Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Lời mời tham dự Ngày Thị trường Vốn của Alfa Laval vào ngày 2 tháng 11 năm 2023

Mining 04 belchonock Invitation to Alfa Laval's Capital Markets Day 2 November 2023

LUND, Thụy Điển, 13 tháng 10 năm 2023Ngày Thị trường Vốn của Alfa Laval sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 11 năm 2023. Trong ngày hội nghị, Tom Erixon, Tổng giám đốc điều hành sẽ cùng với Giám đốc tài chính Fredrik Ekström, nói về hướng đi chiến lược trong những năm tới.

Ngày Thị trường Vốn năm nay sẽ bắt đầu lúc 14h00 theo giờ Trung Âu và kết thúc lúc 16h00 theo giờ Trung Âu dưới hình thức trực tuyến.

Bài thuyết trình sẽ được ghi lại và đăng tải trên trang web sau đó.

Để đăng ký, vui lòng gửi email tới Beata Ardhe beata.ardhe@alfalaval.com muộn nhất là ngày 1 tháng 11. Sau đó bạn sẽ nhận được lời mời với liên kết Teams.

Để biết thêm thông tin:
Johan Lundin
Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư
Email: johan.lundin@alfalaval.com
Điện thoại: +46 46 36 65 10
Di động: +46 730 46 30 90

Beata Ardhe
Trợ lý điều hành
Email: beata.ardhe@alfalaval.com
Điện thoại: +46 46 36 65 26
Di động: +46 709 36 65 26

Các tệp sau có sẵn để tải xuống:

https://mb.cision.com/Main/905/3853172/2357610.pdf

CMD PR invite eng

NGUỒN Alfa Laval