Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

NOVA NET LEASE REIT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BỎ PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN CỦA CỔ ĐÔNG

/KHÔNG PHÂN PHỐI ĐẾN CÁC DỊCH VỤ TIN TỨC HOA KỲ HOẶC PHỔ BIẾN Ở HOA KỲ/

TORONTO, 14 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Nova Net Lease REIT (REIT – “Quỹ đầu tư bất động sản cho thuê ròng Nova”) (CSE: NNL.U) (OTCQB: NNLRF), một quỹ đầu tư bất động sản tập trung vào việc cung cấp các giải pháp tài chính hấp dẫn cho các Nhà khai thác Cannabis chất lượng cao của Mỹ và các khoản lợi nhuận điều chỉnh rủi ro mạnh mẽ cho các Nhà đầu tư trong một cấu trúc miễn thuế, hôm nay đã công bố kết quả bỏ phiếu tại cuộc họp thường niên của các nhà đầu tư được tổ chức vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 (“Cuộc họp”).

Tất cả các ứng cử viên được liệt kê trong bản thông cáo thông tin được soạn thảo liên quan đến Cuộc họp đã được bầu làm quản trị viên của REIT. REIT đã nhận được phiếu bầu như được nêu dưới đây:

Ứng cử viên

Phiếu bầu

% Phiếu

bầu

Phiếu

bỏ phiếu

% Phiếu

bỏ phiếu

Katie Barthmaier

2,265,783

98.69 %

30,000

1.31 %

Patrick Burke

2,265,783

98.69 %

30,000

1.31 %

Steve Dawson

2,265,783

98.69 %

30,000

1.31 %

Edward Lowenthal

2,265,783

98.69 %

30,000

1.31 %

Andrew Oppenheim

2,295,783

100.00 %

0

0.00 %

Andrew Shapack

2,265,783

98.69 %

30,000

1.31 %

Rick Turner

2,265,783

98.69 %

30,000

1.31 %

Ngoài ra, REIT báo cáo rằng việc bổ nhiệm MNP LLP làm kiểm toán viên của REIT cho năm tài chính 2023 đã được thông qua bởi 100% phiếu đại diện tại cuộc họp.

Báo cáo đầy đủ của REIT về kết quả bỏ phiếu các vấn đề được trình bày tại Cuộc họp có thể được tìm thấy tại www.sedarplus.ca.

NGUỒN Nova Net Lease REIT