Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Giao dịch tăng của các lựa chọn gọi sâu trong tiền của Tesla trước khi công bố báo cáo tài chính

Tesla

Công ty Tesla (NASDAQ: TSLA) đang thu hút sự chú ý khi một lượng đáng kể các tùy chọn gọi sâu trong tiền đã được giao dịch dự kiến trước khi công bố kết quả quý 3 của công ty, dự kiến được công bố sau giờ giao dịch.

Vào sáng ngày thứ Tư, ngày 18 tháng 10, cổ phiếu TSLA đang được giao dịch ở mức 248,12 USD. Tuy nhiên, Báo cáo hoạt động bất thường của các tùy chọn cổ phiếu cho ngày đó cho thấy hơn 15.000 tùy chọn gọi đã được giao dịch với giá hành 190,00 USD, hết hạn vào ngày 17 tháng 11. Khối lượng giao dịch này cao hơn 28 lần so với số hợp đồng hiện có, như được chỉ ra trong cột Vol/OI (Khối lượng/Lợi ích mở) trong báo cáo.

Những tùy chọn gọi này được coi là sâu trong tiền, với giá trị nội tại ít nhất là 58,12 USD mỗi cổ phiếu (248,12 USD – 190,00 USD). Giá trung bình của những tùy chọn gọi này là 59,95 USD mỗi cổ phiếu, phản ánh một khoản phụ phí 1,83 USD so với giá trị nội tại (59,95 USD – 58,12 USD), tương đương với một phụ phí 3,5% so với giá cổ phiếu hiện tại. Nói cách khác, một số nhà đầu tư đáng kể sẵn sàng trả phụ phí 3,5% cho những tùy chọn gọi này, sẽ hết hạn trong 30 ngày.

Một lý do các nhà đầu tư có thể sẵn sàng trả phụ phí này là niềm tin của họ rằng giá cổ phiếu TSLA sẽ tăng hơn 3,5% trong 30 ngày tới. Nếu vậy, các tùy chọn gọi sẽ trở nên có lợi để thực hiện, cho phép họ mua thêm cổ phiếu với giá thấp hơn.

Một lý do khác để lựa chọn các tùy chọn gọi thay vì cổ phiếu cơ bản là chi phí và độ linh hoạt mà chúng cung cấp. Ví dụ, với 1 triệu USD để phân bổ, một nhà đầu tư có thể tiếp cận 16.680 cổ phiếu thông qua các tùy chọn gọi hết hạn vào ngày 17 tháng 11, so với chỉ 4.030 cổ phiếu nếu họ mua cổ phiếu TSLA. Ngoài ra, giá trị của các tùy chọn gọi có thể tăng lên trước ngày hết hạn nếu giá cổ phiếu TSLA tăng, đặc biệt là khi những tùy chọn này đang sâu trong tiền.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những tùy chọn gọi này không phải không có rủi ro. Các nhà phân tích dự báo lợi nhuận trên cổ phiếu điều chỉnh theo phương pháp kế toán phi tiêu chuẩn (EPS) của TSLA cho quý 3 sẽ là 73 xu Mỹ, thấp hơn so với 1,05 USD của cùng kỳ năm trước. Điều này mặc dù doanh thu dự kiến sẽ tăng. Ước tính cho thấy doanh thu tổng cộng quý 3 năm 2023 là 24,14 tỷ USD, tăng so với 21,454 tỷ USD của năm trước, đại diện cho tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm dự kiến là 12,5%.

Sự sụt giảm lợi nhuận có thể là do thời gian nghỉ việc tại hai nhà máy trong quý 3 năm 2023 và chi phí cao hơn liên quan đến việc ra mắt sản phẩm Cybertruck sắp tới. Hơn nữa, dòng tiền hoạt động (FCF) cũng có thể giảm so với quý trước, khi FCF quý trước là 1,0 tỷ USD, trong khi quý 3 năm 2022 là 3,297 tỷ USD.

Do giá trị cao của TSLA, với hệ số P/E 76 lần so với dự báo EPS năm 2023 và 55 lần so với dự báo năm 2024, bất kỳ sửa đổi giảm dự báo EPS nào của các nhà phân tích có thể dẫn đến co lại hệ số P/E, có thể gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu TSLA.

Tóm lại, những tùy chọn gọi sâu trong tiền này có thể cung cấp một cách tương đối an toàn để chơi TSLA nếu cổ phiếu tăng. Tuy nhiên, chúng cũng đi kèm với rủi ro giảm nhiều hơn nếu cổ phiếu giảm giá.