Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Quản lý dữ liệu chủ đạo trao quyền cho các tổ chức trong thời đại dữ liệu phân tán, theo Info-Tech Research Group

Công ty nghiên cứu Info-Tech cho biết việc sử dụng các kỹ thuật học máy, AI có thể tự động hóa nhiều hoạt động xung quanh quản lý dữ liệu chủ đạo để giảm bớt các quy trình thủ công và cải thiện độ chính xác.
TORONTO, 8 tháng 9 năm 2023 – Khi các tổ chức ngày càng đi sâu vào kỷ nguyên kỹ thuật số, các doanh nghiệp đang vật lộn với sự tăng trưởng dữ liệu theo cấp số nhân từ các nguồn bên trong và bên ngoài khác nhau, dẫn đến một mê cung các thông tin rời rạc, không nhất quán và đôi khi bị trùng lặp được chia sẻ giữa các hệ thống. Được thiết kế để tháo gỡ và liên kết các dòng dữ liệu quan trọng, quản lý dữ liệu chủ đạo (MDM) có thể biến hỗn loạn dữ liệu thành trí tuệ hành động, phát hiện các mối quan hệ dữ liệu, giải quyết các trùng lặp và đảm bảo tính khả dụng của dữ liệu cho các bên liên quan cần thiết. Để hỗ trợ các CIO và nhóm CNTT điều hướng cách tiếp cận chuyển đổi này, Info-Tech Research Group đã phát hành nghiên cứu mới nhất của mình, Xây dựng một Quy trình và Nền tảng Quản lý Dữ liệu Chủ đạo. Nguồn tài nguyên mới được định vị để trao quyền cho các tổ chức tận dụng MDM đến mức tối đa, thiết lập tiêu chuẩn cho tương lai của quản lý dữ liệu.

Làm nổi bật cảnh quan MDM công nghệ tiến bộ nhanh chóng, công ty giải thích rằng sự lựa chọn công cụ MDM đã mở rộng như chưa bao giờ, với trí tuệ nhân tạo (AI) ở tuyến đầu của đổi mới MDM. Với sự tích hợp của các thuật toán học máy (ML), AI đang đơn giản hóa nhiều quy trình MDM, bao gồm tự động hóa lập hồ sơ dữ liệu, quản lý luồng công việc, phát hiện trùng lặp và các gợi ý khớp thông minh, cuối cùng nâng cao độ chính xác trong khi giảm can thiệp thủ công.

“Các tài sản dữ liệu chung và quan trọng nhất bên trong công ty phải phục vụ như nền tảng cho quá trình trưởng thành dữ liệu,” ông Ruyi Sun, chuyên gia nghiên cứu tại Info-Tech Research Group nói. “Điều này thường liên quan đến dữ liệu chủ đạo như khách hàng, sản phẩm, nhân viên và địa điểm. Mọi tổ chức đều có dữ liệu chủ đạo, nhưng không phải tổ chức nào cũng có vấn đề về dữ liệu chủ đạo.”
Như được nêu trong tài nguyên ngành công nghiệp, MDM đóng một vai trò vô giá trị, đặc biệt là trong các trường hợp sáp nhập hoặc mua lại. Trong các tình huống như vậy, có nhu cầu cấp bách về dữ liệu chủ đạo hợp nhất để phục vụ như một nguồn sự thật duy nhất. Tuy nhiên, việc đạt được một quan điểm đồng bộ về các định nghĩa dữ liệu quan trọng nhất của một tổ chức và các hệ thống hồ sơ tương ứng thường có thể gây ra một số thách thức. Các tổ chức thường gặp khó khăn trong việc xác định các sự khác biệt về dữ liệu chủ đạo hoặc hiểu đầy đủ các yêu cầu dữ liệu của họ. Các quan điểm và định nghĩa mâu thuẫn về tài sản dữ liệu giữa các đơn vị kinh doanh có thể gây ra thêm các biến chứng.

“Các vấn đề về dữ liệu chủ đạo có nguồn gốc từ các thực tiễn kinh doanh của một tổ chức, chẳng hạn như sáp nhập và mua lại và các hoạt động đa địa lý liên bang,” ông Rajesh Parab, giám đốc nghiên cứu tại Info-Tech Research Group giải thích. “Để giải quyết vấn đề này, các tổ chức sẽ cần một giải pháp MDM và cấu trúc, quản trị cần thiết và sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ cấp cao rất quan trọng để đảm bảo thành công lâu dài của sáng kiến MDM. Tiếp cận MDM với một bản thiết kế rõ ràng cung cấp một cách tiếp cận từng bước sẽ hỗ trợ phát triển một thực hành và nền tảng MDM.”
Info-Tech nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ các chiến lược kinh doanh phổ biến và các thách thức dữ liệu chủ đạo cơ bản để thực hiện MDM hiệu quả. Công ty khuyên nên thực hiện những điều sau:

Giai đoạn 1: Xây dựng Tầm nhìn cho MDM
Đánh giá Vấn đề Dữ liệu Chủ đạo: Xây dựng một nền tảng kiến ​​thức toàn diện xung quanh MDM và xác định các vấn đề mà tổ chức phải đối mặt trong các lĩnh vực sáp nhập và mua lại, chiến lược đa kênh, quản lý đa dòng sản phẩm và cài đặt ERP đa dạng.

Xác định các Miền Dữ liệu Chủ đạo: Xác định miền dữ liệu nào chứa dữ liệu chủ đạo quan trọng nhất trong tổ chức cho chiến lược MDM.

Tạo Tầm nhìn Chiến lược cho Chương trình MDM: Để triển khai MDM hiệu quả, hãy hiểu mục tiêu của nó là đáp ứng nhu cầu của người dùng dữ liệu chủ đạo. Xây dựng một kế hoạch để đảm bảo sự ủng hộ của tổ chức và chính thức hóa dự án bằng cách ghi lại các chỉ số chính, trách nhiệm và mục tiêu MDM.