Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

NaaS Technology Inc. công bố đóng 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

HÀ NỘI, ngày 5 tháng 9 năm 2023 – NaaS Technology Inc. (Nasdaq: NAAS) (“NaaS” hoặc “Công ty”), công ty dịch vụ sạc ô tô điện đầu tiên của Mỹ niêm yết tại Trung Quốc, thông báo rằng LMR Partners Limited đã hoàn tất việc mua trái phiếu chuyển đổi 40 triệu USD của Công ty, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông đại diện cho cổ phần phổ thông của Công ty, vào ngày 5 tháng 9 năm 2023 theo thỏa thuận mua trái phiếu chuyển đổi và thỏa thuận phái sinh đã ký kết giữa các bên như đã công bố trước đó vào ngày 31 tháng 8 năm 2023.

Về NaaS Technology Inc.

NaaS Technology Inc. là công ty dịch vụ sạc ô tô điện đầu tiên của Mỹ niêm yết tại Trung Quốc. Công ty là công ty con của Newlinks Technology Limited, tập đoàn dẫn đầu về số hóa năng lượng tại Trung Quốc. Công ty cung cấp các giải pháp sạc ô tô điện một cửa cho các trạm sạc bao gồm sạc ô tô điện trực tuyến, sạc ô tô điện ngoại tuyến và các giải pháp sáng tạo và khác, hỗ trợ mọi giai đoạn vòng đời của trạm. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, NaaS đã kết nối hơn 575.000 bộ sạc phủ sóng 55.000 trạm sạc, chiếm 40% và 49% thị phần sạc công cộng của Trung Quốc. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2022, cổ phiếu của Công ty đã chính thức giao dịch trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán NAAS.

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố mang tính tiên đoán. Các tuyên bố này được đưa ra theo các điều khoản “miễn trừ trách nhiệm” của Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Bạn có thể xác định các tuyên bố tiên đoán này bằng các thuật ngữ như “sẽ”, “mong đợi”, “tin tưởng”, “dự kiến”, “ước tính” và các tuyên bố tương tự. Các tuyên bố tiên đoán này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên các kỳ vọng, giả định, ước tính và dự báo hiện tại về Công ty và ngành công nghiệp. Tất cả thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí này là tính đến ngày công bố, và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh xảy ra sau đó, ngoại trừ trường hợp pháp luật yêu cầu. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố tiên đoán này là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng của mình sẽ chính xác, và các nhà đầu tư được cảnh báo rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với các kết quả dự kiến. Một số yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau: các mục tiêu và chiến lược của NaaS; tương lai phát triển kinh doanh, điều kiện tài chính và kết quả hoạt động của nó; khả năng phát triển liên tục công nghệ, dịch vụ và sản phẩm mới và theo kịp những thay đổi trong các ngành mà nó hoạt động; sự phát triển của ngành sạc ô tô điện và ngành dịch vụ sạc ô tô điện của Trung Quốc và sự phát triển kinh doanh trong tương lai của NaaS; nhu cầu và chấp nhận thị trường đối với các sản phẩm và dịch vụ của NaaS; khả năng bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của NaaS; khả năng thu hút và giữ chân các cán bộ quản lý và nhân viên có năng lực của NaaS; tác động của đại dịch COVID-19 và các biện pháp của chính phủ và các biện pháp khác liên quan đến điều đó; chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc và ảnh hưởng của nó đối với hoạt động của NaaS, biến động tỷ giá hối đoái NDT và khả năng huy động vốn đầu tư dự kiến cần thiết cho NaaS; các mối quan hệ của NaaS với người dùng cuối, khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác; cạnh tranh trong ngành; các chính sách và quy định liên quan của chính phủ; và biến động chung về kinh tế và kinh doanh tại Trung Quốc và trên toàn cầu. Thông tin chi tiết hơn về các rủi ro này được bao gồm trong các tài liệu NaaS nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Quan hệ Nhà đầu tưNaaS Technology Inc.Email: ir@enaas.comTruyền thông:Email: pr@enaas.com

NGUỒN NaaS Technology Inc.