện được cho quá trình chuyển đổi năng lượng.
  • “Chúng ta phải tưởng tượng lại mối quan hệ giữa các nhà sản xuất và các quốc gia tiêu thụ nặng nhất cũng như các ngành tiêu thụ nặng nhất. Từ tháng 3, tôi đã tập hợp các ngành phát thải nặng cùng với ngành năng lượng, chính phủ, xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ, các nhà khoa học, công nghệ và cộng đồng tài chính để đẩy nhanh quá trình giảm phát thải.”
  • “Các ngành công nghiệp có thể và phải hành động. Nhưng họ không thể hành động một mình. Chính phủ nên chủ động đưa ra các tín hiệu cầu đúng đắn và giải quyết các vấn đề quan trọng như cấp phép.”
  • Khi Chủ tịch tiếp tục tổ chức COP bao quát nhất từ ​​trước đến nay, Tiến sĩ Sultan đã nêu rõ rằng “Mọi người đều phải ngồi vào bàn để đạt được tiến bộ chuyển đổi cần thiết, đặc biệt là ngành năng lượng.”
  • Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng và có trật tự bằng cách nhanh chóng xây dựng hệ thống năng lượng của tương lai đồng thời giảm phát thải hệ thống hiện tại là một ưu tiên chính trong Chương trình Hành động của Tổng thống COP28 nhằm giữ mục tiêu 1,5 độ C trong tầm với.

ABU DHABI, CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC ARẬP THỐNG NHẤT, 2 tháng 10 năm 2023 – Chủ tịch được bổ nhiệm của COP28 Tiến sĩ Sultan Al Jaber kêu gọi ngành dầu khí tập hợp xung quanh các mục tiêu giảm phát thải tham vọng khi là một phần trong Chương trình Hành động của Tổng thống COP28 nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng và giữ mục tiêu 1,5 độ C trong tầm với.

Tiến sĩ Al Jaber nhắc lại lời kêu gọi hành động đối với ngành công nghiệp “tăng cường, thống nhất về mục tiêu ròng không trước hoặc trước năm 2050, loại bỏ hoàn toàn phát thải mêtan và chấm dứt đốt khí thường xuyên vào năm 2030.” Ông hoan nghênh tiến bộ và hành động gần đây từ hơn 20 công ty dầu khí, bao gồm cả các công ty dầu khí quốc tế và quốc doanh (IOCs và NOCs), đã “trả lời tích cực lời kêu gọi” thực hiện các bước khó khăn nhưng có thể đạt được để kiềm chế phát thải từ việc sản xuất năng lượng.

Mô tả tiến bộ, Tiến sĩ Al Jaber nói: “Điều này mất thời gian, công sức và nhiều tháng làm việc chăm chỉ, đàm phán và hợp tác. Chúng tôi đang hy vọng nhiều người khác sẽ tham gia và bắt đầu hành động để giảm phát thải nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Tôi kêu gọi mọi người cam kết điều này tại COP28, một Hội nghị các bên mà tôi kêu gọi mọi người đặt ra các tham vọng cao nhất, thực hiện các hành động thực tế và mang lại kết quả thực sự.”

Tiến sĩ Al Jaber đưa ra lời kêu gọi hành động vào đầu Triển lãm và Hội nghị Dầu khí Quốc tế Abu Dhabi năm 2023 (ADIPEC), hội nghị thượng đỉnh ngành năng lượng lớn nhất và bao quát nhất. Sự kiện có sự tham dự của Ngài Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Phó Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cùng với 160.000 chuyên gia năng lượng, 2.200 công ty triển lãm, 54 NOC, IOC và IEC.

Khai mạc sự kiện diễn ra từ ngày 2-5 tháng 10, Tiến sĩ Al Jaber nói rằng “Ngành công nghiệp này có thể và phải giúp thúc đẩy các giải pháp. Quá lâu rồi, ngành công nghiệp này bị coi là một phần của vấn đề, rằng nó không làm đủ và, trong một số trường hợp, thậm chí cản trở tiến bộ. Đây là cơ hội của bạn để cho thế giới thấy rằng, thực ra, bạn là trọng tâm của giải pháp.”

Lưu ý quy mô của thách thức khí hậu, Tiến sĩ Al Jaber tuyên bố rằng “thế giới phải giảm phát thải ít nhất 43% trong 7 năm tới để giữ mục tiêu 1,5 độ C trong tầm tay. Và đó là ngôi sao dẫn đường của chúng tôi. Đó là điểm đến của chúng tôi. Đó đơn giản chỉ là tôn trọng khoa học. Và chúng ta phải làm điều này đồng thời đảm bảo thịnh vượng của con người bằng cách đáp ứng nhu cầu năng lượng của dân số đang tăng trên toàn cầu.”

Mô tả các hành động cần thiết, Tiến sĩ Al Jaber nhấn mạnh ba lĩnh vực chính mà ông ưu tiên, bao gồm: kiềm chế phát thải từ việc sản xuất năng lượng, mở rộng năng lượng tái tạo và giả