Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Lịch sử bổ sung của Hoa Kỳ của Ned Blackhawk được đề cử cho Giải Sách Quốc gia 2023

NEW HAVEN, Conn., 15 tháng 9 năm 2023 – Quỹ Sách Quốc gia đã công bố danh sách dài cho Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2023, chọn Khám phá lại nước Mỹ: Người bản địa và việc gỡ bỏ lịch sử Hoa Kỳ, của Ned Blackhawk, vào danh sách dài phi hư cấu của mình.


Courtesy Yale University Press

Được xuất bản bởi Yale University Press, Khám phá lại nước Mỹ dựa trên hàng thập kỷ nghiên cứu mới về người Mỹ bản địa và người bản địa để tiết lộ một cách nhìn lại rộng rãi và quá hạn về lịch sử Hoa Kỳ – một cách nhìn nhận người bản địa là nền tảng để hiểu sự phát triển của nước Mỹ hiện đại.

Khám phá lại nước Mỹ được ca ngợi là “một phương thuốc thiết yếu cho hồ sơ lịch sử” (Esquire), “một thành tựu vĩ đại” (Mother Jones), và “một tác phẩm lịch sử Mỹ sửa đổi quy mô lớn, đặt người Mỹ bản địa vào vị trí trung tâm” (New York Times Book Review, bìa).

Ned Blackhawk là Giáo sư Lịch sử và Nghiên cứu Mỹ Howard R. Lamar tại Đại học Yale, nơi ông giữ chức điều phối viên khoa cho Nhóm Nghiên cứu Người Mỹ Bản địa Yale. Là thành viên đã đăng ký của Bộ lạc Te-Moak Western Shoshone ở Nevada, ông là tác giả hoặc đồng biên tập của ba cuốn sách khác về lịch sử người Mỹ bản địa và bản địa.

Trong thông báo của mình, Quỹ Sách Quốc gia nói: “Nhà sử học Ned Blackhawk đặt lại bối cảnh năm thế kỷ lịch sử người Mỹ bản địa, phi bản địa và Hoa Kỳ để lập luận rằng trước bạo lực cực đoan, tước đoạt đất đai và dịch bệnh tàn phá, người bản địa đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền dân chủ Mỹ.”

Các ứng cử viên cuối cùng cho Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2023 sẽ được công bố vào ngày 3 tháng 10 năm 2023. Người chiến thắng Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2023 sẽ được công bố trực tiếp tại Lễ trao giải Sách Quốc gia lần thứ 74 vào ngày 15 tháng 11 năm 2023, tại thành phố New York.

https://yalebooks.yale.edu/


Photo by Dan Renzetti

NGUỒN Yale University Press