Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

P&G được hưởng lợi từ danh mục sản phẩm mạnh mẽ và chiến lược định giá

Procter & Gamble

Công ty Procter & Gamble (NYSE: PG), thường được gọi tắt là P&G, vẫn đứng vững trước sự bất định và điều kiện kinh tế vĩ mô thách thức đang diễn ra. Công ty tiếp tục phát triển nhờ vào danh mục sản phẩm rộng lớn của mình, đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng các nhu cầu hàng ngày về sức khỏe, vệ sinh và làm sạch của người tiêu dùng. PG đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong quý tài chính thứ tư, nhờ vào sức mạnh vốn có của các thương hiệu và chiến lược hiệu quả, góp phần vào tăng trưởng doanh thu hữu cơ.

Về mặt hiệu suất hữu cơ (không bao gồm tác động của việc sáp nhập, thoái vốn và tỷ giá ngoại tệ), doanh thu đã tăng ấn tượng 8% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý tài chính thứ tư của năm tài chính 2023. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi mức tăng giá 7% và lợi ích 2% từ cơ cấu sản phẩm thuận lợi. Tuy nhiên, những lợi ích này đã bị bù đắp một phần bởi sự sụt giảm 1% về khối lượng. Tất cả các bộ phận kinh doanh của công ty đều báo cáo tăng trưởng doanh thu hữu cơ, với Mỹ phẩm tăng 11%, Chăm sóc Cá nhân và Chăm sóc Gia đình mỗi bộ phận tăng 8%, Chăm sóc Sức khỏe tăng 5% và Chăm sóc Trẻ sơ sinh, Phụ nữ & Gia đình tăng 9%.

Hơn nữa, các sáng kiến định giá mạnh mẽ, cơ cấu sản phẩm thuận lợi và năng suất được cải thiện của P&G đã góp phần vào thành công của công ty. Sự tập trung của công ty vào năng suất và các kế hoạch tiết kiệm chi phí đặt nền móng tốt cho công ty mở rộng biên lợi nhuận trong tương lai. Đầu tư liên tục vào hoạt động kinh doanh cũng hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của công ty.

Sự tận tâm của Procter & Gamble đối với năng suất và các sáng kiến tiết kiệm chi phí là rõ ràng, với công ty tiếp tục đầu tư vào các doanh nghiệp của mình. Những nỗ lực này, cùng với các chiến lược giảm thiểu thách thức về chi phí vĩ mô và đạt được tăng trưởng cân bằng về doanh thu và lợi nhuận, nhấn mạnh cam kết của công ty đối với việc nâng cao năng suất. Trong tất cả các khía cạnh kinh doanh của mình, P&G đang trải nghiệm tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu quả.

Triển vọng lạc quan của Procter & Gamble

Procter & Gamble có triển vọng lạc quan cho năm tài chính 2024. Công ty dự đoán tổng mức tăng trưởng doanh thu 3-4% so với cùng kỳ năm ngoái cho năm tài chính 2024, với doanh thu hữu cơ dự kiến tăng 4-5%. Về thu nhập trên mỗi cổ phiếu báo cáo, P&G dự báo mức tăng 6-9% so với cùng kỳ, đạt 6,25-6,43 USD, so với 5,90 USD trong năm tài chính 2023. Điểm giữa của dự báo EPS, ở mức 6,34 USD, cho thấy mức tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những thách thức cần theo dõi

Bất chấp triển vọng tích cực, Procter & Gamble đối mặt với những thách thức dưới hình thức chi phí bán hàng và quản lý tổng hợp (SG&A) tăng do chi phí chuỗi cung ứng cao hơn, lạm phát gia tăng và chi phí vận chuyển tăng cao. Trong quý tài chính thứ tư, chi phí SG&A như một tỷ lệ phần trăm của doanh thu mở rộng 190 điểm cơ bản (bps) so với cùng kỳ năm ngoái lên 28,1%. Trên cơ sở trung lập về tiền tệ, tỷ lệ chi phí SG&A tăng 140 điểm lên 27,6%, chủ yếu do chi phí tiếp thị và chi phí quản lý chung tăng 470 bps.

Ngoài ra, triển vọng của P&G cho năm tài chính 2024 cũng xem xét các vấn đề về chuỗi cung ứng, chi phí vận chuyển tăng cao, phức tạp địa chính trị, rủi ro tỷ giá, và lạm phát gia tăng, những yếu tố tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng.

Kết luận

Bất chấp những thách thức do áp lực chi phí và lạm phát gây ra, nhu cầu ổn định, sức mạnh thương hiệu và cam kết nâng cao năng suất của P&G được kỳ vọng sẽ giúp công ty duy trì sự bền vững và tiếp tục thành công.