Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

LNG ENERGY GROUP CORP. CÔNG BỐ NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TSX VENTURE

/KHÔNG ĐỂ PHÂN PHỐI CHO CÁC DỊCH VỤ TIN TỨC HOA KỲ HOẶC ĐỂ PHÁT HÀNH, XUẤT BẢN, PHÂN PHỐI HOẶC PHỔ BIẾN, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN, TẠI HOẶC ĐẾN HOA KỲ./

TORONTO, ngày 8 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – LNG Energy Group Corp. (công ty “Công ty” hoặc “LNG Energy”) xin thông báo rằng, tiếp nối thông cáo báo chí của Công ty vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, Công ty đã nhận được sự chấp thuận cuối cùng từ Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture (TSXV) để niêm yết cổ phiếu phổ thông của LNG Energy (Cổ phiếu phổ thông) và chứng quyền mua Cổ phiếu phổ thông (Chứng quyền) trên TSXV với tư cách là nhà phát hành Khai thác Dầu khí Cấp 1. TSXV đã ban hành bản tin niêm yết liên quan đến Cổ phiếu phổ thông và Chứng quyền vào ngày 8 tháng 9 năm 2023 (Bản tin Cuối cùng của Sở Giao dịch). Cổ phiếu phổ thông và Chứng quyền của Công ty sẽ bị hủy niêm yết khỏi Sở Giao dịch Chứng khoán Canada vào cuối phiên giao dịch ngày 11 tháng 9 năm 2023. Giao dịch trên TSXV liên quan đến Cổ phiếu phổ thông, dưới mã “LNGE”, và Chứng quyền, dưới mã “LNGE.WT”, sẽ bắt đầu vào đầu phiên giao dịch ngày 12 tháng 9 năm 2023.

Tổng số Cổ phiếu phổ thông đã phát hành và lưu hành tại thời điểm niêm yết sẽ là 155.108.166 và tổng số Chứng quyền đã phát hành và lưu hành tại thời điểm niêm yết sẽ là 44.577.350. Tổng cộng 76.510.001 Cổ phiếu phổ thông và 27.964.000 Chứng quyền do các bên liên quan nắm giữ sẽ phải tuân theo các yêu cầu ký quỹ Cấp 1 Giá trị của TSXV, với 25% chứng khoán ký quỹ được phát hành vào ngày Bản tin Cuối cùng của Sở Giao dịch, với thêm 25% tổng số chứng khoán ký quỹ được phát hành lần lượt vào các ngày kỷ niệm tháng thứ 6, 12 và 18 kể từ ngày Bản tin Cuối cùng của Sở Giao dịch.

Giới thiệu về LNG Energy

Công ty tập trung vào việc mua lại và phát triển các tài sản sản xuất và thăm dò khí tự nhiên ở Mỹ Latinh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.lngenergygroup.com.

LƯU Ý CẢNH BÁO LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN TIÊN ĐOÁN:

Thông cáo báo chí này chứa “thông tin tiên đoán” và “những tuyên bố tiên đoán” (gọi chung là “những tuyên bố tiên đoán”) theo định nghĩa của các luật chứng khoán hiện hành của Canada. Tất cả các tuyên bố khác ngoài các tuyên bố về sự kiện lịch sử là những tuyên bố tiên đoán, và dựa trên các kỳ vọng, ước tính và dự đoán tại ngày của thông cáo báo chí này. Bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến các dự đoán, kỳ vọng, niềm tin, kế hoạch, dự báo, mục tiêu, giả định, sự kiện hoặc hiệu suất trong tương lai (thường sử dụng các cụm từ như “mong đợi”, “dự kiến”, “kế hoạch”, “ngân sách”, “lịch trình”, “dự báo”, “ước tính”, “tin tưởng” hoặc “có ý định”, hoặc các biến thể của các từ và cụm từ đó, hoặc tuyên bố rằng một số hành động, sự kiện hoặc kết quả “có thể” hoặc “sẽ” được thực hiện hoặc đạt được, không phải là tuyên bố về sự kiện lịch sử và có thể là tuyên bố tiên đoán. Trong thông cáo báo chí này, các tuyên bố tiên đoán liên quan, trong số những điều khác, đến: việc hủy niêm yết Cổ phiếu phổ thông và Chứng quyền khỏi Sở Giao dịch Chứng khoán Canada và việc bắt đầu giao dịch Cổ phiếu phổ thông và Chứng quyền trên TSXV. Các tuyên bố tiên đoán nhất thiết phải dựa trên một số ước tính và giả định mà, mặc dù được coi là hợp lý, vẫn chịu rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết cũng như các yếu tố khác có thể khiến kết quả và sự kiện thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được dự đoán. Các yếu tố đó bao gồm: tình hình kinh doanh, kinh tế, cạnh tranh, chính trị và xã hội nói chung; sự chậm trễ hoặc thất bại trong việc nhận được bất kỳ sự chấp thuận cần thiết nào từ hội đồng quản trị, cổ đông hoặc cơ quan quản lý; các yếu tố có thể xảy ra cản trở hoặc ngăn cản các kế hoạch kinh doanh trong tương lai của LNG Energy; và các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của LNG Energy. Không thể đảm bảo rằng các tuyên bố đó sẽ chứng tỏ chính xác, vì kết quả và sự kiện thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được dự đoán. Do đó, độc giả không nên dựa vào các tuyên bố tiên đoán và thông tin trong thông cáo báo chí này. Ngoại trừ pháp luật yêu cầu, LNG Energy không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố tiên đoán, cho dù chúng thay đổi do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay các lý do khác, trừ khi pháp luật yêu cầu.