Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Kích thước thị trường sản xuất Hydro sẽ tăng 47,84 tỷ USD từ năm 2022 đến 2027, việc giảm giá pin nhiên liệu là xu hướng của thị trường – Technavio

Oil and Gas 49 Megapixl Eastimages 1 Hydrogen Generation Market size to grow by USD 47.84 billion from 2022 to 2027, reduction in fuel cell prices is the trend of the market- Technavio

NEW YORK, Oct. 24, 2023 — Thị trường sản xuất hydrogen toàn cầu được ước tính sẽ tăng USD 47,84 tỷ từ năm 2022 đến năm 2027. Tốc độ tăng trưởng kỳ vọng (CAGR) của thị trường trong giai đoạn dự báo là 5,58%. Xu hướng nổi bật trên thị trường sản xuất hydrogen là giảm giá pin nhiên liệu. Đầu tư nghiên cứu và phát triển gia tăng đã hạ giá thành công nghệ pin nhiên liểu. Những thay đổi chính dẫn đến chi phí ổn định bao gồm giảm tải Pt trên anode, tăng quy mô đế đôi và chi phí hàn (theo phản hồi từ OEM), và sửa đổi lớp dẫn khí (theo phản hồi từ OEM). Chi phí sản xuất hệ thống pin nhiên liệu giảm dẫn đến tăng số lượng ứng dụng pin nhiên liệu trong các ngành công nghiệp khác nhau. Số lượng ứng dụng pin nhiên liệu gia tăng sẽ dẫn đến nhu cầu tăng về khí hydrogen, do đó thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong giai đoạn dự báo. Tải mẫu báo cáo để biết chi tiết về quy mô và dự báo thị trường –Yêu cầu mẫu báo cáo


Technavio has announced its latest market research report titled Global Hydrogen Generation Market 2023-2027

Thị trường sản xuất hydrogen toàn cầu – Phân tích nhà cung cấp
Cấu trúc nhà cung cấp – Thị trường sản xuất hydrogen toàn cầu có sự phân mảnh với sự hiện diện của nhiều nhà cung cấp quốc tế và khu vực. Một số nhà cung cấp nổi bật cung cấp hydrogen trên thị trường bao gồm Air Liquide SA, Air Products and Chemicals Inc., Claind Srl, Cummins Inc., FuelCell Energy Inc, Green Hydrogen Systems, Hiringa Energy Ltd., Hyster Yale Materials Handling Inc., ITM Power plc, Iwatani Corp., Linde Plc, Mahler AGS GmbH, McPhy Energy SA, Messer SE và Co. KGaA, Nel ASA, Parker Hannifin Corp., SHOWA DENKO K.K., Teledyne Technologies Inc., Xebec Adsorption Inc., và Mitsubishi Chemical Holdings Corp. và những người khác.

Tin mới? –

  • Báo cáo đặc biệt về cuộc chiến NgaUkraine; lạm phát toàn cầu; phân tích phục hồi sau COVID-19; gián đoạn chuỗi cung ứng, căng thẳng thương mại toàn cầu; và nguy cơ suy thoái
  • Sức cạnh tranh toàn cầu và vị thế của đối thủ chính
  • Sự hiện diện trên nhiều thị trường địa lý – Mạnh/Hoạt động/Hẹp/Không đáng kể

Dịch vụ của nhà cung cấp –

  • Air Liquide SA – Công ty cung cấp các giải pháp sản xuất hydrogen bằng phương pháp điện phân từ năng lượng tái tạo.
  • Air Products and Chemicals Inc. – Công ty cung cấp các giải pháp sản xuất hydrogen như cung cấp qua đường ống cũng như gas hoặc lỏng vận chuyển và sản xuất tại chỗ.
  • Claind Srl – Công ty cung cấp các giải pháp sản xuất hydrogen như bộ tạo khí loạt H.
  • Để biết chi tiết về nhà cung cấp và dịch vụ của họ – Yêu cầu mẫu báo cáo

Phân tích thị phần sản xuất hydrogen

Tổng quan phân khúc
Báo cáo này bao gồm phân tích thị phần chi tiết theo phương thức giao hàng (thương mại và tự sản xuất), ứng dụng (ngành công nghiệp hóa chất, lọc dầu, chế biến kim loại và những ngành khác) và địa lý (Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu, Bắc Mỹ, Trung ĐôngChâu Phi, Nam Mỹ).

  • Phân khúc giao hàng theo kiểu thương mại dự kiến tăng trưởng mạnh nhất trong giai đoạn dự báo. Trong phương thức giao hàng thương mại, hydrogen được vận chuyển bằng bình chứa hoặc container từ nhà máy sản xuất đến kho dự trữ sở hữu bởi nhà cung cấp xây dựng tại địa điểm khách hàng. Do đó, nhu cầu gia tăng về hydrogen ở quy mô nhỏ cùng khả năng giao hàng theo kiểu thương mại dự kiến thúc đẩy tăng trưởng phân khúc giao hàng thương mại trong giai đoạn dự báo.

Tổng quan địa lý
Theo địa lý, thị trường sản xuất hydrogen toàn cầu được phân chia thành Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu, Bắc Mỹ, Trung ĐôngChâu Phi, Nam Mỹ. Báo cáo cung cấp những đánh giá và ước tính đóng góp của từng khu vực cho sự tăng trưởng chung của thị trường sản xuất hydrogen toàn cầu.

  • Châu Á – Thái Bình Dương dự kiến chiếm khoảng 56% tổng mức tăng trưởng toàn cầu trong giai đoạn dự báo. Ngành lọc dầu khu vực này được thúc đẩy bởi nhu cầu trong nước lớn về sản phẩm dầu mỏ tinh chế như xăng và dầu diesel, chủ yếu tại Ấn ĐộTrung Quốc có tốc độ tăng trưởng GDP khỏe mạnh. Theo các quy định chính phủ, các nhà máy lọc dầu phải giảm mức lưu huỳnh trong dầu diesel. Điều này đòi hỏi phải tăng hàm lượng hydrogen. Tháng 11/2022, Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (IOCL) cùng công ty con CPCL và các bên đối tác vốn đã công bố mua dự án Nhà máy lọc dầu và Hóa dầu Nagapattinam tại Tamil Nadu, Ấn Độ. Đầu tư như vậy sẽ tác động tích cực đến thị trường dài hạn và thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong giai đoạn dự báo.

Báo cáo bao gồm các phân tích chi tiết về xu hướng và nhân tố ảnh hưởng đến thị trường –