Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Orla Mining Cập nhật kết quả hoạt động quý 3 năm 2023 và tăng hướng dẫn sản lượng vàng hàng năm 2023

Mining 36 sergioz Orla Mining Provides Third Quarter 2023 Operational Results and Increases 2023 Annual Gold Production Guidance

VANCOUVER, BC, Oct. 16, 2023 /CNW/ – Orla Mining Ltd. (TSX: OLA) (NYSE: ORLA) (“Orla” hoặc “Công ty”) vui mừng cập nhật tình hình hoạt động ban đầu cho quý ba kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2023.


Orla Mining Logo (CNW Group/Orla Mining Ltd.)

Trong quý ba năm 2023, mỏ Camino Rojo Oxide đã sản xuất và bán được lần lượt 32.425 và 31.060 ounce vàng. Tính đến nay trong năm, Camino Rojo đang hoạt động tốt hơn kế hoạch và do đó, Công ty đã nâng dự báo sản lượng vàng hàng năm lên 110.000-120.000 ounce so với dự báo ban đầu là 100.000-110.000 ounce.

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, Orla có số dư tiền mặt là US$132,7 triệuUS$36,7 triệu chưa rút trong khoản tín dụng chuyển đổi, nâng tổng thanh khoản lên US$169,4 triệu. Sau kỳ kết thúc quý, Orla đã trả US$25 triệu vào khoản tín dụng chuyển đổi, giảm số dư nợ trong khoản tín dụng xuống còn US$88,4 triệu.

Số liệu khai thác và chế biến tại mỏ Camino Rojo

Quý 3/2023

Tính đến nay/2023

Quặng khai thác

tấn

1.840.224

5.575.892

Quặng xử lý

tấn

1.716.819

5.092.788

Quặng có chất lượng thấp – tồn kho

tấn

123.404

483.104

Đất đá khai thác

tấn

1.087.231

3.358.767

Tổng số khai thác

tấn

2.927.455

8.934.659

Tỷ lệ phế liệu

đ:q

0,59

0,60

Hàm lượng vàng trung bình của quặng khai thác

g/t

0,81

0,76

Quặng xử lý

g/t

0,85

0,81

Quặng có chất lượng thấp – tồn kho

g/t

0,28

0,29

Quặng nghiền

tấn

1.882.139

5.530.933

Quặng xay

tấn

1,716,8