Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Pure Capital Solutions và Cave Holdings USA Thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Vốn nhằm Đạt được Các Mục tiêu trong Ngành Công nghiệp Vũ trụ

MINNEAPOLIS, 12 tháng 9 năm 2023 – Pure Capital Solutions (OTC: PCST) và Cave Holdings USA đã công bố hôm nay việc ký kết Bản ghi nhớ được thiết kế để chính thức hóa quan hệ đối tác của họ trong ngành công nghiệp không gian đang phát triển. Điều này bao gồm Thỏa thuận về một khoản đầu tư vốn vào PCS của Cave Holdings trong quý 2/2024.

Là một khách hàng sớm của công ty con PCS, Nova Space, Cave Holdings USA đã nhanh chóng nhận ra nhu cầu đào tạo không gian chất lượng, giáo dục và phát triển chuyên môn trong ngành. Các khả năng độc đáo do Nova Space tạo ra cung cấp cho ngành một giải pháp khả thi để giải quyết tình trạng thiếu chuyên môn và kinh nghiệm trên thị trường lao động. Quan hệ đối tác có lợi cho cả hai bên này sẽ tập trung vào việc phát triển và cung cấp các chương trình đào tạo, giáo dục, giới thiệu việc làm và tư vấn chuyên về không gian cho thị trường không gian toàn cầu, đồng thời tích hợp chuyên môn của Cave Holdings về sản xuất và logistics.

Trong ngắn hạn, quan hệ đối tác này sẽ tìm cách:

  • Đồng vị trí hoạt động thông qua các khoản tài trợ và quan hệ đối tác cho đào tạo, sản xuất và giới thiệu việc làm tại Quận Không gian Pittsburgh mới thành lập và Guyana.
  • Chia sẻ khách hàng và tiếp thị trực tiếp đến các trường cao đẳng cộng đồng và đại học phục vụ các cộng đồng tập trung vào ngành công nghiệp không gian.
  • Định hình đào tạo sản xuất bồi đắp phụ trợ các sáng kiến và nhu cầu của khách hàng Cave.

“Là một khách hàng sớm, Cave Holdings đã xem Nova Space trở thành lực lượng thống trị trong đào tạo và giáo dục không gian với Chương trình Chuyên gia Không gian đoạt giải thưởng của chúng tôi. Bằng cách kết hợp khả năng đào tạo của chúng tôi với sự tập trung của Cave vào sản xuất, logistics và R&D, chúng tôi sẽ mang lại một cấp độ khả năng mới cho ngành công nghiệp vũ trụ bằng cách cung cấp đào tạo, nhân lực và sản phẩm cập nhật hàng đầu theo yêu cầu. Làm việc như các đối tác, chúng tôi sẽ phóng vào một tương lai tươi sáng hơn được tạo ra cho tất cả chúng ta,” Giám đốc điều hành của Nova Space Joseph Horvath nói.

“Khi tham gia ban đầu với Nova Space và chương trình đào tạo của họ, chúng tôi nhận ra nhu cầu đào tạo không gian nâng cao ở nhiều cấp độ khác nhau trong ngành. Kết hợp đào tạo đổi mới của Nova Space và sự tập trung của Cave vào sản xuất, logistics và R&D, chúng tôi sẽ mang lại một cấp độ khả năng mới cho ngành công nghiệp vũ trụ bằng cách cung cấp đào tạo, nhân lực và sản phẩm cập nhật hàng đầu theo yêu cầu. Làm việc như các đối tác, chúng tôi sẽ phóng vào một tương lai tươi sáng hơn được tạo ra cho tất cả chúng ta,” Chủ tịch Cave Holdings Angela Kilic-Cave nói.

GIỚI THIỆU Cave Holdings USA: Cave Holdings là một công ty quản lý và đầu tư có trụ sở tại Hoa Kỳ sở hữu và vận hành các doanh nghiệp dịch vụ trực tiếp trong các ngành công nghiệp liên quan bao gồm sản xuất chính xác, R&D, năng lượng, an ninh, logistics và viễn thông. Để tìm hiểu thêm, truy cập cave-holdings.com.

GIỚI THIỆU NOVA SPACE INC: Nova Space là một công ty phát triển lực lượng lao động không gian của Mỹ cung cấp các cơ hội đào tạo, giáo dục, giới thiệu việc làm và phát triển chuyên môn không gian đoạt giải thưởng được thiết kế để hỗ trợ sự phát triển của các chuyên gia, doanh nhân và lãnh đạo kinh doanh, các công ty thương mại và các tổ chức chính phủ trong lĩnh vực không gian. Các nhà sáng lập của công ty có hơn năm thập kỷ kinh nghiệm kết hợp trong các hoạt động không gian, hàng không vũ trụ và phát triển học tập tùy chỉnh trong cả các môi trường thương mại và chính phủ. Để tìm hiểu thêm, truy cập novaspaceinc.com.

GIỚI THIỆU PURE CAPITAL SOLUTIONS, INC. Từ năm 2006, Pure Capital Solutions, Inc. đã hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua đầu tư và tư vấn. Chúng tôi đã cung cấp tài chính ngắn hạn, chiết khấu, khoản vay và dịch vụ tư vấn bằng chuyên môn đa dạng của mình. Chúng tôi cũng đầu tư trực tiếp vào các công ty con của mình và giúp họ phát triển. Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập purecapitalsolution.com.

NGUỒN Pure Capital Solutions