Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Regal Rexnord Corporation tuyên bố cổ tức quý 0,35 USD mỗi cổ phiếu

14 5 Regal Rexnord Corporation Declares Quarterly Dividend of $.35 per share

MILWAUKEE, Oct. 27, 2023Louis Pinkham, Giám đốc điều hành của Regal Rexnord Corporation (NYSE: RRX), thông báo rằng Hội đồng quản trị, tại cuộc họp thường kỳ của mình vào ngày 27 tháng 10 năm 2023, đã tuyên bố một khoản cổ tức 0,35 USD mỗi cổ phiếu. Khoản cổ tức sẽ được trả vào ngày 12 tháng 1 năm 2024 cho các cổ đông ghi danh vào cuối ngày 29 tháng 12 năm 2023. Công ty đã trả cổ tức mỗi quý kể từ tháng 1 năm 1961.

Regal Rexnord Corporation là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất các hệ thống tự động hóa phụ, giải pháp công suất công nghiệp, các thành phần và hệ thống điện tử điều khiển, sản phẩm di chuyển không khí và các thành phần điện đặc biệt.

Qua lãnh đạo công nghệ lâu dài và tập trung có chủ đích vào việc sản xuất các sản phẩm và hệ thống phụ có ý thức hơn về môi trường, Công ty thường xuyên đáp ứng các yêu cầu ngày càng phù hợp của khách hàng trong các lĩnh vực y tế, năng lượng thay thế, hàng không, thực phẩm & đồ uống, công nghiệp chung và kho hàng/logistics nội bộ, trong số những người khác. Nói tóm lại, 36.000 nhân viên của Regal Rexnord trên toàn thế giới tự hào làm việc mỗi ngày để thực hiện sứ mệnh của Công ty – giúp tạo ra một ngày mai tốt đẹp hơn – cho khách hàng và hành tinh của chúng ta.

Regal Rexnord bao gồm bốn bộ phận kinh doanh: Giải pháp công suất công nghiệp, Giải pháp hiệu quả năng lượng, Điều khiển & điều khiển chuyển động và Hệ thống công nghiệp. Regal Rexnord có trụ sở chính tại Milwaukee, Wisconsin và có các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên toàn thế giới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập RegalRexnord.com.

Nguồn: Regal Rexnord Corporation