Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

KHẢO SÁT: GẦN MỘT NỬA SỐ NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH MỸ CÓ KHOẢN VAY SINH VIÊN LO LẮNG VIỆC KẾT THÚC THỜI GIAN TẠM HOÃN THANH TOÁN SẼ ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN CUỘC SỐNG CỦA HỌ

81 1 SURVEY: NEARLY HALF OF U.S. ADULTS WITH STUDENT LOANS ARE WORRIED THAT END OF REPAYMENT PAUSE WILL NEGATIVELY IMPACT THEIR LIVES

4 trong số 5 Người vay nói họ sẽ phải Thực hiện Thay đổi Tài chính khi Các khoản thanh toán Được tiếp tục vào tháng 10

DENVER, 5 tháng 10 năm 2023 – Người lớn Hoa Kỳ có khoản vay sinh viên đang bất an và lo lắng khi khoản thanh toán khoản vay sinh viên sẽ được tiếp tục sau ba năm tạm dừng. Một cuộc khảo sát mới từ tổ chức phi lợi nhuận Quỹ Giáo dục Tài chính Quốc gia® (NEFE®) cho thấy 49% người vay lo ngại rằng sự kết thúc của thời gian tạm dừng thanh toán sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của họ, với 83% người vay khoản vay sinh viên nói rằng họ sẽ phải thực hiện những thay đổi về ngân sách. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 47% người vay khoản vay sinh viên nói rằng sự kết thúc của thời gian tạm dừng thanh toán sẽ làm giảm khả năng họ theo đuổi thêm giáo dục.


Quỹ Giáo dục Tài chính Quốc gia (NEFE) là tiếng nói độc lập, trung tâm cung cấp sự lãnh đạo, nghiên cứu và hợp tác để ủng hộ giáo dục tài chính hiệu quả và thúc đẩy hạnh phúc tài chính. Để biết thêm thông tin, truy cập www.nefe.org.

4 trong số 5 Người vay có Khoản vay Sinh viên Nói họ Sẽ Phải Thực hiện Những Thay đổi Tài chính khi Các khoản Thanh toán Được Tiếp tục vào tháng 10.

“Những người vay có số dư khoản vay sinh viên đang bất an và lo lắng khi các khoản thanh toán dự kiến sẽ được tiếp tục vào tháng 10, và có một hiệu ứng dây chuyền vượt ra ngoài những người có khoản vay sinh viên đang chưa thanh toán,” ông Billy Hensley, Tiến sĩ, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của NEFE cho biết. “Với 83% người vay nói rằng họ sẽ phải thực hiện các thay đổi về ngân sách, ước tính một trong bốn người lớn Hoa Kỳ sẽ cắt giảm chi tiêu của họ trong các lĩnh vực khác – và đó là sự chuyển đổi chi tiêu tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế.”

Các kết quả khảo sát chính bao gồm:

  • Gần một nửa số người lớn Hoa Kỳ hiện đang có khoản vay sinh viên đã thực hiện hầu hết hoặc tất cả các khoản thanh toán trong đại dịch (49%), trong khi 30% không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào trong thời gian đó.
  • Một trong ba người vay nói rằng họ sẽ cần cắt giảm ít nhất 500 đô la mỗi tháng hoặc nhiều hơn từ ngân sách của họ để thực hiện các khoản thanh toán khoản vay sinh viên của họ, với 10% ước tính họ sẽ cần cắt giảm ít nhất 1.000 đô la mỗi tháng từ ngân sách của họ.
  • Trong số những người vay khoản vay sinh viên, 64% lo lắng về sự kết thúc của thời gian tạm dừng thanh toán. Ngược lại, khi một câu hỏi tương tự được đặt ra cho đại chúng, 56% nói họ không lo lắng về sự kết thúc của thời gian tạm dừng thanh toán.

“Giáo dục tài chính có chủ đích được giảng dạy ở cấp độ K-12 có lợi ích nhất định khi nói đến việc thanh toán học phí đại học,” Hensley nói thêm. “Cung cấp quyền truy cập vào giáo dục tài chính ở trung học giúp giảm tổng nợ cho các sinh viên tốt nghiệp đại học và là một biện pháp phòng ngừa cho những sinh viên hiện đang theo học hoặc sắp theo học đại học.”

Để biết đầy đủ phương pháp luận và thêm thông tin về cuộc khảo sát này, hãy truy cập trang web của NEFE.

NGUỒN Quỹ Giáo dục Tài chính Quốc gia