Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

/LẶP LẠI — THÔNG CÁO BÁO CHÍ – CHÍNH PHỦ CANADA SẼ CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ Ở TẠI NEWFOUNDLAND VÀ LABRADOR/

STEPHENVILLE, NL, ngày 7 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Chính phủ Canada sẽ có thông báo liên quan đến nhà ở.

Các phương tiện truyền thông được mời tham gia cùng Bà Gudie Hutchings, Bộ trưởng Phụ trách Cơ quan Cơ hội Đại Tây Dương Canada, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nông thôn và Nghị sĩ Khu vực Núi Dài, Newfoundland và Labrador đại diện cho Bộ trưởng Nhà ở, Cơ sở hạ tầng và Cộng đồng Sean Fraser, Odelle Pike, Chủ tịch Mạng lưới Phụ nữ Bản địa Newfoundland, Tom Rose, Thị trưởng Thị trấn Stephenville, cùng với Brendan Mitchell, Trưởng bộ lạc Qalipu First Nation và Patrick Park-Tighe, Giám đốc điều hành Trung tâm Hữu nghị Bản địa People of the Dawn để công bố thông báo.

Ngày:

8 tháng 9 năm 2023

Giờ:

14:00 NT

Địa điểm:

Trung tâm Hữu nghị Bản địa
People of the Dawn
Phòng 10, 35 Đại lộ Carolina,
Stephenville NL A2N 3P8

NGUỒN Canada Mortgage and Housing Corporation