Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Hội nghị Thượng đỉnh Mạng thông minh IP UBBF 2023 tại Dubai thành công ngoài mong đợi

21 3 UBBF 2023 Intelligent IP Network Summit in Dubai an Impressive Success

DUBAI, UAE, Oct. 16, 2023 — Trong Hội nghị Thượng đỉnh Mạng lưới Trí tuệ IP UBBF 2023 tại Dubai, UAE, Diễn đàn Mạng lưới IP Thông minh — chủ đề “Đổi mới liên tục của Net5.5G, Thúc đẩy Tăng trưởng Mới” — đã cung cấp sân khấu hoàn hảo cho các nhà khai thác hàng đầu và các chuyên gia từ các tổ chức danh tiếng trên toàn thế giới để tụ họp và thảo luận về sự phát triển của ngành công nghiệp và tiêu chuẩn truyền thông dữ liệu. Các nhà khai thác cũng có thể chia sẻ các thực tiễn kinh doanh đổi mới của họ trong tiến trình phát triển mạng vận chuyển Net5.5G và mạng số hóa ngành.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ và tác động sâu rộng đến cuộc sống con người. Đồng thời, doanh nghiệp đang chuyển đổi nhanh chóng từ kỹ thuật số sang thông minh. Là cơ sở hạ tầng quan trọng của thế giới thông minh, mạng truyền thông dữ liệu liên tục đổi mới và phát triển. Bộ phận Sản phẩm Truyền thông Dữ liệu của Huawei, cùng với các tổ chức ngành và nhà khai thác, đã tận dụng cơ hội tại hội nghị để thảo luận về cách mà mạng vận chuyển sẽ tiến hóa và tạo ra giá trị mới thông qua đổi mới liên tục.

Mark Oliver, Phó Chủ tịch Tư vấn của Omdia, mở đầu bài phát biểu của mình bằng cách nói rằng yêu cầu của người tiêu dùng đối với mạng sẽ tăng lên một cách chóng mặt đến năm 2030, và người tiêu dùng sẽ quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và độ tin cậy của mạng. Doanh nghiệp, chẳng hạn như trong lĩnh vực bán lẻ, giáo dục, y tế và tài chính, sẽ sử dụng công nghệ IoT và AI để tự động hóa hoạt động. Với sự ra đời của thời đại thông minh, mạng cần giải quyết những thách thức mới mà nó mang lại. Để giúp doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện chuyển đổi thông minh, mạng vận chuyển IP cần đổi mới hơn nữa.

Zuo Meng, Phó Chủ tịch Bộ phận Sản phẩm Truyền thông Dữ liệu của Huawei, đã có bài phát biểu mang tên “Xây dựng Mạng lưới Vận chuyển Hội tụ IP hướng tới Net5.5G”. Trong đó, ông dự đoán rằng mạng vận chuyển IP sẽ bước vào giai đoạn mới với mạng đô thị 400GE và mạng lõi 800GE, và sẽ cung cấp kết nối 10 Gbps khắp nơi cho người dùng di động, gia đình, doanh nghiệp và khuôn viên trong thời đại Net5.5G. Mạng vận chuyển IP tiên tiến phải có thể cung cấp không chỉ vận chuyển hội tụ mà còn đảm bảo dịch vụ phân biệt, đáp ứng các yêu cầu mạng khác nhau của các dịch vụ.

Vaughn David Naidoo, Giám đốc Trung tâm Xuất sắc, MTN Nam Phi, đã nói về chiến lược Ambition 2025 mà MTN đưa ra và bắt đầu chuyển đổi DICT từ năm 2021. MTN là nhà khai thác đầu tiên hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng đám mây thông minh theo ngành, cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp dịch vụ số một cửa giúp mang lại trải nghiệm tối ưu. Mạng của nhà mạng cung cấp các khả năng chính như triển khai nhanh chóng, tầm nhìn hóa tài nguyên và tối ứng động, giúp doanh nghiệp nhanh chóng đạt được chuyển đổi số.

Telecom Argentina là nhà khai thác hàng đầu tại Argentina. Leonardo Gabriel Di Pilato, Giám đốc đảm bảo dịch vụ của họ cho biết rằng Telecom Argentina tập trung cải thiện trải nghiệm cao cấp cho người dùng băng thông rộng tại nhà. Khi triển khai FTTH ngày càng phổ biến, người dùng tại nhà đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trải nghiệm mạng. Thông qua đổi mới chung với Huawei, Telecom Argentina đã triển khai công nghệ 400GE rộng rãi trên mạng lõi, giảm đáng kể tắc nghẽn mạng. Và bằng cách áp dụng giải pháp BRAS thông minh đổi mới, mạng của nhà mạng đã chuyển từ phản hồi thụ động sang điều hành và bảo trì chủ động. Điều này mang lại lợi ích lớn trong việc cải thiện trải nghiệm người dùng băng thông rộng tại nhà và thúc đẩy tăng trưởng thị trường nhanh chóng.

Robin Li, chuyên gia chính về giao thức IP của Huawei, đã nói về tiến trình và ứng dụng mới nhất của IPv6 Enhanced, và giải thích hệ thống về sự phát triển của mạng IP. Ông cho rằng mạng truyền thông dữ liệu đang chứng kiến thời đại mới của mạng IP thông minh. IPv6 Enhanced là lựa chọn tốt nhất để giải phóng tiềm năng mạng và đưa mạng trở nên thông minh. Robin cũng giải thích các lợi thế, tiến trình triển khai thương mại và giá trị của các công nghệ chính như SRv6, network slicing, IFIT và APN6 trong gia đình công nghệ IPv6 Enhanced.

UBBF là hội nghị mạng cố định cấp cao nhất thế giới do Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) và Huawei đồng tổ chức. Nó nhằm mang lại cơ hội thảo luận cho tất cả các bên quan tâm về sự tiến hóa của mạng vận chuyển Net5.5G và chia sẻ thực tiễn của các nhà khai thác trong chuyển đổi số hóa ngành mạng, giúp các nhà khai thác toàn cầu khám phá thị trường mới.

Hình ảnh – https://postvn.com/wp-content/uploads/2023/10/340e5c50-12662_2.jpg