Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Shulman Rogers chào đón Todd Pilot

POTOMAC, Md. , 6 tháng 9 năm 2023 – Shulman Rogers chào đón Todd Pilot gia nhập công ty với tư cách là Cổ đông trong Bộ phận Dịch vụ Kinh doanh và Tài chính và Bộ phận Tranh tụng của Công ty. Gần đây, khi hành nghề luật sư riêng với tư cách là Thành viên Quản lý của Viện Nhãn hiệu, Todd cho biết: “Tôi rất vui mừng có thể cung cấp cho khách hàng của mình toàn bộ các dịch vụ mà Shulman Rogers cung cấp và mong muốn được làm việc với đội ngũ luật sư tài năng tại Công ty.”

Todd Pilot gia nhập Shulman Rogers.

Todd có nền tảng vững chắc và đa dạng về sở hữu trí tuệ và tố tụng chung. Anh ấy hỗ trợ các khách hàng bao gồm các doanh nghiệp mới thành lập và đã thành lập, các tổ chức phi lợi nhuận, nghệ sĩ, vận động viên, người giải trí, nhà sản xuất, nhà văn, nhà làm phim và người quản lý sự kiện trong nhiều vấn đề kinh doanh khác nhau. Trong 15 năm qua, Todd đã xây dựng được danh tiếng về sự thành thạo trong phòng xử án – và mở rộng tầm nhìn của mình đối với các vấn đề tố tụng dân sự như xâm phạm nhãn hiệu và bản quyền, các vụ kiện tử vong do sơ suất và các vụ kiện kinh doanh ở các tòa án tiểu bang và liên bang.

“Chúng tôi rất vui mừng được Todd mang chuyên môn của mình đến Shulman Rogers và biết rằng khách hàng sẽ đánh giá cao kiến thức và cách tiếp cận của anh ấy,” Giám đốc điều hành Sam Spiritos nói. “Chúng tôi nỗ lực tiếp tục bổ sung các luật sư tài năng như Todd vào đội ngũ của mình.”

Về Shulman Rogers

Shulman Rogers là một trong những công ty luật lớn nhất ở khu vực Đại đô thị Washington, D.C., cung cấp cho khách hàng một loạt các dịch vụ pháp lý kinh doanh và cá nhân đầy đủ. Các luật sư kinh nghiệm của công ty cung cấp tư vấn tinh vi, toàn diện cho khách hàng trong một loạt các lĩnh vực bao gồm bất động sản, doanh nghiệp, tranh chấp, sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp, M&A và luật lao động, cũng như một loạt các dịch vụ cá nhân. Thông tin bổ sung về Shulman Rogers và các lĩnh vực hoạt động có sẵn tại ShulmanRogers.com.

NGUỒN Shulman Rogers