Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

NaaS Technology Inc. Báo cáo Kết quả Tài chính Quý 2 và Nửa đầu năm 2023 Chưa kiểm toán

BẮC KINH, ngày 8 tháng 9 năm 2023 – NaaS Technology Inc. (“NaaS” hoặc “Công ty”) (Nasdaq: NAAS), công ty dịch vụ sạc EV đầu tiên của Mỹ được niêm yết tại Trung Quốc, hôm nay công bố kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho quý II và nửa đầu năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Những điểm nổi bật về hoạt động trong Quý II và nửa đầu năm 2023:

Khối lượng sạc điện được giao dịch qua mạng lưới của NaaS đạt 1.228 GWh trong quý II năm 2023 và 2.251 GWh trong nửa đầu năm 2023, tăng lần lượt 112% và 112% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng giá trị giao dịch điện được giao dịch qua mạng lưới của NaaS đạt 1,2 tỷ NDT (160,8 triệu USD) trong quý II năm 2023 và 2,2 tỷ NDT (297,4 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023, tăng lần lượt 109% và 108% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng đơn hàng được giao dịch qua mạng lưới của NaaS đạt 53,8 triệu đơn trong quý II năm 2023 và 98,2 triệu đơn trong nửa đầu năm 2023, tăng lần lượt 110% và 110% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, hơn 652.000 bộ sạc tại hơn 62.000 trạm sạc đã được kết nối và truy cập được trên mạng lưới của NaaS, tăng lần lượt 80% từ 362.000 và 59% từ 39.000 so với ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Những điểm nổi bật về tài chính trong Quý II và nửa đầu năm 2023:

Doanh thu tăng 121% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 48,6 triệu NDT (6,7 triệu USD) trong quý II năm 2023 và tăng 132% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 84,8 triệu NDT (11,7 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023.

Tổng chi phí hoạt động giảm 82% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 388,6 triệu NDT (53,6 triệu USD) trong quý II năm 2023 và giảm 76% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 538,4 triệu NDT (74,2 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023.

Lỗ ròng phân bổ cho cổ đông phổ thông giảm 94% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 334,7 triệu NDT (46,2 triệu USD) trong quý II năm 2023 và giảm 92% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 444,3 triệu NDT (61,3 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023.

Lỗ ròng không IFRS1 phân bổ cho cổ đông phổ thông tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 108,0 triệu NDT (14,9 triệu USD) trong quý II năm 2023 và tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 210,3 triệu NDT (29,0 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023.

1Lỗ ròng không IFRS được tính bằng cách loại trừ các khoản chi phí cổ phiếu dựa trên thù lao, chi phí niêm yết cổ phiếu, thay đổi giá trị hợp lý của cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi và cổ phiếu có thể mua lại, và thay đổi giá trị hợp lý của các tài sản tài chính theo giá trị hợp lý thông qua lãi/lỗ. Vui lòng tham khảo phần có tiêu đề “Bảng cân đối kế toán IFRS và không IFRS chưa được kiểm toán” để biết chi tiết.

Các diễn biến gần đây

Đảm bảo đơn hàng Lưu trữ Năng lượng trị giá 204 triệu NDT

Vào tháng 9 năm 2023, Công ty đã đảm bảo đơn hàng trị giá 204 triệu NDT cho các giải pháp lưu trữ năng lượng sẽ được thực hiện trong vài tháng tới đây hợp tác với một số doanh nghiệp. Thông qua sự hợp tác này, Công ty sẽ cung cấp hơn 380 trạm sạc với thiết bị lưu trữ năng lượng đồng thời cung cấp các giải pháp toàn diện, tổng cộng sở hữu công suất lưu trữ năng lượng 130,088MWh. Sáng kiến này thể hiện chuyên môn của NaaS trong việc sử dụng khả năng phân tích số của trạm sạc cũng như khả năng xây dựng và vận hành các trạm sạc tích hợp năng lượng mặt trời-lưu trữ-sạc.

Thiết lập Hợp tác Chiến lược với Tập đoàn Ô tô Hyundai (Trung Quốc), Đầu tư Bất động sản PICC và Quản lý Vốn CR

Vào tháng 8 năm 2023, Công ty đã ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Ô tô Hyundai (Trung Quốc), Đầu tư Bất động sản PICC và Quản lý Vốn CR, mở rộng danh mục đối tác của mình. Với Hyundai, Công ty nhằm mục đích nâng cao cơ sở hạ tầng sạc và kết nối di động được điều chỉnh cho các mẫu PEV của Hyundai. Với PICC, Công ty sẽ hợp tác xây dựng một hệ thống dịch vụ sạc năng lượng mới hàng đầu, kết hợp cơ sở hạ tầng tích hợp, các trạm đồng thương hiệu, kết nối trực tuyến và các dịch vụ bảo hiểm toàn diện. Với Quản lý Vốn CR, Công ty sẽ xây dựng các cảng năng lượng tích hợp, dàn dựng các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng mới, đổi mới bảo đảm tài sản năng lượng mới, nhằm ấp ủ, đầu tư và vận hành các ứng dụng kỹ thuật số và thông minh trong lĩnh vực năng lượng mới.

Mua lại Charge Amps

Vào ngày 22 tháng 8 năm 2023, Công ty đã ký kết thỏa thuận chính thức để mua lại 100% cổ phần đã phát hành và lưu hành của Charge Amps với tổng giá trị thanh toán là 66,4 triệu USD. Charge Amps là nhà cung cấp giải pháp sạc EV tích hợp hàng đầu có trụ sở tại Thụy Điển. Nó mang lại 22% thị phần của Thụy Điển và sự hiện diện quốc tế đã được thiết lập tốt ở 13 thị trường châu Âu. Toàn bộ bộ