Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Group Eleven Cấp Chứng Quyền Cổ Phiếu Khuyến Khích và Ký Thỏa Thuận với Oak Hill Financial Inc.

Mining 06 gregorylee Group Eleven Grants Incentive Stock Options and Enters into Agreement with Oak Hill Financial Inc.

VANCOUVER, Oct. 13, 2023 /CNW/ – Group Eleven Resources Corp. (TSXV: ZNG) (OTCBB: GRLVF) (FRA: 3GE) (“Group Eleven” or the “Company“) thông báo rằng nó đã cấp các quyền chọn cổ phiếu khuyến khích cho các giám đốc, lãnh đạo và nhân viên của Công ty để mua tổng cộng 1.435.000 cổ phiếu phổ thông trong vốn cổ phần của Công ty. Những quyền này sẽ được hưởng trong vòng hai năm kể từ ngày cấp, với giá hành lý $0.11 mỗi cổ phiếu. Tất cả các quyền được cấp đều phụ thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý.


Group Eleven Resources Corp. Logo (CNW Group/Group Eleven Resources Corp.)

Công ty cũng rất vui mừng thông báo rằng nó đã ký kết một thỏa thuận (thỏa thuận “) với Oak Hill Financial Inc. (“Oak Hill“), một bên liên quan độc lập với Công ty, để cung cấp dịch vụ tiếp thị cho Công ty nhằm nâng cao chức năng quan hệ đầu tư và tiếp thị của mình. Oak Hill là một công ty tiếp thị và tư vấn có trụ sở tại Toronto, Ontario, Canada. Thỏa thuận có thời hạn ban đầu là 2 tháng (“Thời hạn ban đầu”). Nếu thỏa thuận không bị chấm dứt trong Thời hạn ban đầu, thời hạn sẽ tự động gia hạn theo tháng. Theo thỏa thuận, Công ty đồng ý trả cho Oak Hill một khoản phí là $8.000 (cộng với chi phí và thuế có thể phát sinh) mỗi tháng, lên tới tối đa $11.000 mỗi tháng, sẽ được thanh toán từ vốn lưu động hiện có của Công ty. Oak Hill hiện tại không sở hữu bất kỳ chứng khoán nào của Công ty và không có quyền chọn nào được trả cho Oak Hill theo Thỏa thuận. Thỏa thuận phụ thuộc vào sự chấp thuận của TSXV.

Về Group Eleven Resources

Group Eleven Resources Corp. (TSX.V: ZNG; OTCBB: GRLVF và FRA: 3GE) là một công ty khai thác khoáng sản tập trung vào khai thác kẽm ở giai đoạn cao ở Ireland. Thông tin bổ sung về Công ty có sẵn tại www.groupelevenresources.com.

THAY MẶT BAN GIÁM ĐỐC

Bart Jaworski, P.Geo.

Giám đốc điều hành

Cả Sàn giao dịch TSX Venture Exchange lẫn Cơ quan Dịch vụ Quản lý của nó (theo định nghĩa của chính sách Sàn giao dịch TSX Venture Exchange) đều không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của thông cáo này.

Lưu ý về thông tin tương lai

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố tương lai theo luật chứng khoán áp dụng. Những tuyên bố đó bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các tuyên bố liên quan đến kết quả hoạt động, hiệu suất và thành tựu trong tương lai của Công ty, bao gồm thời gian, nội dung, chi phí và kết quả của các chương trình công tác đề xuất, khám phá và xác định khoáng sản/tài nguyên/dự trữ và các giải thích địa chất học. Mặc dù Công ty tin rằng những tuyên bố đó hợp lý, song nó không thể đảm bảo rằng những kỳ vọng đó sẽ đúng. Các tuyên bố tương lai thường được xác định bằng các từ ngữ như: tin tưởng, dự kiến, dự đoán, dự định, ước tính, giả thuyết và tương tự. Công ty cảnh báo nhà đầu tư rằng bất kỳ tuyên bố tương lai nào của Công ty đều không phải là bảo đảm về kết quả hoặc hiệu suất trong tương lai, và rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì trong các tuyên bố tương lai do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự biến đổi về bản chất, chất lượng và lượng bất kỳ mỏ khoáng sản nào có thể được xác định. Tất cả các tài liệu công bố của Công ty có thể truy cập thông qua www.sedar.com và độc giả được khuyến nghị xem xét những tài liệu này, bao gồm các báo cáo kỹ thuật liên quan đến các tài sản khoáng sản của Công ty.

Nguồn: Group Eleven Resources Corp.