Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

E3 Lithium công bố chào bán công khai 20 triệu đô la Mỹ

Generic E3 Lithium Announces $20.0 Million Bought Deal Public Offering

CALGARY, Alberta – 18 tháng 9 năm 2023 – E3 LITHIUM LTD. (TSXV:ETL) (FSE:OW3) (OTCQX:EEMMF), “E3 Lithium” hoặc “Công ty”, nhà phát triển lithium hàng đầu của Alberta và là nhà đổi mới công nghệ chiết tách, hôm nay thông báo rằng họ đã ký kết thỏa thuận với Eight Capital để đóng vai trò là nhà dẫn đầu và nhà đại lý duy nhất thay mặt cho một nhóm các nhà dẫn đầu (gọi chung là “Các Nhà Dẫn Đầu”), theo đó các Nhà Dẫn Đầu đồng ý mua để bán lại 5.640.000 cổ phiếu phổ thông của Công ty (mỗi cổ phiếu gọi là một “Cổ phiếu Được Chào bán”) với giá 3,55 đô la Canada mỗi Cổ phiếu Được Chào bán (“Giá Chào bán”) theo cơ chế “thỏa thuận mua” để thu về tổng doanh thu gộp 20.022.000 đô la Canada (“Chào bán Cơ bản”).

Công ty đã cấp cho các Nhà Dẫn Đầu một lựa chọn ( “Quyền Chọn Thêm”, và cùng với Chào bán Cơ bản, “Chào bán”), có hiệu lực trong vòng 30 ngày sau và bao gồm ngày đóng Chào bán, để mua để bán lại thêm tối đa 15% Cổ phiếu Được Chào bán với Giá Chào bán để bù đắp số lượng vượt quá, nếu có, và cho mục đích ổn định thị trường.

Thu nhập ròng từ đợt Chào bán sẽ được sử dụng để thúc đẩy Dự án Clearwater và các hoạt động phát triển doanh nghiệp.

Cổ phiếu Được Chào bán sẽ được bán thông qua phụ lục đăng ký bổ sung sẽ được nộp ở tất cả các tỉnh của Canada, ngoại trừ Québec, để bổ sung bản cáo bạch cơ sở ngắn hạn của Công ty ngày 18 tháng 4 năm 2022. Cổ phiếu Được Chào bán cũng có thể được bán ở Hoa Kỳ theo cách riêng tư theo một hoặc nhiều trường hợp được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, với các sửa đổi sau này (“Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ”), và ở các khu vực tài phán khác bên ngoài Canada và Hoa Kỳ, trong mỗi trường hợp phù hợp với tất cả các luật hiện hành với điều kiện không yêu cầu nộp bản cáo bạch, đăng ký hay tài liệu tương tự ở khu vực tài phán đó.

Chào bán dự kiến sẽ đóng cửa vào hoặc xung quanh ngày 26 tháng 9 năm 2023 và phụ thuộc vào một số điều kiện bao gồm, nhưng không giới hạn, việc nhận được tất cả các phê duyệt cần thiết, bao gồm sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture.

Cổ phiếu Được Chào bán chưa được và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ và không được chào bán hoặc bán ở Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng được từ các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ và luật chứng khoán tiểu bang áp dụng. Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời chào bán hoặc lôi kéo chào mua cũng như không có bất kỳ chứng khoán nào được bán ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, lôi kéo chào mua hoặc bán đó là bất hợp pháp.

THAY MẶT BAN GIÁM ĐỐC

Chris Doornbos, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành
E3 Lithium Ltd.

Giới thiệu E3 Lithium

E3 Lithium là một công ty phát triển với tổng cộng 16,0 triệu tấn carbonat lithium tương đương (LCE) Đo lường và Chỉ ra và 0,9 triệu tấn LCE Suy đoán khoáng sản1 ở Alberta. Như được nêu trong Đánh giá Kinh tế Sơ bộ của E3, Dự án Lithium Clearwater có NPV8% 1,1 tỷ USD với IRR trước thuế 32% và 820 triệu USD với IRR sau thuế 27% 1. Mục tiêu của E3 Lithium là sản xuất các sản phẩm lithium độ tinh khiết cao, cấp pin để cung cấp năng lượng cho cuộc cách mạng điện đang diễn ra. Với nguồn tài nguyên lithium đáng kể và các giải pháp công nghệ đổi mới, E3 Lithium có tiềm năng cung cấp lithium ra thị trường từ một trong những khu vực tốt nhất thế giới.

1: Báo cáo kỹ thuật NI 43-101 Đánh giá Kinh tế Sơ bộ cho Dự án Lithium Clearwater được sửa đổi vào ngày 17 tháng 9 năm 2021. Gordon MacMillan, P.Geol, QP, Fluid Domains Inc. và Grahame Binks, MAusIMM, QP (Luyện kim), trước đây của Sedgman Canada Limited (Ngày báo cáo: 15 tháng 6 năm 2018, Ngày có hiệu lực: 4 tháng 6 năm 2018 Ngày sửa đổi: 17 tháng 9 năm 2021). Báo cáo kỹ thuật NI 43-101 về nguồn tài nguyên khoáng sản cho Bất động sản North Rocky, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 10 năm 2017, xác định 0,9 triệu tấn LCE (suy đoán). Báo cáo kỹ thuật NI 43-101 cho Dự án Khu vực Bashaw, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 3 năm 2023, xác định 16,0 triệu tấn LCE (đo lường và chỉ ra). Tất cả các báo cáo có sẵn trên trang web của E3 Lithium (e3lithium.ca/technical-reports) và SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Các tuyên bố hướng tới tương lai và cảnh báo

Thông cáo báo chí này bao gồm một số tuyên bố hướng tới tương lai cũng như các mục tiêu, chiến lược, niềm tin và ý định của ban quản lý. Các tuyên bố hướng tới tương lai thường được xác định bằng các từ như “có thể”, “sẽ”, “kế hoạch”, “mong đợi”, “ước tính”, “dự định” và các từ tương tự đề cập đến các sự kiện trong tương lai. Cụ thể, thông cáo báo chí này chứa thông tin hướng tới tương lai liên quan đến Chào bán và việc sử dụng tiền thu được từ đó. Các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên các ý kiến và dự đoán hiện tại của ban quản lý. Tất cả các thông tin hướng tới tương lai đều mang tính không chắc chắn và phụ thuộc vào nhiều giả định, rủi ro và sự không chắc chắn, bao gồm bản chất suy đoán của việc thăm dò và phát triển khoáng sản, biến động giá hàng hóa, hiệu quả và khả thi của các công nghệ chiết lithium mới nổi chưa được thử nghiệm hoặc chứng minh ở quy mô thương mại hoặc trên nước muối của công ty, cạnh tranh rủi ro và khả năng tiếp cận tài chính, như được mô tả chi tiết hơn trong các tài liệu chứng khoán gần đây của chúng tôi có sẵn tại www.sedarplus.ca. Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với thông tin hướng tới tương lai đó bao gồm, nhưng không giới hạn, thay đổi trong tình trạng của th