Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

/LẶP LẠI — Thông cáo báo chí – Bộ trưởng Champagne sẽ công bố về dịch vụ không dây ở Toronto/

TORONTO, 10 tháng 9 năm 2023 /CNW/ –

Thông báo của Bộ trưởng

Ngài François-Philippe Champagne, Bộ trưởng Đổi mới, Khoa học và Công nghiệp, sẽ có thông báo về dịch vụ không dây ở Toronto. Bộ trưởng sẽ có mặt cùng bà Olivia Chow, Thị trưởng Toronto.

Ngày: Thứ Hai, 11 tháng 9 năm 2023

Giờ: 11:00 sáng (ET)

Địa điểm:
Sân thượng xanh, tầng 3
Toronto Tòa thị chính
100 Queen Street West
Toronto, Ontario

Các phóng viên sẽ cần vượt qua điểm kiểm tra an ninh khi đến nơi.

Họp báo kỹ thuật

Các quan chức của Bộ Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế Canada sẽ tổ chức họp báo kỹ thuật qua điện thoại về dịch vụ không dây ở Toronto.

Ngày: Thứ Hai, 11 tháng 9 năm 2023

Giờ: 9:00 sáng (ET)

Các phương tiện truyền thông được yêu cầu liên hệ với Văn phòng Quan hệ Truyền thông ISED tại media@ised-isde.gc.ca để nhận thông tin kết nối cho cuộc họp báo kỹ thuật.

Luôn kết nối

Tìm thêm các dịch vụ và thông tin tại Canada.ca/ISED.

Theo dõi Bộ Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế Canada trên mạng xã hội.
Twitter: @ISED_CA, Facebook: Canadian Innovation, Instagram: @cdninnovation và LinkedIn

NGUỒN Bộ Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế Canada