Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Quỹ Thu nhập Bản quyền Doanh thu A&W Công bố Phân phối Tiền mặt tháng 9 năm 2023

VANCOUVER, BC, 8 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Quỹ Thu nhập Bản quyền Doanh thu A&W (Quỹ) (TSX: AW.UN) hôm nay đã công bố một khoản phân phối tiền mặt là 16,0 xu cho mỗi đơn vị ủy thác cho giai đoạn từ 1 tháng 8 đến 31 tháng 8, 2023. Khoản phân phối sẽ được trả cho các nhà đầu tư nắm giữ đơn vị ủy thác tại thời điểm đóng cửa kinh doanh vào 15 tháng 9, 2023 và sẽ được trả vào 29 tháng 9, 2023. Khoản phân phối này sẽ bị đánh thuế như một cổ tức không đủ điều kiện, vì nguồn quỹ để trả khoản phân phối là cổ tức từ A&W Trade Marks Inc. (“Trade Marks”).

A&W Food Services of Canada Inc. (“Dịch vụ Thực phẩm”) cũng sẽ nhận được một khoản cổ tức tương tự từ Trade Marks cho khoản đầu tư của mình vào Trade Marks.

Dịch vụ Thực phẩm cũng đã công bố hôm nay rằng họ đã tuyên bố một khoản cổ tức trị giá 0,9 triệu đô la cho cổ đông của mình. Khoản cổ tức sẽ được trả từ vốn lưu động có sẵn của Dịch vụ Thực phẩm và tách biệt với các khoản phân phối được Quỹ tuyên bố cho các nhà đầu tư của Quỹ.

Được ra mắt vào 15 tháng 2 năm 2002, thông qua khoản đầu tư vào Trade Marks, Quỹ có quyền nhận bản quyền từ Dịch vụ Thực phẩm với mức 3% doanh thu của 1.037 nhà hàng A&W trong Nhóm Bản quyền. Các khoản phân phối tiền mặt được trả hàng tháng. A&W là chuỗi nhà hàng hamburger phục vụ nhanh lớn thứ hai ở Canada. Hoạt động khắp nơi từ bờ biển này sang bờ biển khác, các nhà hàng A&W có các món ăn nổi tiếng được đăng ký nhãn hiệu như Gia đình Burger®, Gà Chubby® và Nước Gừng A&W®.

www.awincomefund.ca
NGUỒN Quỹ Thu nhập Bản quyền Doanh thu A&W