Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Lễ khai mạc Hội nghị Đa quốc gia thường niên thứ tư tại Thanh Đảo

QINGDAO, Trung Quốc, ngày 13 tháng 10 năm 2023 — Vào ngày 11 tháng 10, lễ khai mạc Hội nghị Đa quốc gia Quảng Đô thứ tư đã diễn ra, đánh dấu sự bắt đầu của “Thời đại Quảng Đô” cho các nhà lãnh đạo đến từ 416 công ty đa quốc gia trên toàn thế giới. Sự kiện cấp cao vượt qua biên giới quốc gia này một lần nữa thể hiện quyết tâm mở cửa và thúc đẩy lợi ích và kết quả có lợi cho cả hai bên của Trung Quốc. Nó cũng mang ý nghĩa và tầm quan trọng sâu xa đối với sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

Lễ khai mạc Hội nghị Đa quốc gia Quảng Đô thứ tư

Theo số liệu của Sở Thương mại tỉnh Sơn Đông, ba hội nghị Quảng Đô đầu tiên tổng cộng chứng kiến ký kết 195 dự án đầu tư nước ngoài, chủ yếu bao gồm các lĩnh vực như sản xuất thiết bị cao cấp, công nghệ thông tin thế hệ mới, năng lượng mới và vật liệu, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp hiện đại, sáng tạo văn hóa và khu vực đại dương hiện đại. Những dự án này có tổng giá trị đầu tư là 27,42 tỷ USD, với đầu tư nước ngoài hợp đồng đạt 10,33 tỷ USD. Hiện tại, đã có 125 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký, với tỷ lệ đăng ký là 64%, và sử dụng thực tế đầu tư nước ngoài lên tới gần 3 tỷ USD. Xây dựng trên những thành tựu của ba hội nghị Quảng Đô trước, phiên bản này nhằm xây dựng một cầu hợp tác giữa các công ty đa quốc gia và Trung Quốc trong tương lai thú vị, hiệu quả và ảnh hưởng hơn. Các trọng tâm chính bao gồm nỗ lực mạnh mẽ hơn để thu hút và khai thác đầu tư nước ngoài, giới thiệu các thực tiễn mới cho việc mở rộng và phát triển của các công ty đa quốc gia tại Trung Quốc, cũng như nhấn mạnh xu hướng đầu tư ngành công nghiệp mới nổi.

Theo Văn phòng Thông tin Chính phủ nhân dân thành phố Quảng Đô, ngoài lễ khai mạc, các cuộc họp tập thể giữa lãnh đạo bộ và tỉnh cùng khách mời quan trọng, cũng như các hội thảo thu hút đầu tư có chủ đề, hội nghị này còn tổ chức một loạt các hoạt động trao đổi và quảng bá, chẳng hạn như các hội thảo đa quốc gia, cuộc họp chính sách bộ kín đáo, cuộc họp tư vấn kinh tế của chính quyền tỉnh Sơn Đông, các cuộc họp quảng bá ngành công nghiệp của tỉnh Sơn Đông, các cuộc họp quảng bá đa quốc gia và các cuộc gặp gỡ không chính thức giữa tỉnh chủ nhà và khách mời. Đồng thời, hội nghị cũng tổ chức triển lãm chủ đề “Đa quốc gia và Trung Quốc”, tập trung vào hợp tác giữa các công ty đa quốc gia và ngành công nghiệp Trung Quốc trong thời đại mới, giới thiệu những thành tựu phát triển, công nghệ tiên tiến và ý chí hợp tác của các công ty đa quốc gia tại Trung Quốc.

Các liên kết hình ảnh:
Liên kết: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442649
Chú thích: Lễ khai mạc Hội nghị Đa quốc gia Quảng Đô thứ tư

Liên kết: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442652
Chú thích: Lễ ký kết Trung tâm các Dự án Hợp tác Chủ chốt

Lễ ký kết Trung tâm các Dự án Hợp tác Chủ chốt

Hình – https://postvn.com/wp-content/uploads/2023/10/917e9c5d-12357_1.jpg

Hình – https://postvn.com/wp-content/uploads/2023/10/917e9c5d-12357_2.jpg