Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

GIP ra mắt Chương ASEAN, Tầm nhìn 2026 và Nhóm công tác mới tại Hội nghị Toàn thể lần thứ 5

Bắc Kinh, 7 tháng 9 năm 2023 – Cuộc Họp Toàn Thể lần thứ 5 của Các Nguyên tắc Đầu tư Xanh (GIP) cho Vành đai và Con đường đã được tổ chức thành công tại Bắc Kinh. Hơn 100 đại biểu đến từ hơn 50 tổ chức thành viên trải dài khắp Châu Á, Châu Âu, Vương quốc Anh và Châu Phi đã tham dự cuộc họp.

Để phản ánh xu hướng toàn cầu trong tài chính bền vững, GIP đổi mới chiến lược trung hạn của mình và công bố Tầm nhìn 2026/2030, giới thiệu trụ cột “Chuyển đổi”. Tầm nhìn được cập nhật cũng nâng cao mục tiêu và kỳ vọng cho các hành động về phân tích rủi ro, công bố thông tin và đầu tư xanh.

Như được nêu trong Tầm nhìn, GIP tìm cách tăng cường sự tham gia của các bên liên quan dọc theo BRI, nhằm mục đích tăng trưởng đầu tư xanh, thông qua các văn phòng khu vực ở Trung Á, Châu Phi và Đông Nam Á. Là văn phòng khu vực thứ ba, Chương ASEAN của GIP đã được công bố và sẽ đồng chủ trì bởi Tiến sĩ Mari Pangestu, cựu Giám đốc Quản lý của Ngân hàng Thế giới, và Rino Donosepoetro (Donny), Phó Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Ủy viên Indonesia tại Standard Chartered.

Mari nhiệt liệt chào đón Chương ASEAN như một nền tảng để trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm giữa các nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính và doanh nghiệp. Ưu tiên của Chương sẽ bao gồm tài chính chuyển đổi, để tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng và có khả năng chi trả.

Donny hy vọng Chương có thể phục vụ như một “siêu kết nối” cho các công ty, nhà đầu tư và chính phủ, phổ biến kiến thức về tính bền vững và đẩy nhanh dòng vốn xanh.

Để tạo điều kiện thực hiện Tầm nhìn và xây dựng năng lực, một nhóm công tác mới về tài chính chuyển đổi, do BOC và DBS dẫn đầu, đã được công bố tại cuộc họp. Nhóm công tác nhằm giúp các thành viên và khách hàng chuyển đổi các-bon thấp bằng cách xây dựng và thực hiện các kế hoạch chuyển đổi và đổi mới sản phẩm.

Các thành viên GIP thể hiện sự nhiệt tình mạnh mẽ tại cuộc thảo luận hội thảo. George Wang, Phó Chủ tịch cao cấp tại DBS, cho biết: “Chuyển đổi là phần quan trọng nhất trong kinh doanh tương lai của chúng tôi.”

Tiến sĩ Ma Jun, Đồng Chủ tịch GIP và Chủ tịch Ủy ban Tài chính Xanh Trung Quốc, lưu ý các xu hướng quan trọng trên toàn cầu trong lĩnh vực tài chính bền vững, bao gồm Khung Tài chính Chuyển đổi G20, các tiêu chuẩn ISSB và sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư đối với tự nhiên và đa dạng sinh học. “GIP sẽ kết hợp các xu hướng này vào nỗ lực xây dựng năng lực thông qua các nhóm công tác và chương của mình,” Ma nói.

Sir William Russell, đồng chủ tịch GIP và cựu Thị trưởng Thành phố London, nhấn mạnh tầm quan trọng của quá trình chuyển đổi của các nền kinh tế mới nổi trong việc đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không và rằng năng lực là điều cần thiết cho quá trình chuyển đổi. “GIP thể hiện cách thức xây dựng năng lực đã được thực hiện ở các nước đang phát triển,” Russell nói.

JIN Zhongxia, trưởng Bộ Quốc tế tại PBOC, công nhận vai trò then chốt mà GIP đã đóng trong việc trở thành nền tảng toàn cầu cho hành động. Ông mong đợi GIP làm việc trong ba lĩnh vực, bao gồm hỗ trợ các hoạt động xanh, tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi và nâng cao năng lực.

Rahul Ahluwalia, Ủy viên Thương mại Cao cấp Phó của Đại sứ quán Anh tại Bắc Kinh lưu ý các hành động quan trọng mà Trung Quốc đã thực hiện để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và tiềm năng to lớn để làm sâu sắc hơn sự hợp tác Trung-Anh về tài chính bền vững.

Một tập sách về các ví dụ tốt nhất trong đầu tư xanh dọc theo Vành đai và Con đường và việc thực hiện các nguyên tắc GIP đã được phát hành.

Để ghi nhận việc thực hiện xuất sắc các nguyên tắc GIP và đổi mới sản phẩm của các thành viên, Ban Thư ký đã công bố các đơn vị chiến thắng Giải thưởng GIP 2023.

Liên hệsec_gip@gipbr.net