Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

CÔNG ĐOÀN TEAMSTERS KHEN NGHỊ THƯỢNG VIỆN VÌ THÔNG QUA ĐẠO LUẬT NGÂN HÀNG AN TOÀN RA KHỎI ỦY BAN

Pháp luật quan trọng để đảm bảo an toàn nghề nghiệp cho công nhân ngành cần sa

WASHINGTON, 27 tháng 9, 2023 – Liên đoàn Công nhân Teamsters khen ngợi Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự luật S. 2860, Đạo luật Thực thi An toàn và Công bằng (SAFER), vào sáng nay.


International Brotherhood Of Teamsters. (PRNewsFoto/International Brotherhood of Teamsters)

Đạo luật Ngân hàng An toàn hơn sẽ cung cấp điều kiện làm việc an toàn hơn cho công nhân ngành cần sa bằng cách sửa đổi các luật liên bang để cho phép chủ sử dụng lao động của họ tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ tài chính truyền thống. Hầu hết các chủ sở hữu cần sa hợp pháp bị buộc phải hoạt động hoàn toàn bằng tiền mặt, điều này khiến nhân viên và khách hàng của họ gặp nguy cơ bị cướp bóc bạo lực.

“Khi Quốc hội làm việc để thiết lập các rào cản cần thiết xung quanh việc hợp pháp hóa cần sa, lợi ích lao động và an toàn của người lao động phải được ưu tiên hàng đầu,” Chủ tịch Liên đoàn Công nhân Teamsters Sean M. O’Brien nói trong thư gửi ủy ban. “Thông qua ngân hàng an toàn hơn là một phần cần thiết của quá trình này và có thể giúp cải thiện điều kiện làm việc đồng thời giảm gánh nặng hoạt động cho các chủ sử dụng lao động trên khắp đất nước.”

“Đây là một ví dụ hoàn hảo về Liên đoàn Công nhân Teamsters làm việc với các chủ sử dụng lao động có trách nhiệm và đạo đức trong ngành cần sa về chính sách công cộng có lợi cho cả hai bên,” Phó Chủ tịch Khu vực phía Tây Liên đoàn Công nhân Teamsters và Giám đốc Bộ phận Chế biến Thực phẩm Teamsters Peter Finn nói. “Mọi người trong ngành cần sa – công nhân, người tiêu dùng và doanh nghiệp – đều ủng hộ Đạo luật Ngân hàng An toàn hơn. Nó đưa công nhân cần sa cấp cơ sở gần hơn một bước trong việc đảm bảo công việc có công đoàn ổn định, thu nhập trung lưu. Quốc hội cần hành động nhanh chóng đối với dự luật lưỡng đảng này có ý nghĩa thiết thực.”

Dự luật sẽ được lên lịch biểu quyết tại phiên họp toàn thể vào một ngày sau đó.

Được thành lập năm 1903, Liên đoàn Công nhân Quốc tế đại diện cho 1,2 triệu người lao động chăm chỉ ở Hoa Kỳ, CanadaPuerto Rico. Truy cập Teamster.org để tìm hiểu thêm. Theo dõi chúng tôi trên Twitter @Teamsters và “thích” chúng tôi trên Facebook tại Facebook.com/teamsters.

Liên hệ:
Matt McQuaid, (202) 624-6877
mmcquaid@teamster.org

NGUỒN Liên đoàn Công nhân Quốc tế