Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Lockheed Martin còn là lựa chọn đầu tư thông minh không?

Lockheed Martin Stock

Công ty Lockheed Martin Corp (NYSE: LMT) đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng hơn 12%, đạt 444,17 USD vào ngày 20 tháng 10, từ mức thấp 395,54 USD vào ngày 5 tháng 10. Sự tăng trưởng đáng chú ý này chủ yếu được quy cho xung đột Israel-Hamas đang diễn ra và khả năng xảy ra một cuộc chiến Trung Đông rộng lớn hơn. Nhà đầu tư có thể tự hỏi liệu họ có bỏ lỡ cơ hội hay không, nhưng cổ phiếu của Lockheed Martin vẫn có thể mang lại giá trị.

Một điều chắc chắn là Lockheed Martin vẫn là một công ty vững mạnh, như được chứng minh bởi việc công bố kết quả quý 3 vào ngày 17 tháng 10 vừa qua. Hơn nữa, cổ phiếu LMT dường như không bị định giá quá cao bất chấp xu hướng tăng gần đây của nó.

Ví dụ, Lockheed gần đây đã tăng cổ tức hàng quý lên 5% lên 3,15 USD mỗi cổ phiếu, dẫn đến mức lợi suất cổ tức ổn định là 2,84%. Hơn nữa, công ty có lịch sử 20 năm vững chắc về việc tăng cổ tức liên tục.

Các nhà phân tích dự báo công ty sẽ sinh lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 26,57 USD trong năm nay, dễ dàng che phủ khoản cổ tức hàng năm là 12,60 USD mỗi cổ phiếu hơn 2 lần. Nhìn về tương lai, dự báo EPS cho năm sau là 26,72 USD, đặt cổ phiếu LMT ở mức tỷ lệ giá/lợi nhuận dự kiến hấp dẫn chỉ là 16,6 lần.

Đánh giá này thấp hơn đáng kể so với mức tỷ lệ giá/lợi nhuận dự kiến 17,7 lần của chỉ số S&P 500 theo dự báo của các nhà phân tích được lấy từ FactSet. Hơn nữa, Morningstar báo cáo rằng mức tỷ lệ giá/lợi nhuận dự kiến trung bình lịch sử của Lockheed là 18,3 lần, mặc dù mức trung bình hiện tại là 15,5 lần.

Dòng tiền tự do ấn tượng tạo điều kiện cho mục tiêu giá cao hơn

Trong cuộc gọi kết quả kinh doanh gần đây nhất, Lockheed đã cung cấp hướng dẫn chi tiết về dòng tiền tự do (FCF) của mình. Công ty báo cáo FCF quý 3 là 2,5 tỷ USD, thấp hơn một chút so với con số 2,7 tỷ USD của năm trước. Tuy nhiên, sự giảm này có thể được quy cho sự thay đổi nhỏ về thời gian và hàng tồn kho.

Ban lãnh đạo đã bày tỏ sự tự tin vào việc tạo ra 6,2 tỷ USD FCF cho năm 2023. Điều này tương đương với tỷ lệ lợi nhuận FCF là 9,3% dựa trên dự báo doanh thu của họ nằm trong khoảng từ 66,25 tỷ USD đến 66,75 tỷ USD.

Hơn nữa, dòng tiền tự do sẽ được sử dụng để đền đáp cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Ví dụ, trong quý vừa qua, 100% số tiền FCF 2,5 tỷ USD đã được phân bổ để trả cổ tức 747 triệu USD và mua lại cổ phiếu 1,75 tỷ USD.

Nếu xu hướng này tiếp tục, công ty sẽ mua lại 7 tỷ USD cổ phiếu hàng năm, dẫn đến mức lợi suất mua lại cổ phiếu là 6,25%, xét tổng vốn hóa thị trường hiện tại là 111,96 tỷ USD (tức là 7 tỷ USD chia cho 111,96 tỷ USD).

Thông tin này cũng thiết lập mục tiêu giá rõ ràng cho nhà đầu tư. Ví dụ, áp dụng mức lợi suất FCF 5,5%, cổ phiếu cuối cùng có thể đạt tổng vốn hóa thị trường 127,3 tỷ USD (tức là 7 tỷ USD chia cho 0,055 = 127,3 tỷ USD). Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng 13,7% so với mức hiện tại, mang lại mục tiêu giá vượt quá 500 USD mỗi cổ phiếu (tức là 444,17 USD nhân 1,1366 bằng 504,84 USD mỗi cổ phiếu). Hơn nữa, sử dụng mức lợi suất FCF 5,0%, cổ phiếu có thể tăng 25% để vượt quá 555 USD, xét tổng vốn hóa sẽ là 140 tỷ USD (tức là 7 tỷ USD chia cho 0,05).

Nơi mà cổ phiếu Lockheed Martin đang ở

Kết luận, rõ ràng cổ phiếu LMT vẫn được định giá hấp dẫn, cả khi so sánh với chỉ số S&P 500 và hiệu suất lịch sử của nó. Hơn nữa, khi các nhà đầu tư nhận ra bản chất mạnh mẽ của dòng tiền tự do sinh ra, bất kể bối cảnh chính trị địa chính trị, có khả năng nó sẽ được gán một mức lợi suất FCF hấp dẫn hơn. Cho thấy chính sách thân thiện với cổ đông của công ty, được minh họa bằng chính sách cổ tức và mua lại cổ phiếu, có đủ lý do để tin rằng cổ phiếu LMT có thể bị định giá thấp.