Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Noah Holdings Limited sẽ Tổ chức Đại hội Cổ đông Bất thường vào ngày 26 tháng 10 năm 2023

39 1 Noah Holdings Limited to Hold Extraordinary General Meeting on October 26, 2023

Thượng Hải, 18 tháng 9 năm 2023 – Noah Holdings Limited (công ty “Công ty” hoặc “Noah”) (NYSE: NOAH và HKEX: 6686), một công ty dẫn đầu và tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quản lý tài sản ở Trung Quốc chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện một điểm dừng về đầu tư toàn cầu và phân bổ tài sản chủ yếu cho các nhà đầu tư có giá trị ròng cao, hôm nay đã công bố một văn bản thông báo (Văn bản Thông Báo Đại Hội Đồng Bất Thường “EGM”) để cung cấp cho cổ đông thông tin về đề xuất sẽ được đưa ra tại đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty (Đại Hội Đồng Bất Thường “EGM”) để cổ đông phê duyệt và một thông báo về EGM (Thông Báo EGM). EGM sẽ được tổ chức tại Tầng 34, Tháp Hai, Quảng trường Thời đại, 1 đường Matheson, Vịnh Causeway, Hồng Kông, vào Thứ Năm, ngày 26 tháng 10 năm 2023 lúc 9:00 sáng, giờ Hồng Kông, nhằm mục đích xem xét và bỏ phiếu về nghị quyết được nêu trong Thông báo EGM. Văn bản Thông Báo EGM, Thông Báo EGM và mẫu ủy quyền cho EGM có sẵn trên trang web quan hệ nhà đầu tư của Công ty tại ir.noahgroup.com. Hội đồng quản trị của Công ty hoàn toàn ủng hộ đề xuất được đệ trình và khuyến nghị cổ đông và người nắm giữ ADS bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết được nêu trong Thông báo EGM.

Những người nắm giữ cổ phiếu phổ thông của Công ty tính đến thời điểm đóng cửa kinh doanh vào Thứ Ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023, giờ Hồng Kông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại EGM và bất kỳ cuộc họp bị hoãn và hoãn lại nào của nó. Những người nắm giữ chứng chỉ lưu ký Mỹ của Công ty (ADS) tính đến thời điểm đóng cửa kinh doanh vào Thứ Ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023, giờ New York (Ngày Ghi Sổ ADS) muốn thực hiện quyền bỏ phiếu cho cổ phiếu phổ thông cơ bản phải cung cấp hướng dẫn bỏ phiếu cho Citibank, N.A., ngân hàng giám sát của ADS.

Noah đã nộp báo cáo thường niên theo mẫu 20-F, bao gồm cả báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Báo cáo thường niên theo mẫu 20-F của Noah có thể được truy cập trên trang web của SEC tại http://www.sec.gov. Công ty cũng đã xuất bản báo cáo thường niên của mình (Báo cáo thường niên 2022) cho mục đích Hồng Kông theo Quy tắc Quản lý Niêm yết Chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông), có thể được truy cập trên trang web của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông tại http://www.hkexnews.hk. Cả báo cáo 20-F và Báo cáo thường niên 2022 của Noah đều có thể được truy cập trên trang web quan hệ nhà đầu tư của Công ty tại ir.noahgroup.com.

VỀ NOAH HOLDINGS LIMITED

Noah Holdings Limited (NYSE: NOAH và HKEX: 6686) là một công ty dẫn đầu và tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quản lý tài sản tại Trung Quốc chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện một điểm dừng về đầu tư toàn cầu và phân bổ tài sản chủ yếu cho các nhà đầu tư có giá trị ròng cao. Noah là một công ty holding ở Quần đảo Cayman và hoạt động kinh doanh tại Hồng Kông dưới tên Noah Holdings Private Wealth and Asset Management Limited. Trong nửa đầu năm 2023, Noah đã phân phối 35,2 tỷ NDT (4,9 tỷ USD) các sản phẩm đầu tư. Thông qua Gopher Asset Management, Noah có tổng tài sản quản lý 156,9 tỷ NDT (21,6 tỷ USD) tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Hoạt động quản lý tài sản của Noah chủ yếu phân phối các sản phẩm vốn tư nhân, vốn tư nhân thứ cấp, quỹ tương hỗ, và các sản phẩm khác được định giá bằng NDT và các loại tiền tệ khác. Noah cung cấp các giải pháp tài chính được tùy chỉnh cho khách hàng thông qua mạng lưới 1.375 nhân viên quan hệ khách hàng trên 63 thành phố ở Trung Quốc đại lục, và phục vụ nhu cầu đầu tư quốc tế của khách hàng thông qua các văn phòng tại Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), New York, Thung lũng Silicon và Singapore. Hoạt động quản lý tài sản của công ty có 446.557 khách hàng đã đăng ký tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Thông qua Gopher Asset Management, Noah quản lý vốn tư nhân, chứng khoán công cộng, bất động sản, chiến lược đa dạng và các khoản đầu tư khác được định giá bằng NDT và các loại tiền tệ khác. Noah cũng cung cấp các dịch vụ kinh doanh khác.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Noah tại ir.noahgroup.com.

NGUỒN Noah Holdings Limited