Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Doanh thu của SmartNIC Ethernet do thương nhân xây dựng – bao gồm DPUs và IPUs – tăng gấp ba lần trong nửa đầu năm 2023, theo báo cáo của Crehan Research

22 4 Merchant-Built Ethernet SmartNIC Revenues - including DPUs and IPUs -Tripled in the First Half of 2023, Reports Crehan Research

IPUs Drive Market Growth

SAN FRANCISCO, Oct. 16, 2023 — Doanh thu cho thị trường smartNIC kiểu thương mại Ethernet, bao gồm Đơn vị xử lý dữ liệu (DPUs) và Đơn vị xử lý cơ sở hạ tầng (IPUs), đã tăng hơn gấp ba lần theo năm trong nửa đầu năm dương lịch 2023, theo báo cáo gần đây từ Crehan Research Inc.


CREHAN Data Center Networking -- October 2023

“Đến gần đây, sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường SmartNIC được dẫn dắt bởi một vài nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn xây dựng smartNIC riêng biệt cho các triển khai nội bộ,” theo ông Seamus Crehan, chủ tịch của Crehan Research. “Nhưng bây giờ, với sự tăng trưởng của smartNIC kiểu thương mại, chúng ta đang đi về phía việc áp dụng rộng rãi hơn các sản phẩm này trên thị trường và khách hàng.”

Báo cáo của Crehan cho thấy rằng IPU của Intel là đóng góp lớn nhất cho sự tăng trưởng của thị trường SmartNIC, nhờ vào các triển khai của Google Cloud sử dụng sản phẩm này trong các trường hợp C3 cho VMS và lưu trữ khối hyperdisk, và gần đây hơn trong siêu máy tính A3 cho trí tuệ sinh thái và các mô hình ngôn ngữ lớn. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của IPU của Intel đã giúp nâng tỷ trọng thị phần tổng doanh thu NIC lớp máy chủ kiểu thương mại của Intel (NIC cơ bản/hiệu suất và SmartNIC) lên vị trí số một.

“Mặc dù gần đây đã có sự tăng trưởng lớn đáng kể trong doanh thu smartNIC/DPU/IPU kiểu thương mại, chúng ta vẫn đang ở giai đoạn đầu của thị trường này, với nhiều nhà cung cấp và kiến trúc khác nhau đang cạnh tranh,” theo ông Crehan cho biết. “Do đó, tỷ trọng thị phần có thể thay đổi đáng kể trong thời gian ngắn, như đã chứng minh bởi sự tăng phần thị phần của IPU của Intel.”

Về Crehan Research Inc.
Crehan Research Inc. sản xuất các báo cáo với rất nhiều thống kê và thông tin chi tiết về thị trường switch trung tâm dữ liệu và bộ điều khiển mạng/NIC lớp máy chủ. Các báo cáo của công ty được hỗ trợ bởi những nhận định sâu sắc và bối cảnh để mang lại giá trị cao hơn. Để biết thêm thông tin về Crehan Research Inc., vui lòng gửi email info@CrehanResearch.com, gọi 650-273-8400 hoặc truy cập www.CrehanResearch.com.

Nguồn: Crehan Research Inc.