Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Labstat, Một Công Ty Con Được Chứng Nhận, Thông Báo Mở Rộng Hoạt Động Sang Châu Âu Với Phòng Thí Nghiệm Mới Tại Utrecht, Hà Lan

Hứa hẹn Trải nghiệm Khách hàng Tốt hơn và Thời gian Xử lý Nhanh hơn cho Khách hàng Ngành Thuốc lá/Nicotine

KITCHENER, ON, Oct. 24, 2023 — Labstat, một nhà cung cấp dẫn đầu về dịch vụ kiểm tra và nghiên cứu thuốc lá/nicotine và cần sa/cây cần sa, rất vui mừng thông báo việc mở một phòng thí nghiệm mới tại Utrecht, Hà Lan. Đây là bước quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới phòng thí nghiệm toàn cầu của Labstat, bao gồm các hoạt động tại Kitchener, Ontario; Edmonton, Alberta; Knoxville, Tennessee; và Greensboro, Bắc Carolina.

Labstat logo

“Việc mở phòng thí nghiệm tại Utrecht thể hiện giai đoạn tăng trưởng thú vị của Labstat, mang lại cơ hội duy nhất để mở rộng dịch vụ tiêu chuẩn của chúng tôi cho khách hàng châu Âu ngày càng tăng,” ông Michael Bond, Chủ tịch Labstat cho biết. “Cơ sở mới giúp chúng tôi cung cấp hỗ trợ khoa học tại chỗ, nghĩa là thời gian xử lý ngắn hơn và luồng làm việc linh hoạt hơn cho khách hàng.”

Phòng thí nghiệm tại Utrecht sẽ bắt đầu hoạt động trong vòng một năm tới, tập trung vào nhiều dự án thuốc lá/nicotine cho khách hàng châu Âu, cung cấp năng lực và sẵn sàng làm việc với khách hàng để mở rộng quy mô kiểm tra.

“Dù ở Bắc Mỹ hay Châu Âu, mục tiêu của chúng tôi là mang lại dịch vụ Labstat chất lượng cao cho tất cả khách hàng,” ông Bond cho biết. “Việc mở rộng mạng lưới này không chỉ mở rộng phạm vi toàn cầu của chúng tôi mà còn tạo ra cơ hội mới để nhóm của chúng tôi giúp thúc đẩy sự tiến bộ khoa học trong ngành này.”

Việc mở rộng sang châu Âu phù hợp với mục tiêu của Labstat nhằm tác động tích cực hơn đến sức khỏe cộng đồng bằng cách cung cấp dịch vụ kiểm tra và nghiên cứu đáng tin cậy và toàn diện về thuốc lá, nicotine, cần sa/cây cần sa và sản phẩm y tế tự nhiên (NHP) trên toàn cầu. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.labstat.com.

Về Certified Group

Certified Group là nhà cung cấp dẫn đầu Bắc Mỹ về dịch vụ kiểm tra phòng thí nghiệm, tư vấn quản lý và chứng nhận. Các công ty thuộc Certified Group bao gồm Food Safety Net Services (FSNS), Certified Laboratories, EAS Consulting Group và Labstat International Inc. Certified Group cung cấp dịch vụ kiểm tra phân tích và hướng dẫn quản lý trong lĩnh vực thực phẩm & đồ uống, bổ sung chế độ ăn uống & NHP, mỹ phẩm, OTC, chăm sóc cá nhân, thuốc lá, nicotine và cần sa/cây cần sa. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.certifiedgroup.com.

Liên hệ báo chí:
John Baker
john.baker@certifiedgroup.com

Certified Group

Logo – https://postvn.com/wp-content/uploads/2023/10/8409ba91-14477_2.jpg
Logo – https://postvn.com/wp-content/uploads/2023/10/8409ba91-14477_3.jpg