Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

ĐÍNH CHÍNH: Blue Sky Uranium tăng và đóng lô đầu tiên của đợt chào bán riêng tư không có môi giới

35 2 CORRECTION: Blue Sky Uranium Increases and Closes 1st Tranche of the Non-Brokered Private Placement

/KHÔNG PHÂN PHỐI CHO HOA KỲ HOẶC THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ TIN TỨC CỦA HOA KỲ /

TSX Venture Exchange: BSK
Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt: MAL2
Thị trường OTCQB Venture (OTC): BKUCF

VANCOUVER, BC, 4 tháng 10 năm 2023 /CNW/ – Blue Sky Uranium Corp. (TSXV: BSK) (FSE: MAL2) (OTC: BKUCF), (“Blue Sky” hoặc “Công ty”) đang đưa ra thông cáo báo chí sửa đổi này để thông báo rằng do nhu cầu đầu tư cao, Công ty đang tăng đợt chào bán riêng lẻ không có môi giới được công bố vào ngày 26 tháng 9 năm 2023 lên tổng cộng tối đa 20.466.667 đơn vị của Công ty (mỗi đơn vị, một “Đơn vị“) với giá 0,075 đô la cho mỗi Đơn vị để thu về tổng doanh thu gộp tối đa 1.535.000 đô la (”Đợt chào bán“). Công ty dự định đóng Đợt chào bán theo nhiều đợt.


Blue Sky Uranium Corp. Logo (CNW Group/Blue Sky Uranium Corp.)

Như đã thông báo hôm nay, Công ty đã phát hành 13.333.333 Đơn vị với giá đăng ký 0,075 đô la cho mỗi Đơn vị để thu về tổng doanh thu gộp 1.000.000 đô la cho Công ty, tạo thành đợt đầu tiên của Đợt chào bán. Công ty dự định đóng đợt cuối cùng của Đợt chào bán vào khoảng ngày 18 tháng 10 năm 2023. Công ty đã công bố đợt chào bán riêng lẻ bằng thông cáo báo chí vào ngày 26 tháng 9 năm 2023.

Mỗi Đơn vị bao gồm một cổ phiếu phổ thông và một chứng quyền mua cổ phiếu phổ thông có thể chuyển nhượng (”Chứng quyền“). Mỗi Chứng quyền sẽ cho phép người nắm giữ mua thêm một cổ phiếu phổ thông khác của Công ty với giá 0,12 đô la cho mỗi cổ phiếu trong vòng ba (3) năm kể từ ngày phát hành.

Các khoản hoa hồng tìm kiếm 64.921,50 đô la được thanh toán bằng tiền mặt cho một phần của đợt đầu tiên của Đợt chào bán cho các bên không liên kết với Công ty. Ngoài ra, 865.620 chứng quyền tìm kiếm không thể chuyển nhượng đang được phát hành (”Chứng quyền Tìm kiếm“) theo đợt đầu tiên của Đợt chào bán. Mỗi Chứng quyền Tìm kiếm cho phép người tìm kiếm mua một cổ phiếu phổ thông với giá 0,075 đô la cho mỗi cổ phiếu trong vòng ba (3) năm kể từ ngày phát hành, hết hạn vào ngày 4 tháng 10 năm 2026. Các khoản hoa hồng tìm kiếm bổ sung có thể được trả cho các bên tìm kiếm không liên kết đối với các đợt tiếp theo của Đợt chào bán.

Có một tài liệu chào bán liên quan đến Đợt chào bán đã được sửa đổi để phản ánh việc tăng quy mô của Đợt chào bán, có thể truy cập dưới hồ sơ của Công ty tại www.sedarplus.ca và trên trang web của Công ty tại www.blueskyuranium.com. Các nhà đầu tư tiềm năng nên đọc tài liệu chào bán này trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ Đợt chào bán cho các chương trình thăm dò trên các dự án của Công ty ở Argentina và cho vốn lưu động chung.

Đợt chào bán phụ thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý, bao gồm sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture.

Các chứng khoán được mô tả ở đây không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã sửa đổi (”Đạo luật 1933“) hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, và do đó, không được chào bán hoặc bán trong Hoa Kỳ trừ khi tuân thủ các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật 1933 và các yêu cầu chứng khoán tiểu bang áp dụng hoặc theo các miễn trừ từ đó. Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời chào bán hoặc lời mời mua bất kỳ chứng khoán nào ở bất kỳ khu vực tài phán nào.

Về Blue Sky Uranium Corp.

Blue Sky Uranium Corp. là một nhà dẫn đầu trong việc khám phá uranium ở Argentina. Mục tiêu của Công ty là mang lại lợi nhuận đặc biệt cho cổ đông bằng cách nhanh chóng phát triển một danh mục các mỏ uranium bề mặt thành các nhà sản xuất chi phí thấp, đồng thời tôn trọng môi trường, cộng đồng và văn hóa ở tất cả các khu vực mà chúng tôi hoạt động. Blue Sky có quyền độc quyền đối với các tài sản ở hai tỉnh của Argentina. Dự án Amarillo Grande của công ty là một khám phá nội bộ của một khu vực mới có tiềm năng trở thành cả nhà cung cấp uranium trong nước hàng đầu cho thị trường Argentina đang phát triển và nhà cung cấp thị trường quốc tế mới. Công ty là thành viên của Grosso Group, một nhóm quản lý tài nguyên đã dẫn đầu việc thăm dò ở Argentina kể từ năm 1993.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Nikolaos Cacos”
_____________________________________
Nikolaos Cacos, Chủ tịch, Giám đốc điều hành và Giám đốc

Cả Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture và Nhà cung cấp Dịch vụ Quy chế của nó (như định nghĩa trong các chính sách của Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture) đều không chịu trách nhiệm về tính thích hợp hoặc chính xác của thông cáo này.

Thông cáo báo chí này có thể chứa các tuyên bố tiên đoán. Các tuyên bố tiên đoán giải quyết các sự kiện và điều kiện trong tương lai và do đó liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn vốn có. Tất cả các tuyên bố, ngoại trừ các tuyên bố về các sự kiện lịch sử, liên quan đến các hoạt động,