Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Enbridge Vượt Qua Dự Báo Lợi Nhuận và Khảo Sát Các Giao Dịch Nhỏ Hơn

Enbridge Stock

Công ty hạ tầng năng lượng của Canada, Enbridge Inc (NYSE: ENB), đã báo cáo lợi nhuận quý ba vượt qua dự báo của các nhà phân tích. Công ty cũng cho thấy sự quan tâm của mình trong việc theo đuổi các thương vụ mua lại nhỏ hơn trong khi hoàn tất thương vụ trị giá 14 tỷ USD để mua lại ba công ty điện khí tự nhiên của Mỹ.

Thương vụ của Enbridge với Dominion Energy (NYSE: D) vẫn trên đà hoàn tất vào năm 2024. Ngoài thương vụ quan trọng này, công ty đã công bố thỏa thuận tăng tỷ lệ sở hữu trong các dự án năng lượng gió ngoài khơi của Đức lên 625 triệu euro ($668,7 triệu) và mua bảy cơ sở khí tự nhiên làm nhiên liệu tái tạo của Mỹ với giá 1,2 tỷ USD.

CEO Greg Ebel cho biết Enbridge sẽ khảo sát chọn lọc các cơ hội mua lại tiếp theo, miễn là công ty duy trì tỷ lệ nợ trên EBITDA (lợi nhuận trước lãi, thuế, nợ và khấu hao) từ 4,5 đến 5 lần. Ông nói thêm: “Tôi không thấy chúng tôi thực hiện bất kỳ M&A lớn nào ở đây khi chúng tôi đưa ba công ty điện khí tự nhiên vào Hoa Kỳ… nhưng chúng tôi thấy rất nhiều thứ.”

Ebel cũng đề cập rằng Enbridge có sẵn dung lượng từ 2,5 tỷ đến 3 tỷ CAD ($1,83 tỷ đến 2,19 tỷ USD) cho các thương vụ mua lại nhỏ.

Enbridge nổi tiếng với việc vận hành hệ thống đường ống dầu chính Mainline, vận chuyển một phần đáng kể xuất khẩu dầu thô của Canada sang Hoa Kỳ. Công ty báo cáo lợi nhuận cao hơn do lượng vận chuyển dầu và chất lỏng tăng.

Mức tồn kho dầu thấp của Mỹ và nhu cầu tăng đối với các nguồn thay thế dầu Nga, do cuộc xâm lược Ukraine của Nga năm ngoái, đã dẫn đến việc tăng xuất khẩu dầu thô và tăng lợi nhuận cho các công ty vận chuyển dầu và khí.

Lợi nhuận cốt lõi từ các đường ống dầu của công ty trong quý ba tăng 15,5% lên 2,25 tỷ CAD so với cùng kỳ năm ngoái, với khối lượng đường ống chính tăng hơn 1% lên 3 triệu thùng mỗi ngày (bpd).

Enbridge báo cáo lợi nhuận điều chỉnh là 62 xu Canadian mỗi cổ phiếu cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9, vượt mức trung bình ước tính là 60 xu Canadian theo dữ liệu của LSEG.

Cổ phiếu Enbridge tăng 0,3% trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto, đạt 46,18 CAD.